תכנית הליבה לפסיכותרפיה פסיכואנליטית בטיפול באמנויות

ראש התכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית בטיפול באמנויות: נילי שור

תכנית הליבה לפסיכותרפיה פסיכואנליטית בטיפול באמנויות

מטרת הלימודים

מטרת הלימודים בתכנית היא להקנות למטפלים באמצעות אמנויות ידע מעמיק ומקיף בפסיכותרפיה פסיכואנליטית ולאפשר להם לשלב את החשיבה הפסיכואנליטית בעבודתם הטיפולית. מטפלים ומטפלות באמצעות אמנויות משלבים את הכלי האמנותי והחשיבה הפסיכואנליטית באופן הטיפול שלהם, ומביעים צמא רב להעמיק את הידע שלהם בשדה הפסיכואנליטי בו הם חשים בקיאים פחות מן השדה המשלים - המשתמש בכלי האמנותי כאמצעי טיפולי. המצב בשטח מראה כי עדיין קיים מחסור רב במענה לצורך של אוכלוסיית מטפלים זו במסגרות העמקה בפן הפסיכואנליטי כתשתית המשלימה לטיפול שלהם באמצעות אמנויות.

תכנית הלימודים תשלב בין קורסי בסיס, המעניקים ידע מקיף ותשתיתי בתיאוריות המרכזיות בפסיכואנליזה ובעקרונות המעשה הטיפולי, וקורסים וסדנאות שיעסקו בסוגיות ממוקדות ובחיבורים בין תיאוריה וטכניקה לקליניקה. כל זאת תוך דיאלוג מתמיד – ובחינת המשמעויות הנגזרות ממנו – בין טכניקות הטיפול השונות באמצעות אמנויות לבין החשיבה והטכניקה הפסיכואנליטית.

הלימודים ישימו דגש הן על לימודים תיאורטיים הנעים מן היסודות ועד לחשיבה העדכנית ביותר בשדות הפסיכואנליזה והטיפול באמצעות אמנויות, הן על חיבור והטמעת החומר הנלמד לעבודה הקלינית היומיומית, והן על בניית תשתית הידע באופן מגוון ועשיר דיו, כך כל תלמיד/ה י/תוכל לפתח, לגבש וליצור מתוכה את העמדות, האמונות והקולות הטיפוליים הייחודיים לו/ה.

 

מקום ומועד הלימודים:

הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב

ימי שני 15:00-20:30

משך הלימודים שלוש שנים (מחזור מסיים-מחזור נפתח).

 

מבנה התוכנית:

תכנית הלימודים מציעה פריסה מקיפה, שיטתית ומעמיקה של ההתפתחויות התיאורטיות  והקליניות בתחום הפסיכותרפיה הפסיכואנליטית מראשית דרכה ועד היום, וכוללת קורסים עיוניים, סמינרים קליניים (בקבוצות הדרכה), סדנאות מרוכזות בין הסמסטרים והדרכה פרטנית.

 

קורסים עיוניים:

בכל סמסטר יתקיימו 2 קורסים עיוניים, סה"כ 12 קורסים לאורך הלימודים. בכל אחד מהם יושם דגש על שילוב בין ההבנות התיאורטיות לעבודה הקלינית ובין החשיבה הפסיכואנליטית לטיפול באמצעות אמנויות.

 

סמינרים קליניים:

לאורך כל אחת משנות הלימוד יתקיים סמינר קליני שנתי בקבוצות קטנות. כל קבוצת הדרכה תכלול  5-6 מודרכים. הרכב קבוצות ההדרכה יהיה קבוע לאורך כל שנות הלימוד והמדריכים יתחלפו אחת לשנה, כך שבמהלך התכנית לכל קבוצה יהיו שלושה מדריכים.

 

סדנאות מרוכזות:

בחופשות שבין הסמסטרים ובסוף כל שנת לימודים תתקיימנה סדנאות מרוכזות במגוון נושאים שעיקרם יישום עקרונות ומושגי החשיבה הפסיכואנליטית למרחב הטיפול באמצעות אמנויות.

הסדנאות יכללו סדנת אתיקה בת יום אחד, ועוד 5 סדנאות בנות שני ימי לימוד מרוכזים, כאשר כל סדנא מתקיימת על פני 16 שעות אקדמיות.

 

הדרכה פרטנית:

כל תלמיד יחויב בהדרכה פרטנית במשך כל אחת משנות הלימוד. ההדרכה תתקיים אחת לשבוע בקליניקה של המדריך האישי. התלמיד יתבקש להחליף הדרכה פרטנית בתום כל שנה, או לכל הפחות פעם אחת במהלך שלשת השנים.

 

מפגשי התהוות:

תלמידי התכנית ישתתפו במפגשים בקבוצה גדולה למפגשים אחת לחודש, שלוש פעמים בכל סמסטר. מפגשי ההתהוות יוקדשו לתהליך התגבשות הזהות המקצועית הייחודית של התלמידים תוך דגש על התהליך האישי במפגש עם חומרי הלימוד ועקרונות החשיבה הפסיכואנליטית ויישומם לקליניקה ולאופנויות הטיפול באמצעות אמנות.

 

הגדרת הדרישות לקבלת תעודה:

1. התוכנית מבוססת על לימודי חובה בתקופה כוללת של שישה סמסטרים (שני סמסטרים בכל שנה אקדמית ובסך הכל שלוש שנים אקדמיות). הלימודים בכל סמסטר כוללים שני קורסים עיוניים וסמינר קליני.  סמסטר הוא בן 12-13 שבועות, סה"כ כ 490 שעות לימוד במשך שלוש שנים (עיין פירוט בהמשך).

2. במהלך שנות הלימוד ישתתפו התלמידים ב 6 סדנאות מרוכזות בין הסמסטרים, שיכללו סדנת אתיקה בשנה א' ובהמשך, סדנאות בהן יושם דגש על החיבור בין הטיפול באמצעות תחומי האמנויות השונים לבין עקרונות החשיבה הפסיכואנליטית ויישומם של מושגים תיאורטיים שנלמדו בקורסים לעבודה הקלינית.

3. החזקה של לפחות שני טיפולים פרטניים בכל שנת לימוד.

4. הדרכה אישית בכל שנת לימוד לכל אורך השנה.

5. הלימודים בכל סמסטר יוכרו רק אם התלמיד השתתף בלפחות 80% משעות הלימוד בתכנית ושילם שכר לימוד כנדרש.

6. החובות המוטלות על התלמיד לקראת סיום לימודיו ולשם קבלת התעודה הן:

  • הצגת מקרים טיפוליים במסגרת הסמינר הקליני בכל אחת משנות הלימוד (מדובר בלפחות שני מקרים שונים שיוצגו במהלך שנות הלימוד).
  • כחלק מתנאי הלימודים לתעודה התלמידים יידרשו לעבור התנסות בבריאות הנפש לפני או בזמן הלימודים.
  • הגשת עבודת סיכום בתום כל שנת לימודים למדריך האישי ולמזכירות התכנית.
  • הגשת עבודת גמר המכילה סיכום-טיפול שיכלול עיבוד מעמיק של התיאוריה והקליניקה שנלמדו במהלך שלושת שנות הלימודים.  

 

סגל המורים: 

ד"ר דנה אמיר, ד"ר נוגה אריאל גלור, רינה בובראוגלו,  צ'לה בנייה, ד"ר מיכל בת אור, אלי הימן, סיגל השילוני אריאלי, אודי וולפה, ד"ר שרון וייסווסר, אורלי חסון, ענת טלרנט, ד"ר ציקי כהן, ד"ר חגי מעוז, שירה נבו, ד"ר עפרה פריד, ד"ר גיא פרל, ד"ר מירב רוט, נילי שור, יעל שלום- צדק, טל שריר-וולפה, אורנה שרצקי, מיקי תודר.

 

סגל המדריכים הקבוצתיים:

פומפי הראל, מיכל יקיר, איריס מילר, יואל מילר, רוני פרגו גופר, אלונה תימור, ליאת סנדומיר וסימונה כץ

 

 

לעומדים בדרישות התכנית תוענק תעודה -

שם התעודה בעברית:

לימודי פסיכותרפיה פסיכואנליטית בטיפול באמנויות

שם התעודה באנגלית:

Psychoanalytic Psychotherapy Studies for Creative Arts Therapies

 

** התכנית מאושרת ע"י האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה והאגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית

 

*****

 

ההרשמה לשנה"ל 2023/2024 הסתיימה.

 

הרשמה למחזור הבא מיועדת להיפתח בינואר 2025

לשנה"ל תשפ"ו 2025/2026.

 

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>