• ראשי
 • פסיכותרפיה קלייניאנית

  פסיכותרפיה פסיכואנליטית קלייניאנית: תיאוריה ומעשה א ב

  לימודי תעודה תלת שנתיים

  במסגרת הלימודים המתקדמים בפסיכותרפיה

  ראש המסלול: ד"ר מירב רוט

   

   

  א. הלימודים מיועדים לפסיכיאטרים, פסיכולוגים קליניים ועובדים סוציאליים העוסקים בבריאות הנפש, שהנם בוגרי תכנית הכשרה בפסיכותרפיה באוריינטציה פסיכואנליטית, בהיקף ובתכנים המקבילים לאילו של התכנית הבסיסית התלת שנתית באוניברסיטת תל אביב או שהנם בכירים בתחום, 10 שנות ניסיון לפחות, לאחר סיום ההתמחות.

   

  ב. בהלימודים יתאפשרו למטפלים (MA) ממקצועות טיפוליים נוספים, שהנם בוגרי תכנית הכשרה בפסיכותרפיה באוריינטציה פסיכואנליטית, בהיקף ובתכנים המקבילים לאילו של התכנית הבסיסית התלת שנתית באוניברסיטת תל אביב, ושעוסקים בתחום הטיפולי.

    

  המסלול מציע תכנית לימודים תלת-שנתית אשר תאפשר לסטודנטים לרכוש את הידע והמיומנויות הקליניות שמעניקה הגישה הקלייניאנית. מלאני קליין רקחה את התובנות הקליניות שלה היישר מן המפגשים הטיפוליים עם ילדים רכים בשנים, ובאינטואיציה קלינית יוצאת דופן יצרה מבנה עשיר ומורכב של נפש האדם, מתוכו גזרה כלי רב עוצמה לעיבוד והתפתחות נפשית במסגרת התהליך הטיפולי. התכנית הנוכחית תעניק פריסה מקיפה, שיטתית ומעמיקה של התחומים והרעיונות בהם עסקו קליין וממשיכי דרכה ושל הטכניקה הטיפולית שצמחה מהן. המסלול בנוי בשתי וערב של ההמשגות של קליין עצמה עם המשגות של חשיבה וטכניקה קלייניאניות עכשוויות.

  צפוי שיתוף פעולה פורה של אנליטיקאים קלייניאניים מן החברה הפסיכואנליטית הבריטית, שיבואו בכל שנה להעביר סדנאות לסטודנטים.

  למסיימי הלימודים במסלול תוענק תעודה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית קלייניאנית: תיאוריה ומעשה.*

   

  תכנית הלימודים:

  הלימודים מורכבים מקורסים עיוניים, סמינרים קליניים וסדנאות מרוכזות.

  הלימודים מתקיימים בימי ראשון בין השעות 15:00-20:30.

  פירוט הקורסים למחזור החדש שיתחיל את לימודיו בשנת 2016/2017 מופיע בקובץ חומר ההרשמה הניתן להורדה בהמשך הדף.

  .

  קורסים עיוניים:

  בכל סמסטר יתקיימו 2 קורסים עיוניים, סה"כ 12 קורסים לאורך הלימודים. בכל אחד מהם יושם דגש על שילוב בין ההבנות התיאורטיות לבין העבודה הקלינית. הקורסים יפרשו את החשיבה הקלייניאנית מקליין עצמה ועד לפסיכואנליזה הקלייניאנית העכשווית. הם יפגישו את הסטודנטים הן עם הכותבים המרכזיים בזרם הקלייניאני והן עם המושגים המרכזיים של הגישה.

   

  סמינרים קליניים:

  יתקיימו קבוצות הדרכה בנות 4-6 משתתפים. הרכב קבוצות ההדרכה יהיה קבוע לאורך כל שנות הלימוד. כל מדריך ילווה את הקבוצה למשך שנה שלמה, לשם העמקת ההכרות והעבודה המשותפת. מטרת הסמינרים הקליניים הינה ללמוד להקשיב לשעה הקלינית דרך המושגים והעקרונות הנלמדים בקורסים העיוניים, ולראות כיצד ניתן לעבד את המתרחש בטיפול דרך יישום הכלי העשיר של הטכניקה הקלייניאנית.

   

  סדנאות מרוכזות:

  בין הסמסטרים ובסוף השנה יוצעו סדנאות העשרה מרוכזות בתחומים שונים הקשורים לחשיבה ולפרקטיקה הקלייניאנית, הן בתחום הטיפולי והן בממשק הבין תחומי של הפסיכואנליזה של מלאני קליין עם שדות תרבות נוספים. לסדנאות אלה יוזמנו גם פסיכואנליטיקאים קלייניאניים מן החברה הפסיכואנליטית הבריטית.

   

  מפגשי התהוות:

  בכל שלושת השנים תלוּוה הלמידה במפגשים תלת סימסטריאליים עם יהושע דורבן וד"ר מירב רוט, בהם עוסקת הקבוצה בתהליך ההתהוות של המשתתפים לכדי מטפלים באוריינטציה קלייניאנית. מפגשים אלה מאפשרים לדון במגוון ההשפעות - לעתים מטלטלות ותמיד משמעותיות - שיש להכשרה הקלייניאנית על הקליניקה ועל מעבר לה; על תפיסת הנפש, היחסים, המהות הטיפולית, ההתמקמות המקצועית, העמדה האתית ועוד. 

   

  ועדת הוראה ומנחי קבוצת התהוות: יהושע דורבן, ד"ר מירב רוט.

   

  ועדת קבלה: יהושע דורבן, ענת טלרנט, אבי בקר, ד"ר ענת פלגי, ד"ר מירב רוט.

   

  סגל המורים והמדריכים: ד"ר דנה אמיר, נגה בדנס, פרופ' רחל בלס, אבי בקר, ד"ר משה ברגשטיין, הוגו גולדיוק, ד"ר עמוס גור, מיכל גוריון, הגר גלבוע, פרופ' יולנדה גמפל, יהושע דורבן, אורנה הדרי, גדעון הדרי, מלכה הירש-נפחן, רות וינברג, ניצה חזן, יעל חנין, ענת טלרנט, יהודית טריאסט, יעקבה טריף, גילה לנדאו, נעמי ענר, דורה פדפוגל, ד"ר ענת פלגי-הקר, ד"ר אליהו פלדמן, דורה פלדפוגל, ד"ר מירב רוט, ד"ר ערן רולניק, נעמי שביט, רובי שונברגר.

  .

  * הדרישות לקבלת תעודה: 

  בשלוש שנות הלימוד, בנוסף לקורסים והסמינרים נדרש:

  1. החזקה של לפחות שלושה טיפולים פעילים עם מטופלים לכל אורך תקופת הלימודים.
  2. נדרשת הצגת מקרים טיפוליים (לפחות שלושה במהלך שלוש שנות הלימוד) במסגרת הסמינרים הקליניים.
  3. בסיום הלימודים על התלמיד/ה להגיש עבודה המכילה סיכום טיפול ודיון תיאורטי המבוסס על הנלמד במסלול.
  • הלימודים בכל סמסטר יוכרו רק אם התלמיד השתתף ב- 75% של שעות הלימוד ושילם שכר לימוד כנדרש.
                
  לעומדים בדרישות אלו תוענק תעודה על סיום הלימודים:

  בפסיכותרפיה פסיכואנליטית קלייניאנית: תיאוריה ומעשה

   

  *****

   

   

   

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive