מערכת שעות - תכנית הליבה בפסיכותרפיה

לוח שנת הלימודים

מערכת שעות לימוד -

תש"פ 2019/2020

 

סמסטר א' - יום ב'

 

 

15:00-16:30 17:00-18:30 19:00-20:30

המפה הפסיכואנליטית

ד"ר בעז שלגי

שנה א' חובה

 

 

 

 

סמינר קליני*

ריבה גור

ד"ר חגי מעוז

בטו מסצ'יאני

מרגי קפלינסקי

שנה א' חובה

 

פסיכואנליזה פרוידייאנית

ד"ר שלומית ידלין-גדות

שנה א' חובה

 

 

 

 

קריאה בכתבי ד. ויניקוט

חמוטל שילוח-רז

שנה ב' חובה

 

 

 

 

 

 

 

סמינר קליני*

יפה פרץ צדוק

אורנה אלבק

חנה וקשטיין

נאוה יופה

שנה ב' חובה

 

 

 

 

סירלס ובאלינט

ד"ר אילן אמיר

בחירה שנים ב' + ג'

חשיבה וחלימה

במחשבתו של ביון

ד"ר משה ברגשטיין

בחירה שנים ב' + ג'

מושגי יסוד

בחשיבה התייחסותית

ד"ר מומי ביינארט

שנה ג' חובה

 

 

 

 

 

 

סמינר קליני*

דפנה ערן

חגית צאן

דורית ברנע

אלונה תימור

שנה ג' חובה

 

 

 

 

הפרעות אישיות

ד"ר חגי הררי

בחירה שנים ב' + ג'

 

היבטים בטרנספרנס

רינת רב-הון

בחירה שנים ב' + ג'

*כפוף לשינויים

 

 

 

סמסטר ב' - יום ב'

 

 

15:00-16:30 17:00-18:30 19:00-20:30

המעשה הטיפולי

ד"ר אפי זיו

שנה א' חובה

 

 

 

סמינר קליני*

ריבה גור

ד"ר חגי מעוז

בטו מסצ'יאני

מרגי קפלינסקי

שנה א' חובה

 

החשיבה של מלאני קליין

ד"ר מירב רוט

שנה א' חובה

 

 

 

 

הכרות עם היינץ קוהוט

ופסיכולוגיית העצמי

אסתי דינור

שנה ב' חובה

 

 

 

 

 

 

סמינר קליני*

יפה פרץ צדוק

אורנה אלבק

חנה וקשטיין

נאוה יופה

שנה ב' חובה

 

 

 

 

הטראומה הנפשית

ד"ר דני לוי

בחירה שנים ב' + ג'

 

 

ויניקוט הקליני

עפרה אשל

בחירה שנים ב' + ג'

 

השימוש במטפל -

דיאלוג בין גישות

חנה וקשטיין

שנה ג' חובה

 

 

 

 

 

סמינר קליני*

דפנה ערן

חגית צאן

דורית ברנע

אלונה תימור

שנה ג' חובה

 

 

 

מיניות ילדית

יואל מילר

בחירה שנים ב' + ג'

 

 

 

חרדות ראשוניות

אלינה שלקס

בחירה שנים ב' + ג'

 

 

 

 

*כפוף לשינויים

 

 

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive