מערכת שעות - תכנית הליבה בפסיכותרפיה

לוח שנת הלימודים

מערכת שעות לימוד -

תשע"ט 2018/2019

 

סמסטר א' - יום ב'

 

 

15:00-16:30 17:00-18:30 19:00-20:30

המפה הפסיכואנליטית

ד"ר בעז שלגי

שנה א' חובה

 

 

 

 

סמינר קליני*

אורנה אלבק

דורית ברנע

בטו מסצ'יאני

חגית צאן

שנה א' חובה

 

פסיכואנליזה פרוידייאנית

ד"ר שלומית ידלין-גדות

שנה א' חובה

 

 

 

 

קריאה בכתבי ד. ויניקוט

חמוטל שילוח-רז

שנה ב' חובה

 

 

 

 

 

 

 

סמינר קליני*

חנה וקשטיין

נאוה יופה

מרגי קפלינסקי

מיקי תודר-גולדין

שנה ב' חובה

 

 

 

 

היבטים בטרנספרנס

רינת רב-הון

בחירה שנים ב' + ג'

חשיבה וחלימה

במחשבתו של ביון

ד"ר משה ברגשטיין

בחירה שנים ב' + ג'

מושגי יסוד

בחשיבה התייחסותית

ד"ר מומי ביינארט

שנה ג' חובה

 

 

 

 

 

 

סמינר קליני*

טלי תמיר-אורון

דפנה ערן

נילי שור

אלונה תימור

שנה ג' חובה

 

 

 

 

הפרעות אישיות

ד"ר חגי הררי

בחירה שנים ב' + ג'

 

סירלס ובאלינט

ד"ר אילן אמיר

בחירה שנים ב' + ג'

*כפוף לשינויים

 

 

 

סמסטר ב' - יום ב'

 

 

15:00-16:30 17:00-18:30 19:00-20:30

החשיבה של מלאני קליין

ד"ר מירב רוט

שנה א' חובה

 

 

 

סמינר קליני*

אורנה אלבק

דורית ברנע

בטו מסצ'יאני

חגית צאן

שנה א' חובה

 

המעשה הטיפולי

ממי שלוש

שנה א' חובה

 

 

 

 

הכרות עם היינץ קוהוט

ופסיכולוגיית העצמי

אסתי דינור

שנה ב' חובה

 

 

 

 

 

 

סמינר קליני*

חנה וקשטיין

נאוה יופה

מרגי קפלינסקי

מיקי תודר-גולדין

שנה ב' חובה

 

 

 

 

מיניות ילדית

יואל מילר

בחירה שנים ב' + ג'

 

 

הטראומה הנפשית

ד"ר דני לוי

בחירה שנים ב' + ג'

 

השימוש במטפל -

דיאלוג בין גישות

ד"ר יוסי טריאסט

שנה ג' חובה

 

 

 

 

 

סמינר קליני*

טלי תמיר-אורון

דפנה ערן

נילי שור

אלונה תימור

שנה ג' חובה

 

 

 

ויניקוט הקליני

עפרה אשל

בחירה שנים ב' + ג'

 

 

 

חרדות ראשוניות

אלינה שלקס

בחירה שנים ב' + ג'

 

 

 

 

*כפוף לשינויים

 

 

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive