טיפול זוגי בגישה פסיכואנליטית

מסלול לימודי תעודה דו-שנתי חדש בלימודים המתקדמים

טיפול זוגי בגישה פסיכואנליטית

טיפול זוגי 

בגישה פסיכואנליטית א ב 

 

מסלול לימודי תעודה דו שנתי - חדש!

במסגרת הלימודים המתקדמים בפסיכותרפיה

ראשות המסלול: ד"ר עירית קליינר-פז וגב' חגית צאן

 

 

א. הלימודים מיועדים לפסיכיאטרים, פסיכולוגים קליניים ועובדים סוציאליים בעלי תואר שני ומעלה, העוסקים בבריאות הנפש ובטיפול זוגי, שהינם בוגרי תכנית הכשרה בפסיכותרפיה באוריינטציה פסיכואנליטית, בהיקף ובתכנים המקבילים לאילו של התכנית הבסיסית התלת שנתית באוניברסיטת תל אביב או שהינם בכירים בתחום, בעלי 10 שנות ניסיון לפחות (לפסיכולוגים, מתום מחצית תקופת ההתמחות, לפסיכיאטרים, לאחר סיום ההתמחות, לעו"ס בבריאות הנפש, לאחר סיום תואר שני) - על כל הנרשמים להיות בעלי ניסיון של שנתיים לפחות בטיפול זוגי.

      

ב. הלימודים יתאפשרו למטפלים  (MA) ממקצועות טיפוליים נוספים, שהנם בוגרי תכנית הכשרה בפסיכותרפיה  באוריינטציה פסיכואנליטית, בהיקף ובתכנים המקבילים לאילו של התכנית הבסיסית התלת שנתית באוניברסיטת תל אביב, ושעוסקים בתחום הטיפול בבריאות הנפש ובטיפול זוגי, בעלי ניסיון של שנתיים לפחות בטיפול זוגי.

   

    

מטרות המסלול:

הרחבת הידע התיאורטי של מודלים פסיכואנליטיים לטיפול זוגי ויישום של ההשקפה הפסיכואנליטית וכלי הטיפול הפסיכודינמיים לתחום הטיפול הזוגי. המסלול נועד לחזק ולהעמיק את ההבנה והידע של מטפלים זוגיים באבחון וטיפול בדינמיקה זוגית פתולוגית ובתהליכים לא מודעים המשלבים את העולם הפנימי של יחידים עם המישור הבין-סובייקטיבי.  

 

רציונל:

תחום הטיפול הזוגי בישראל נחלק באופן מסורתי בין ציבור של מטפלים/ות אשר עברו הכשרה בדגש מערכתי והשלימו מאוחר יותר את הידע בגישות פסיכואנליטיות, וציבור של מטפלים ומטפלות (כמו פסיכולוגים קליניים) שהוכשרו בעיקר בטיפול פרטני והרחיבו את עבודתם לעבודה עם זוגות ומשפחות אך לא תמיד במסגרת לימודים מסודרת. מבדיקה בשטח, ההיצע של לימודי המשך והתמקצעות בטיפול זוגי בגישה פסיכואנליטית הוא מועט מאד לעומת מסלולים של טיפול מערכתי ואינטגרטיבי. לאור זאת, מתקיים צורך מתמשך שאנו מבקשים לתת לו מענה, במסגרת אקדמית ללימודים מתקדמים שתהיה ייחודית ותשים דגש על טיפול זוגי בגישה פסיכואנליטית. 

 

סגל המורים: 

טלי אהרוני, ריבי אפרת, אסף בבס, רבקה הראל, שילי ורדימון, ד"ר תאיר כספי, ד"ר יוחאי נדן, ד"ר רון ניסים, עינת נתן, רוני עמיאל, רחלי פנט, ד"ר עירית קליינר-פז, מאיה קלמנט, איריס שמחוני-שגב, קרן שפירא.

 

מדריכות הסמינרים הקליניים: 

אסתי בן-חיים, דורית יערי-טוניק, חגית צאן, נועה רם-קוצר, תמי שטיין, איילת שילוח, דנה שינדל-פיין.

 

תכנית הלימודים:

הזוגיות הינה לרוב מערכת היחסים הממושכת והמורכבת בחיי האדם הבוגר והיא הופכת למרחב רווי בהשלכות, ציפיות ומטענים שמועברים מהמשקעים שהותירו היחסים הראשוניים בילדות. טיפול זוגי על כן, דורש הבנה לגבי האופן שבו התקשרות, מיניות ילדית ומערכות היחסים המופנמות מעצבות את הסובייקט על רגשותיו, תפיסותיו וההתנהגות שלו ושלה בתוך מערכת יחסים. 

תכנית הלימודים היא דו-שנתית, ומציעה היכרות מעמיקה עם התיאוריה הפסיכואנליטית והיישום הקליני שלה לטיפול ביחסים זוגיים, אהבה, אינטימיות ומיניות. במסלול הלימודים יושם דגש על המשמעויות של ההגות הפסיכואנליטית על הבנתנו את התפתחות הסובייקט בתוך מערכת היחסים עם בת או בן הזוג. הקורסים יעסקו בזרמים שונים החל מפרויד, יחסי אובייקט, ויניקוט, ביון, תאוריית העצמי ועד העמדה ההתייחסותית ובנושאים כמו בחירת האובייקט, איזון בין אהבה לתוקפנות, קבלה ושלילה של אחרות וכינון ה'לא מודע הזוגי'.

תכנית הלימודים תסייע להרחיב את היישום של מושגים פסיכואנליטיים לצורך הבנת המערכת הזוגית והטיפול בקשייה ואתגריה גם במסגרת של טיפול אישי. התלמידות והתלמידים יפגשו מחדש מושגים כמו המשולש האדיפלי, תאוריית ההתפתחות הפסיכו-סקסואלית, השלכה, הזדהות השלכתית, החזקה, הכלה והכרה-הדדית בתוך ההקשר של בחירת בני זוג והיחסים עמם. מערכת הלימודים כוללת קורסים עיוניים, סמינרים קליניים וסדנאות העשרה בחופשות שבין הסמסטרים ובין שנות הלימוד.

 

הלימודים מיועדים להתקיים בימי רביעי בין השעות 15:00-20:15

 

קורסים עיוניים

בכל סמסטר יתקיימו 2 קורסים עיוניים, סה"כ 8 קורסים לאורך הלימודים. בכל אחד מהם יתקיים שילוב בין ההבנות התיאורטיות לבין העבודה הקלינית. המעבר מיישום הפסיכואנליזה לפסיכותרפיה אינדיבידואלית לעבר טיפול זוגי דורש התאמות והבנה מחדש של מודלים טיפוליים. הקורסים יציגו מושגי יסוד בפסיכואנליזה כמו ליבידו, הלא-מודע, תהליכי השלכה, הפנמה, הזדהות השלכתית, הכלה ועוד, כפי שהם משמשים במסגרת הטיפול הזוגי.  

 

סמינרים קליניים:

במהלך כל שנה תיערך הדרכה על טיפול זוגי פסיכואנליטי בקבוצות בנות 4-6 משתתפים. הרכב קבוצות ההדרכה יהיה קבוע לאורך שנות הלימוד. כל מדריך/ה ילווה את הקבוצה במהלך שנה שלמה, לשם העמקת ההיכרות והעבודה המשותפת. מטרת הסמינרים הקליניים הינה ללמוד להקשיב לתהליך הטיפולי דרך המושגים והעקרונות הנלמדים בקורסים העיוניים, ולראות כיצד ניתן לעבד את המתרחש בקליניקה הזוגית דרך יישום ההשקפה הפסיכואנליטית.

 

סדנאות מרוכזות:

בין הסמסטרים ובסוף השנה יוצעו סדנאות העשרה מרוכזות בתחומים שונים הקשורים לתחום היחסים הזוגיים וטכניקות ספציפיות, כמו: טיפול רגיש תרבות ומיגדר, הגישה הלאקאניאנית, יחסים פתוחים, גישה מערכתית, מעגל הפריון ועוד. 

 

 

הדרישות לקבלת תעודה - לתלמידים המתחילים לימודיהם בשנה"ל תשפ"ב 2021/2022*:

בשתי שנות הלימוד, בנוסף לקורסים והסמינרים נדרש:

  1. החזקה של לפחות שלושה טיפולים פעילים של מטופלים לכל אורך תקופת הלימודים.
  2. הצגת מקרים של טיפול זוגי (לפחות שניים במהלך שתי שנות הלימוד) במסגרת הסמינרים הקליניים.
  3. הגשת עבודת גמר המכילה שילוב של עיון תיאורטי וחומר קליני – המבוססת על הנלמד במסלול.
  • הלימודים בכל סמסטר יוכרו רק אם התלמיד השתתף בלפחות 75% של שעות הלימוד ושילם שכר לימוד כנדרש.

 

לעומדים בדרישות אלו תוענק תעודה על סיום הלימודים:

טיפול זוגי בגישה פסיכואנליטית

 

 

*****

 

אם גם לכם יש עוד שאלות בנוגע למסלול החדש שעומד להיפתח,

מרכזות המסלול, ד"ר עירית קליינר-פז וחגית צאן, עונות על כל השאלות:

 

חלק א'  >>

 

חלק ב'  >>

 

*****

 

ההרשמה לשנה"ל 2022/2023 הסתיימה.

 

הרשמה למחזור הבא מיועדת להיפתח באפריל 2024

לשנה"ל תשפ"ה 2024/2025.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>