פסיכולוגיית העצמי והמעשה הטיפולי

פסיכולוגיית העצמי

והמעשה הטיפולי א ב

 לימודי תעודה ארבע שנתיים

במסגרת הלימודים המתקדמים בפסיכותרפיה

ראש המסלול: ד"ר גבי מן

 

 

א. הלימודים מיועדים לפסיכיאטרים, פסיכולוגים קליניים ועובדים סוציאליים העוסקים בבריאות הנפש, שהנם בוגרי תכנית הכשרה בפסיכותרפיה באוריינטציה פסיכואנליטית, בהיקף ובתכנים המקבילים לאילו של התכנית הבסיסית התלת שנתית באוניברסיטת תל אביב או שהנם בכירים בתחום, 10 שנות ניסיון לפחות, לאחר סיום ההתמחות.

      

ב. הלימודים יתאפשרו לרופאים (MD) ולמטפלים (MA) ממקצועות טיפוליים נוספים, שהנם בוגרי תכנית הכשרה בפסיכותרפיה באוריינטציה פסיכואנליטית, בהיקף ובתכנים המקבילים לאילו של התכנית הבסיסית התלת שנתית באוניברסיטת תל אביב, ושעוסקים בתחום הטיפולי.

 

מסלול לימודי המשך ייחודי זה, הינו תכנית של ארבע שנים, ופותח שעריו למחזור השמיני. מטרת התוכנית היא לאפשר  ללומדים בה לרכוש ידיעת עומק שיטתית של פסיכולוגיית העצמי מיסודו של היינץ קוהוט ושל נגזרותיה העכשוויות בפסיכואנליזה. התכנית תסייע לתלמידים לגבש עמדה טיפולית המבוססת על עיקרי התיאוריה הפסיכואנליטית של העצמי, תוך דיאלוג עם גישות פסיכואנליטיות אחרות. התכנית המוגשת הינה יחידת למידה מגובשת של הפסיכולוגיה הפסיכואנליטית של העצמי.

צוות ההיגוי של המסלול רואה בהתעמקות בהגות התיאורטית של פסיכולוגיית העצמי הזדמנות לנוכחות אנושית שיש עמה השלכות משמעותיות הן למעשה הטיפולי והן למלאכת היום-יום של החיים, פיתוח היכולת האמפתית של המטפל, תרגול לקיחת אחריות שלו ואתיקה אנושית.

 השיעורים התיאורטיים, ההדרכות בקבוצות קטנות, הסמינרים הקליניים ואף עבודת הסיום, כולם מהווים מצע לגדילה והזדמנות לאיסוף מתבונן של ההתנסות כולה.

התכנית פונה אל מטפלים בעלי ניסיון, אשר פסיכולוגיית העצמי מדברת אל לבם ומאתגרת אותם בחלקיה התיאורטיים, הקליניים והמעשיים, אשר רואים את ההצטרפות אליה כהזדמנות לחולל שינוי בתוכם ובתוך הבית האנושי בו אנו חיים.

למסיימי הלימודים במסלול תוענק תעודה בפסיכולוגיית העצמי והמעשה הטיפולי*.

 

מבנה תכנית הלימודים:

הלימודים מורכבים מקורסים עיוניים, הדרכות בקבוצות קטנות, סמינרים קליניים ויתקיימו בימי חמישי בין השעות 14:15-19:45.

הסמינר הקליני החודשי יתקיים באותו יום בין 20:00-22:00.

 

סמינר "התהוות המטפל" יתקיים אחת לחודש לאורך שנת הלימודים הראשונה. 

בין הסמסטרים ובתום שנת הלימודים תתקיים סדנה בהיקף של יום לימודים שלם. 

 

קורסים עיוניים:

בכל סמסטר יתקיימו 2 קורסים עיוניים, סה''כ 13 קורסים להשלמת הלימודים. בשנה הראשונה יתקיימו שני קורסים בכל סמסטר, סך הכל ארבעה קורסים בשנה. מהשנה השנייה ואילך, יתקיים בכל אחת מהשנים קורס שנתי רצוף לאורך השנה וקורס סמסטריאלי בכל סמסטר, סך הכול שלושה קורסים בכל שנה. 

 

סמינרים קליניים:

 

1. הדרכות קליניות שבועיות:

בקבוצות של כ-3 משתתפים, בהנחיית מדריך מצוות התוכנית. בהדרכות יביאו התלמידים את עבודתם הטיפולית השוטפת לדיון ולהתייעצות. המדריכים יתחלפו אחת לשנה. ההדרכות יתקיימו במהלך הסמסטרים, בחופשת הסמסטר בחורף וכן במשך חודש אחד בחופשת הקיץ.

 

2. סמינר קליני חודשי:

לכלל התלמידים, בהשתתפות צוות המורים והמדריכים ובהנחייתם של ד"ר גבי מן ורענן קולקה. הסמינר יתקיים אחת לחודש, סה"כ  שבעה מפגשים בשנה"ל. בכל מפגש ישמש מקרה קליני של אחד התלמידים כבסיס להארת הסוגיות התיאורטיות הנלמדות. פורום זה ייחודי למסלול לימודי פסיכולוגיית העצמי בהיותו במה לחקירה משותפת של המורים, המדריכים והלומדים של סוגיות קליניות שונות.

 

סמינר  "התהוות המטפל":

בשנה א' יתקיים סמינר התהוות, אחת לחודש בין השעות 14:15-15:45. המפגש ייוחד לטיפוח והרחבת תודעת המטפל, והתהוותו כמטפל של פסיכולוגיית העצמי. הסמינר ישמש מסגרת לחקירה משותפת של היות מטפל בהתייצבות אמפתית עבור המטופל.

 

סדנה אינטרדיסציפלינרית בין-סימסטריאלית:

לכלל התלמידים, תתקיים סדנה בכל שנה במרחב הזמן בין שני הסמסטרים ובסוף השנה. הסדנאות תתמקדנה על נושאים ספציפיים: המטפל כמדיום פסיכואנליטי- הקשבה באזור האהבה- בהנחייתה של  מיכל חזן, גוף-נפש או גופנפש: אי-שניות גוף-נפש בפסיכותרפיה - בהנחיתו של ד"ר יורי סלע, מפגש אינטרדיסציפלינרי - בהנחייתו של ד"ר ארז בנאי והחלום כבית גידולו הלילי של העצמי- בהנחייתה של רחל קלע.

 

סגל המורים והמדריכים:

דלית אבן, אלדד אידן, היילי אלון, ד"ר אשר אפשטיין,  גליה אריאלי, עדנה בור, ד"ר ארז בנאי, חוה ברוך, אורנה גלס, אורנה גפני, אריה גרין, אסתי דינור, שלומית הבר-מושיוב,  דפנה הומינר, תמר זיידמן, מיכל חזן,  אמינה טייבר, ד"ר עפרה כהן פריד, ד"ר גבי מן, אורית נוה, ד"ר יורי סלע, אילנה פאר גולדין, מיקי פטרן, ענת פרי פיאמנטה, קלאודיה קוגן, רענן קולקה, רחל קלע, ד"ר אלי קריצ'מן, רינת רב-הון, איריס גבריאלי-רחבי, רות שוודרון, מירי שול בקון, אורלי שושני, טלי תמיר-אורון.

 

הדרישות לקבלת תעודה - לתלמידים שהתחילו לימודיהם החל משנה"ל תשע"ב 2011/2012:

בארבע שנות הלימוד, בנוסף לקורסים והסמינרים נדרש:

  1. החזקה של לפחות שלושה טיפולים פעילים מונחים על ידי פסיכולוגיית העצמי לכל אורך תקופת הלימודים.
  2. הצגת מקרים טיפוליים בסמינרים הקליניים.
  3. הגשת עבודת גמר המכילה סיכום-טיפול ודיון תיאורטי המבוסס על גישת הפסיכולוגיה הפסיכואנליטית של העצמי.
  •  הלימודים בכל סמסטר יוכרו רק אם התלמיד השתתף בלפחות 75% של שעות הלימוד ושילם שכר לימוד כנדרש.

 

לעומדים בדרישות אלו תוענק תעודה על סיום הלימודים:

בפסיכולוגיית העצמי והמעשה הטיפולי

 

*****

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive