קורסים - תכנית הליבה בפסיכותרפיה

קורסים - תכנית הליבה בפסיכותרפיה

קורסי חובה

קורסי בחירה - שנים ב' וג'

סדנאות - שנים ב' וג'

אוניברסיטת תל אביב
P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801