מצבים מנטאליים ראשוניים

מצבים מנטאליים ראשוניים א ב 

לימודי תעודה תלת שנתיים

במסגרת הלימודים המתקדמים בפסיכותרפיה

ראש המסלול: אלינה שלקס

 

 

א. הלימודים מיועדים לפסיכיאטרים, פסיכולוגים קליניים ועובדים סוציאליים העוסקים בבריאות הנפש, שהנם בוגרי תכנית הכשרה בפסיכותרפיה באוריינטציה פסיכואנליטית, בהיקף ובתכנים המקבילים לאילו של התכנית הבסיסית התלת שנתית באוניברסיטת תל אביב או שהנם בכירים בתחום, 10 שנות ניסיון לפחות, לאחר סיום ההתמחות.

      

ב. הלימודים יתאפשרו למטפלים (MA) ממקצועות טיפוליים נוספים, שהנם בוגרי תכנית הכשרה בפסיכותרפיה  באוריינטציה פסיכואנליטית, בהיקף ובתכנים המקבילים לאילו של התכנית הבסיסית התלת שנתית באוניברסיטת תל אביב, ושעוסקים בתחום הטיפולי.

   

    

המסלול מצבים מנטאליים ראשוניים (ממ"ר) הוקם בשנת 2007 בעזרת ועדת היגוי שכללה את משה לנדאו, נעמה קינן ואלינה שלקס. מאז הקמתו משמש המסלול מרחב ללמידה, חשיבה והתפתחות מקצועית הן עבור סגל המורים והן עבור תלמידיו. עד כה למדו במסלול חמישה מחזורי תלמידים.

 

סגל המורים והמדריכים:

ד"ר דנה אמיר, ד"ר אילן אמיר, עפרה אשל, פרופ' רחל בלס, ד"ר איזבל בן אמו, נעמי בר, פרופ' עמנואל ברמן, אהובה ברקן, אילנה גולדשמידט-היימן, חיותה גורביץ', יהושע דורבן, עירית המאירי ולדרסקי, רות וינברג, אורנה וסרמן, חנה וקשטיין, יעל חנין, אורלי חסון-כץ, ידידה טורקניץ, ענת טלרנט, יהודית טריאסט, אירית לובלינסקי, ד"ר גילה לנדאו, משה לנדאו, יואל מילר, רות סגל, נחמה פבר בן פזי, תמי פולק, טסה צדוק, נעמה קינן, חמוטל רז-שילוח, ענת שומן, ד"ר שרון שטרית, אלינה שלקס, אלונה תימור.

 

מבנה התכנית:

תכנית לימודים תלת שנתית, ייחודית ומקיפה, המאפשרת הכרות מעמיקה עם התיאוריה והקליניקה של מצבים מנטאליים ראשוניים, המאפיינים אזורים נפשיים של תחילת החיים ומצבים פסיכופתולוגיים קשים. הלימודים מורכבים מקורסים עיוניים וסמינרים קליניים.

הלימודים מתקיימים בימי חמישי בין השעות 15:00-20:15. 

 

קורסים עיוניים

בכל סמסטר יתקיימו 2 קורסים עיוניים, סך הכל 12 קורסים לאורך שלוש שנות הלימוד. בכל אחד מן הקורסים יושם דגש על שילוב בין ההבנות התיאורטיות לבין העבודה הקלינית. 

 

סמינרים קליניים:

יתקיימו קבוצות הדרכה בנות 5-6 משתתפים. הרכב קבוצות ההדרכה יהיה קבוע לאורך כל שנות הלימוד. המדריכים יתחלפו אחת לשנה, כך שבמהלך התכנית לכל קבוצה יהיו שלשה מדריכים.

 

סדנאות:

בחופשות בין הסמסטרים מוצעות לתלמידים סדנאות מרוכזות שונות חלקן חובה וחלקן לבחירה, במגוון רב של נושאים רלוונטיים לתחום הלמידה של המסלול.

 

פעילות מדעית:

מספר פעמים בשנה יתקיים מפגש של כלל התלמידים עם צוות ההוראה/הדרכה, מעין קהילייה לומדת, בו יתקיים דיון סביב סוגיה תאורטית או קלינית, יוצג טיפול שידון על ידי אנשים שונים מתוך הקהילייה או  תינתן הרצאה על ידי אחד המשתתפים או מרצה אורח. בנוסף לתכנית הלימודים המוצעת, מושקע מאמץ רב לארגן סדנאות וימי עיון עם אנשי מקצוע מובילים בתחום מהארץ ומחו"ל.

 

לימודי המשך לבוגרי המסלול:

במסגרת המסלול מתקיימים לימודי המשך לבוגרי המסלול, על פי מידת העניין והתשוקה ללמידה של הבוגרים. כעת לומדים במסגרת המסלול מספר רב של תלמידים מתוך ארבעת המחזורים הראשוניים (שנה עשירית, שנה שמינית, שנה ששית ושנה רביעית).

 

הדרישות לקבלת תעודה - לתלמידים שהתחילו לימודיהם החל משנה"ל תשע"ב 2011/2012:

בשלוש שנות הלימוד, בנוסף לקורסים והסמינרים נדרש:

  1.  החזקה של לפחות שלושה טיפולים פעילים של מטופלים לכל אורך תקופת הלימודים.
  2. הצגת מקרים טיפוליים (לפחות שלושה במהלך שלוש שנות הלימוד) במסגרת הסמינרים הקליניים.
  3. הגשת עבודת גמר המכילה סיכום-טיפול ודיון תיאורטי המבוסס על הנלמד במסלול. 
  • הלימודים בכל סמסטר יוכרו רק אם התלמיד השתתף בלפחות 75% של שעות הלימוד ושילם שכר לימוד כנדרש.

 

לעומדים בדרישות אלו תוענק תעודה על סיום הלימודים:

בלימודים מתקדמים בפסיכותרפיה פסיכואנליטית – מצבים מנטאליים ראשוניים

 

 

*****

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive