לימודים מתקדמים

מסלולי התמחות למתקדמים ופורומים

לימודים מתקדמים

לימודים מתקדמים  בפסיכותרפיה*

 

 

מסלולי התמחות למתקדמים

 

מרכז: ד"ר משה ברגשטיין

 

פסיכותרפיה פסיכואנליטית בגישה ההתייחסותית

מצבים מנטאליים ראשוניים 

פסיכולוגיית העצמי והמעשה הטיפולי

פסיכותרפיה קבוצתית בגישה פסיכואנליטית

פסיכותרפיה פסיכואנליטית קלייניאנית: תיאוריה ומעשה

הזרם העצמאי בפסיכואנליזה - פורצי דרכים

 

 

פורומים

 

פורום ביון

 

 

*הקריטריונים לקבלה מפורטים בדפי המסלולים והקורסים.

 

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב
P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801