הנחיות לכתיבת עבודת גמר - פסיכותרפיה פסיכואנליטית בטיפול באמנויות

אחראי עבודות גמר- ד"ר ציקי כהן

 

הנחיות לכתיבת הצעה לעבודת גמר/עבודת גמר

 

תנאי לתעודת גמר: כתיבה והגשה של עבודת גמר, על פי התקנות, מהווה חלק מהדרישות האקדמיות מהלומדים כתנאי הכרחי לקבלת תעודת בוגר/ת התכנית לפסיכותרפיה. 

 

מטרת העבודה: מטרתה של כתיבת העבודה היא לעשות אינטגרציה בין החומרים התיאורטיים הפסיכואנליטיים שנלמדו במהלך הלימודים בתכנית לבין העבודה הקלינית שנעשתה על ידי הכותב בתחום הטיפול באמצעות אמנויות בו מתמחה התלמיד. התלמידים יתבקשו להתייחס בעבודה גם לתהליך ההדרכה שליווה את העבודה הקלינית.
העבודה יכולה להיבנות מתיאור מקרה טיפולי אל עבר התיאוריה/ות שמסבירה/ות את מהלכו או להתמקד במושג תיאורטי מסוים/תופעה קלינית – אותה ידגים הכותב.ת דרך מקרה או דרך מספר וינייטות קליניות מעבודתו.

 

הכותבים רשאים ואף מוזמנים להעשיר את העבודה דרך חומרים נוספים מתחומי עניין נוספים שלהם, אולם אלו בגדר תוספות והרחבות לעבודה המבוססת על טיפול באמצעות אמנויות בגישה פסיכואנליטית. 

 

לא ניתן להגיש עבודה שהוגשה במסגרת לימודית אחרת.

 

סדר זמנים להגשה:

א. כשלב מקדים לכתיבת העבודה, על התלמיד/ה למצוא מנחה אישי לעבודה; לנסח עימו רעיון ומבנה מרכזי, לכתוב תקציר ולקבל את אישורו של המנחה. כל אנשי הסגל בתכנית מוסמכים להנחות את הכתיבה. בקשות חריגות למנחים מחוץ לתכנית תועלנה לאישור וועדת עבודות גמר. הכותב חייב לקבל את אישורה של הוועדה למנחה חוץ שנבחר/ה בטרם יתחיל במפגשיו עמו/ה. לכותב ולמנחה העבודה מוקצות עשר שעות הנחייה. התנהלות ההנחיה תיקבע בין השניים.

ב. בהמשך, על התלמיד/ה להגיש הצעה לעבודת גמר בהיקף של חצי עמוד לאחראי/ת על עבודות הגמר ולקבל את אישורו/ה. ההצעה תוגש במייל לאחראי על עבודות הגמר, ד"ר ציקי כהן (tsiky10@gmail.com) ותכלול התייחסות קצרה לסוגיה המרכזית שעליה רוצה הכותב/ת לכתוב; התייחסות לתיאוריות ולתיאורטיקנים שעליהם תתבסס הכתיבה וכמה מילים על הדוגמא הקלינית שתלווה את הסוגייה. את ההצעה יש להגיש עד לתחילת שנת הלימודים העוקבת.

ג. את עבודת הגמר יש להגיש עד לחודש אפריל של השנה העוקבת אחרי תום שנת הלימודים. הגשת העבודה עד למועד זה אינה כרוכה בתשלום. הגשת עבודת גמר לאחר מועד זה ועד לשבע שנים מיום תחילת הלימודים כרוכה בתשלום של 2,000 ₪. היקף העבודה הינו בין 20 ל-30 עמודים מודפסים ועליה לכלול עמוד שער בעברית ואנגלית, תקציר ורשימה ביבליוגרפית.

ד. העבודה תוערך על ידי שני קוראים מצוות עבודות גמר בשילוב קוראים חיצוניים, בניתוב של אחראי הוועדה. ציון העבודה יהיה עובר או נכשל. הוועדה תשתדל להתאים את קוראי העבודה לנושא ולגישה בה נכתבה העבודה. לאחר סיום הקריאה תתקיים שיחת משוב עם קוראי העבודה. בסמכות הקוראים לבקש תיקונים ו/או תוספות לעבודה טרם אישורה.

ה. על הכתיבה והפרסום של העבודה יחולו כל ההגבלות הנובעות מחובת שמירת הסודיות הרפואית. כמו כן, כל פרסום של עבודה או חלקים ממנה, בעל פה או בכתב, מחייב את ציון שמה של התוכנית לפסיכותרפיה, שם המנחה ואת היות העבודה חלק מדרישות הלימודים בתוכנית.

 

מבנה עבודת גמר:

עבודה שמתחילה מנקודת מוצא תיאורטית - הצגת התיאוריה/מושג/תופעה; הצגת האמירה המיוחדת של העבודה בהקשר לתיאוריה; המחשה קלינית.

עבודה שמתחילה מנקודת מוצא קלינית: הצגת המקרה, דיון תיאורטי על פי התיאוריה/ות שנבחרה/ות, הצגת התרומה של התיאוריה למקרה הקליני, הכללת התרומה של ההבנות שהתגבשו מעבר למקרה הקליני שתואר בעבודה.

  • דיון מסכם: חשיבה על התכנים שעלו בעבודה, מה נלמד, כיצד תרמו ההמשגות ואיזה נקודות הוארו בתהליך.

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>