מידע לתלמידים - תכנית הליבה בפסיכותרפיה

מסגרת הלימודים

 

תכנית הלימודים מתוכננת לשלוש שנים*, בהן נדרש מהלומד:

 

1. 24 יחידות לימוד סמסטריאליות הכוללות: 10 שיעורי חובה, 8 שיעורי בחירה (הכוללים קורסים סמסטריאליים וסדנאות מרוכזות) ו-6 סמינרים קליניים.

2. שתי פסיכותרפיות לפחות (בכל שנת לימוד).

3. הדרכה אישית בכל שנת לימוד (כלולה בשכר הלימוד).

4. בסוף שנות לימוד א' וב' נדרשת עבודת סיכום טיפול (ראה הנחיות לכתיבת סיכום טיפול).

5.השתתפות במפגשי הכיתה עם הטיוטור באמצע ובסוף השנה.

6. הגשת עבודת גמר עם סיום הלימודים. לאחר מפגש המשוב, יהא/תהא התלמיד/ה זכאי/ת לתעודה בפסיכותרפיה מטעם אוניברסיטת תל אביב.

 

 

הלימודים מתקיימים בימי שני אחר הצהריים, בין השעות 15:00-20:30.

שיעורי הבחירה נלמדים בשנים ב' ו-ג' בלבד.

 

בחופשה בין הסמסטרים ובתחילת חופשת הקיץ תתקיימנה סדנאות מרוכזות המהוות חלק משיעורי הבחירה הנדרשים.

 

במהלך 3 שנות הלימוד ישתתפו התלמידים ב- 6 סדנאות מרוכזות:

שנה א' – 2 סדנאות חובה – סדנת אתיקה המתקיימת בסוף סמסטר א' והמזכה בנקודה, וסדנא מרוכזת בפסיכותרפיה המתקיימת בסמסטר קיץ והמזכה בנקודה.

שנים ב' ו-ג' – 2 סדנאות בחירה בכל שנה.

 

נדרשת נוכחות ב- 80% לפחות מהשיעורים בכל קורסי החובה והבחירה, נדרשת קריאה של כל המאמרים המומלצים על ידי המורים.

 

במהלך השנה יתקיימו כנסים, ימי עיון והרצאות לסגל, לבוגרים ולתלמידי התכנית.

פעילויות אלה הן חלק אינטגרלי של הלימודים בתכנית.

 

במידה ותלמיד נאלץ להפחית מעומס לימודיו בשנת לימודים מסוימת, עליו להשתתף, על פי סדר העדיפות המצוין, ב: הדרכה קבוצתית ואישית; קורסי חובה; קורסי בחירה.

לימודים חלקיים דורשים אישור מוקדם של מזכירות התכנית.

 

במידה ותלמיד בתוכנית הנמצא בשלבי ההתמחות (התמחות בפסיכולוגיה קלינית או בפסיכיאטריה) מתכנן להפסיק (באופן זמני או לצמיתות) את התמחותו, עליו להודיע על כך למזכירות התוכנית כשלושה חודשים טרם הפסקת ההתמחות. במקרה של הפסקת ההתמחות, תידון בועדת ההוראה שאלת המשך לימודיו של התלמיד. עם שובו של התלמיד להתמחות (תוך שלוש שנים לכל היותר ממועד הפסקת התמחותו), יוכל להמשיך לימודיו בתכנית לפסיכותרפיה. 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive