ויניקוט, ביון והעצמאים בפסיכואנליזה - פורצי דרכים

מסלול לימודי תעודה בן שלוש וחצי שנים בלימודים המתקדמים

הזרם העצמאי בפסיכואנליזה - פורצי דרכים

ויניקוט, ביון והעצמאים

בפסיכואנליזה - פורצי דרכים א ב 

 

לפגוש וללמוד דרכים חדשות

בחשיבה הפסיכואנליטית ובמעשה הטיפולי

 

לימודי תעודה של שלוש וחצי שנים

במסגרת הלימודים המתקדמים בפסיכותרפיה

ראש המסלול: עפרה אשל

 

 

א. הלימודים מיועדים לפסיכיאטרים, פסיכולוגים קליניים ועובדים סוציאליים העוסקים בבריאות הנפש, שהינם בוגרי תכנית הכשרה בפסיכותרפיה באוריינטציה פסיכואנליטית, בהיקף ובתכנים המקבילים לאילו של התכנית הבסיסית התלת שנתית באוניברסיטת תל אביב או שהינם בכירים בתחום, בעלי 10 שנות ניסיון לפחות (לפסיכולוגים, מתום מחצית תקופת ההתמחות, לפסיכיאטרים, לאחר סיום ההתמחות, לעו"ס בבריאות הנפש, לאחר סיום תואר שני).

      

ב. הלימודים יתאפשרו למטפלים (MA) ממקצועות טיפוליים נוספים, שהנם בוגרי תכנית הכשרה בפסיכותרפיה  באוריינטציה פסיכואנליטית, בהיקף ובתכנים המקבילים לאילו של התכנית הבסיסית התלת שנתית באוניברסיטת תל אביב, ושעוסקים בתחום הטיפולי.

   

    

המסלול מציע תכנית לימודים בת שלוש וחצי שנים, וסמסטר בחירה נוסף בשנה הרביעית (וכן לימודי המשך בשנים אחר-כך), שהיא ייחודית, מקיפה וחדשנית ביותר, ובונה גוף ידע רחב, מרכזי, מתפתח ומגוון של ההתפתחויות התיאורטיות והקליניות הרדיקליות של ויניקוט, ביון, והעצמאים פורצי דרכים בפסיכואנליזה. התכנית מאפשרת הכרות מעמיקה עם התפתחויות תיאורטיות אלו, משמעויותיהן הקליניות, והאופן שבו פרצו וסללו דרכים חדשות בטיפול הנפשי. זו חשיבה תיאורטית-קלינית המתחילה במאבק הטרגי של  פרנצי ופרויד על משמעות טראומה בילדות; מקבלת לראשונה את הגדרתה כ"קבוצה האמצעית" שאינה פרוידיאנית או קלייניאנית בעת העימותים בין אנה פרויד למלאני קליין בלונדון; ומפתחת את דרכה העצמאית ממחצית המאה העשרים סביב הגותם הייחודית של ויניקוט ושל ביון - בעיקר ביון המאוחר, שעוזב את המרכז הקלייניאני בלונדון ועובר ללוס אנג'לס כדי לנסח את עמדתו המהפכנית בשתים-עשרה השנים האחרונות של חייו. בעשרות השנים האחרונות חידושי הזרם העצמאי מתפתחים בפסיכואנליזה הבריטית (באלינט, פאולה היימן, מריון מילנר, מסעוד חאן, מרגרט ליטל, קלייר ויניקוט, גאנטריפ, נינה קולטארט, בולאס, סימינגטון), האמריקאית (אוגדן, אייגן), הצרפתית (לפלאנש, אנדרה גרין, בוטלה ובוטלה), והאיטלקית (פרו וסיוויטרזה).

תכנית הלימודים מציעה למידה שיטתית, מקיפה ומפורטת של ההתפתחויות התיאורטיות והקליניות האלו לאורך השנים, ובמיוחד תתמקד בתחומים הקשים של טראומה, רגרסיה טיפולית (פרנצי-באלינט-ויניקוט וממשיכיו), ראיית המפגש הטיפולי מעמדה אינטרסובייקטיבית (אוגדן) ומעמדת תיאוריית השדה הביוניאני (פרו וסיוויטרזה), עד לחיבור-באחדות של מטפל ומטופל (סירלס, ויניקוט, ביון המאוחר), והדגשת הנוכחות והחוויה, ולא הפירוש, שמפתחת הפסיכואנליזה האונטולוגית בהבדל מן הפסיכואנליזה האפיסטמולוגית (אוגדן, אשל). הפנורמה שיוצרים חידושים אלה ומשמעותם מרחיקת-הלכת יבחנו במימדים התיאורטיים והקליניים-טכניים של המעשה הטיפולי.

כל אלה מאפשרים טיפול בגישה פסיכואנליטית במגוון רחב מאוד של מטופלים מטווח אבחנות שונות.

 

הוועדה המייעצת:

Prof. Zeljko Loparic (סאו פאולו, ברזיל, נשיא איגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association IWA;

Dr. Michael Eigen (ניו יורק);

ד"ר רינה לזר (תל-אביב);

Dr. Annie Reiner (לוס אנג'לס);

 

המסלול מסונף לאיגוד ויניקוט הבינלאומי International Winnicott Association - IWA

 

סגל המורים והמדריכים הקבוצתיים:

ד"ר אילן אמיר, עפרה אשל, חני בירן, ד"ר קרין בן-ארי סמירה, ד"ר מיטשל בקר, נעמי בר, נעמה בר-שדה, ד"ר משה ברגשטיין, ד"ר הילית ברודסקי-אראל, ד"ר אילן ברנט, ד"ר אליס בר-נס,  ד"ר מיכל ברנע-אסטרוג, עידית ברק-מלמד, אהובה ברקן, ד"ר מריאנה גייטיני, שמואל גרזי, סופי דביר, נעם הס, עירית המאירי ולדרסקי, נילי זיידמן, ד"ר צביה זליגמן, טובה זלץ, יעל טולדו קולקה, יוסי טמיר, אורלי כהן, ד"ר גדעון לב, ד"ר דני לוי, רן לוי, אסף לוריא, אתי לנדאו-פרכטר, יעל מאיר, יעל מגל, מיקי פטרן, ד"ר רונה מרמלשטיין, אורי נח,  ד"ר עמית פכלר, נעמה קינן, ד"ר דורית קבילי, ד"ר ענת צור מהלאל, ג'רמי רוז, רחל ראובינוף שוקל, חמוטל רז-שילוח, ענת שומן, נילי שור, מאיר (ממי) שלוש, רות שוודרון, ד"ר ויויאן שטרית-וטין, ד"ר מור שחורי-סטאל, שרון שטרסבורג, ד"ר בעז שלגי, פרופ' עפרית שפירא-ברמן, טלי תמיר-אורון, Sara Collins  (לונדון),  Willow Pearson Trimbach  (סן פרנציסקו, קליפורניה).

 

תכנית הלימודים*:

תכנית הלימודים כוללת קורסים עיוניים, סמינרים קליניים (בקבוצות הדרכה), וסדנאות מרוכזות בין-סמסטריאליות.

הלימודים יתקיימו בימי חמישי בין השעות 20:15-15:15.

 

קורסים עיוניים

בכל סמסטר יתקיימו 2 קורסים עיוניים, סה"כ 14 קורסים לאורך הלימודים. בכל אחד מהם יושם דגש על שילוב בין ההבנות התיאורטיות לעבודה הקלינית. סדר הקורסים השונים במסלול מותאם במידה רבה לרצף התפתחות החשיבה העצמאית ולהתהוותה בפסיכואנליזה הבריטית, האמריקאית, הצרפתית והאיטלקית.

 

סמינרים קליניים:

יתקיימו קבוצות הדרכה בנות 5-7 משתתפים. הרכב קבוצות ההדרכה יהיה קבוע לאורך כל שנות הלימוד. המדריכים יתחלפו כל שנה על מנת לאפשר שונות נוכח רב-הגוניות של תחומי העניין הקליניים בזרם עצמאי. בכל סימסטר,  במקום מפגש אחד של ההדרכה הקבוצתית, יתקיים סמינר קליני משותף מורחב.

 

סדנאות מרוכזות:

 בין הסמסטרים בשלוש וחצי שנות הלימודים יוצעו סדנאות מרוכזות המשלימות  או מעמיקות את החומר הנלמד בסמינרים.

 

'ויניקופדיה', סיעור מוחות, כיתת אמן:  

הפורומים 'ויניקופדיה' ו'סיעור מוחות' יארחו אנליטיקאים מהארץ ומחו"ל, שעבודתם מושפעת מהחשיבה הוויניקוטיאנית והביוניאנית ומהווה המשך ופיתוח שלה, וכן מפגשים שיוקדשו לדיאלוג בין אנליטיקאים מגישות תיאורטיות-קליניות שונות בפסיכואנליזה, או להיכרות מקרוב עם עבודותיהם של פסיכואנליטיקאים מחו"ל שיבקרו במסלול. במסגרת זו נערכו שני מפגשים עם מוניקה הורביץ (פריז): "בין שתיקה לזעקה בפסיכואנליזה ובמיתולוגיה", בהשתתפות המשוררת שרון אס, עפרה אשל ומירב רוט;   "Do I dare disturb my universe? - על ההעזה לטפל בחלקים הפסיכוטיים של הנפש", בהשתתפות עפרה אשל, יולנדה גמפל, אילן אמיר ואילן ברנט. מפגש עם הפסיכואנליטיקאי מתי בן צור בהשתתפות עפרה אשל "על אמת ותקווה בזמן קורונה". מפגש עם ד"ר אייל רוזמרין (ניו יורק) בהשתתפות מתי בן צור וציפי עמית "גברים אינם בוכים". מפגש עם ד"ר איירה ברנר (ארה"ב) בהשתתפות ד"ר דני לוי וטובה זלץ על דיסוציאציה פוסט-טראומתית "THE NEGATIVE HALLUCINATION". מפגש עם Jan Abram  (לונדון) בהשתתפות אהובה ברקן וחמוטל רז-שילוח "THE SURVIVING OBJECT".

ב'כיתת אמן' יערך מפגש הדרכה קלינית עם אנליטיקאים מחו"ל על הצגת מקרה של תלמיד, מדריך או מורה במסלול. בכיתות אמן התארחו והדריכו נוויל סימינגטון - הצגת מקרה של אתי לנדאו, Sara Collins  (לונדון) - הצגת מקרה של מאיר פרס, ו- Annie Reiner (לוס אנג'לס) -  הצגת מקרה של ד"ר אנדראה שלום קורנהאוזר. השנה שוב התארחה, לימדה והדריכה Sara Collins  (לונדון) את בוגרי המסלול.

בפורומים אלה גם פגשנו ונפגוש אתJan Abram  (לונדון), Annie Reiner (לוס אנג'לס),

Ira Brenner (ארה"ב), Pearson Trimbach Willow  (סן פרנציסקו, קליפורניה), וכותבים ישראליים – על ספרים שהם כתבו או ערכו לאחרונה בתחומי החשיבה הוויניקוטיאנית, הביוניאנית, והעצמאית.

 

לימודי המשך (בחירה) לבוגרי המסלול:

לאחר סיום שלוש וחצי שנים של תכנית הלימודים,:

מוצעים במסגרת המסלול לימודי המשך לבוגרי המסלול של השלמות, הרחבות, עדכונים וחידושים, במבנה של סדנאות מרוכזות או של שיעורים, אשר ייבחרו מתוך התייחסות לעניין ולבחירה של הבוגרים.

 

סמינר כתיבה פסיכואנליטית:

הסמינר מיועד לתלמידי ובוגרי המסלול, ויתמקד בסוגיות שונות הנוגעות לכתיבה פסיכואנליטית

 

 

 

הדרישות לקבלת תעודה:

בשלוש וחצי שנות הלימוד, בנוסף לקורסים והסמינרים נדרשים:

  1.  החזקה של לפחות שלושה טיפולים פעילים של מטופלים לכל אורך תקופת הלימודים.
  2. הצגת מקרים טיפוליים (לפחות שלושה במהלך שלוש שנות הלימוד) במסגרת הסמינרים הקליניים.
  3. הגשת עבודת גמר המכילה סיכום-טיפול ודיון תיאורטי המבוסס על הנלמד במסלול. 
  • הלימודים בכל סמסטר יוכרו רק אם התלמיד השתתף בלפחות 75% של שעות הלימוד ושילם שכר לימוד כנדרש.

 

לעומדים בדרישות אלו תוענק תעודה על סיום הלימודים:

בלימודים מתקדמים בפסיכותרפיה פסיכואנליטית במסלול ויניקוט, ביון והעצמאים בפסיכואנליזה - פורצי דרכים

 

 

*****

 

ההרשמה לשנה"ל 2024/2025 הסתיימה.

 

הרשמה למחזור הבא מיועדת להיפתח באפריל 2026

לשנה"ל תשפ"ז 2026/2027.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>