תכנית הליבה בפסיכותרפיה

תכנית לימודי תעודה תלת שנתית

תכנית הליבה בפסיכותרפיה

מרכזת הוראה: חנה וקשטיין

 

מטרת הלימודים היא להקנות לפסיכיאטרים, פסיכולוגים ולעובדים סוציאליים קליניים ידע מעמיק ומקיף  בפסיכותרפיה פסיכואנליטית. 

 

המציאות בה אנו חיים כמטפלים, הן זו ה"עובדתית" הנפרשת לפנינו בעבודתנו היומיומית והן זו התיאורטית, האמורה לסייע לנו בהבנה טובה של תופעות נפשיות ואינטראקציות אנושיות, נעשית מורכבת יותר ויותר.

 

אנו רואים את התכנית להכשרה בפסיכותרפיה כנוטלת חלק בתהליך עיצוב אישיותו הטיפולית של התלמיד. לשם כך מושם דגש הן על פסיכותרפיה אישית, הדרכה אישית וקבוצתית, וליווי אישי של כל תלמיד במהלך לימודיו, והן על חשיבה תיאורטית מקיפה ומעמיקה.

 

התכנית מכוונת לחשוף את הלומד למורכבות החשיבה הפסיכואנליטית על קולותיה השונים, תוך התבוננות רציפה בקליניקה של כל אחד מאתנו. ברצוננו להיות מעין סדנא לפיתוח קול טיפולי. רב קוליות זו באה לידי ביטוי גם בהרכב סגל ההוראה וההדרכה, בתכני הקורסים המוצעים הן כקורסי חובה והן כקורסי בחירה, ובאופן בו מעוצבת תכנית ההוראה. קולם של התלמידים הנו מרכיב בחשיבה על התכנית עצמה.

אוניברסיטת תל אביב
P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801