פרויד וממשיכיו בפסיכותרפיה בת-זמננו

מסלול לימודי תעודה דו-שנתי בלימודים המתקדמים

פרויד וממשיכיו בפסיכותרפיה בת-זמננו

פרויד וממשיכיו -

בפסיכותרפיה בת-זמננו א ב 

 

מסלול לימודי תעודה דו שנתי - חדש!

במסגרת הלימודים המתקדמים בפסיכותרפיה

ראש המסלול: ד"ר יוסי טריאסט

 

 

א. הלימודים מיועדים לפסיכיאטרים, פסיכולוגים קליניים ועובדים סוציאליים העוסקים בבריאות הנפש, שהינם בוגרי תכנית הכשרה בפסיכותרפיה באוריינטציה פסיכואנליטית, בהיקף ובתכנים המקבילים לאילו של התכנית הבסיסית התלת שנתית באוניברסיטת תל אביב או שהינם בכירים בתחום, בעלי 10 שנות ניסיון לפחות (לפסיכולוגים, מתום מחצית תקופת ההתמחות, לפסיכיאטרים, לאחר סיום ההתמחות, לעו"ס בבריאות הנפש, לאחר סיום תואר שני).

      

ב. הלימודים יתאפשרו למטפלים (MA) ממקצועות טיפוליים נוספים, שהנם בוגרי תכנית הכשרה בפסיכותרפיה  באוריינטציה פסיכואנליטית, בהיקף ובתכנים המקבילים לאילו של התכנית הבסיסית התלת שנתית באוניברסיטת תל אביב, ושעוסקים בתחום הטיפולי.

   

    

מטרות המסלול:

הקניית תשתית ללימוד יסודי ושיטתי של התפתחות משנתו של פרויד – על התיאוריה,  הפרקטיקה והפילוסופיה שלה – תוך בחינה ביקורתית של השלכותיה על תפיסת האדם, החברה ומעשה הטיפול האנליטי בעת הזו ובהקשרה המקומי-ישראלי.

 

רציונל:

הפסיכואנליזה הושוותה על ידי זיגמונד פרויד, יוצרה, לשתי תיאוריות אחרות ששינו את פני התודעה האנושית – המהפכה הקופרניקאית ותורת התפתחות המינים של דרווין. כמו השתיים שקדמו לה גם המהפכה הפרוידיאנית נעשתה זה מכבר לנכס-צאן-ברזל של תרבות המערב ונראה שהשפיעה יותר מכל תיאוריה בודדת אחרת על התפיסה העצמית של הסובייקט המערבי. התשתית הרעיונית שהניח פרויד הצמיחה שלל זרמי חשיבה ומודלים תיאורטיים הנלמדים כיום בתכנית לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל אביב, בעוד שהזרם הפרוידיאני עצמו טרם מיוצג בה. המסלול הנוכחי מיועד ללימוד ההגות והפרקטיקה הפרוידיאנית, הן על מנת להאיר בדיעבד את התפתחות הרעיונות הפסיכואנליטיים והן כדי לחדד את האקטואליות של פרויד ותרומתו לתפיסות עכשוויות ולקליניקה בת זמננו. מערך הלימודים תוכנן כדי להכשיר אנשי מקצוע לבחינת העקרונות הגלומים בתפיסת האדם של פרויד, בכלל זה: הלא מודע, המיניות הילדית ותפקידה בהתפתחות הסובייקט, פירוש החלום כאספקלריה של המציאות הנפשית, יחסי העברה ויישום השלכותיהם על מעשה הטיפול, ועוד. רעיונות אלו ייבחנו בהקשרי השפה, המקום והזמן הנוכחיים.

 

העיתוי:

נדמה שאין כמו ימי מגיפה וטראומה קולקטיבית כדי לערער את גבולות הסובייקט ולהעלות תהיות חדשות על זיקתו לגוף (ששוב אינו מספק מקלט בטוח), על יחסי האובייקט והתהליכים החברתיים והתרבותיים (בעידן הרשתות החברתיות וה Cyberspace) המכוננים אותו; אין כמו משבר ביחסי האנושות עם אימא-אדמה כדי לטלטל את הביטחון הקיומי שלנו בעתידנו - ואין כמו עמידה על סף תהום פוליטית כדי לדחוק בנו למצוא תשובות עדכניות לחידת הספינקס הנצחית: 'מי אנחנו, מנין באנו ולאן פנינו'?  קורפוס הרעיונות של פרויד מספק כר נרחב ומעמיק לחילוץ משמעויות נסתרות ומענים חדשים לסוגיות עקרוניות ואקטואליות כאחד.

 

סגל המורים והמדריכים:

דוד אוהד, ד"ר גיא אור, מיכל אילון, פרופ' שמואל ארליך, מירה ארליך-גינור, נגה בדנס, ד"ר אליס בוראס, פרופ' רחל בלס, ד"ר איזבל בן-אמו, מקסים בן-אמו, ד"ר גד בן-שפר, ד"ר יצחק בנימיני, ענת ברעם-שרף, ד"ר אילן ברנט, פרופ' ענר גוברין, הוגו גולדיוק, אילנה גולדשמידט-היימן, ד"ר מישל גרנק, יהושע (שוקי) דורבן, תמי דרור-שיבר, נעמי הולר, פרופ' אורי הדר, ג'יזל וורד, טובה ויסמן, ד"ר יוסי טריאסט, ד"ר שלומית ידלין-גדות, ד"ר אורית יושינסקי טרופין, ד"ר איתמר לוי, ד"ר איתמר לוריא, אורנה לירון-בורנפלד, ציפי מיידלר, מיכאל סידי-לוי, יעל סמואל, ד"ר ענת פלגי-הקר, ד"ר ענת צור-מהלאל, שרי ציבולסקי, שרון קורן, יעל קירש-גולדשטאוב, הדס רייזנפלד-עינת, ד"ר הנרי שור, ד"ר מאיר שטיינבוק, ד"ר ויויאן שטרית-וטין, יעל שנהב-שרוני, שימי תלמי.

 

ועדת ההיגוי להקמת המסלול:

ד"ר מירב רוט, ד"ר שלומית ידלין-גדות, פרופסור שמואל ארליך, פרופסור אורי הדר, ד"ר יוסי טריאסט, ד"ר ערן רולניק.

 

תכנית הלימודים:

תכנית הלימודים היא דו-שנתית, ומאפשרת הכרות מעמיקה עם התאוריה הפסיכואנליטית של פרויד וממשיכי דרכו, תפיסת האדם שלה ויישומיה הטכניים-קליניים, בראי הזמן ובמבט עכשווי ואף מקומי-ישראלי. התכנית תעניק פריסה מקיפה, שיטתית ומעמיקה של המושגים, הרעיונות ומעשה הטיפול הפרוידיאני. יושם דגש על המשמעויות מרחיקות הלכת של ההגות הפרוידיאנית על הבנתנו את התפתחות הסובייקט והשפעתו של ה'לא מודע' על כינונו ועיצובו; מרכזיות הטריאנגולציה והמבנה האדיפלי כתשתית לסדר, שפה ותרבות, הזדהות וזהות; טכניקת פירוש והבנת החלום כגשר בין המציאות החיצונית והפנימית; מרכזיותה של המיניות הילדית בעיצוב תודעת הסובייקט, גוף, מגדר ומערכות יחסים, על ייצוגיהם הפנימיים וביטויָם הממשי, ועוד. מערכת הלימודים כוללת קורסים עיוניים, סמינרים קליניים וסדנאות העשרה בין סמסטריאליות ובין שנות הלימוד. 

 

הלימודים מיועדים להתקיים בימי ראשון בין השעות 15:00-20:30.

 

קורסים עיוניים

בכל סמסטר יתקיימו 2 קורסים עיוניים, סה"כ 8 קורסים לאורך הלימודים. בכל אחד מהם יתקיים שילוב בין ההבנות התיאורטיות לבין העבודה הקלינית. הקורסים יפרשו את החשיבה הפרוידיאנית מפרויד עצמו ועד לממשיכיו העכשוויים הבולטים, ביניהם לאקאן, לפלאנש ואנדרה גרין. הם יפגישו את הסטודנטים עם תימות ומושגים פרדיגמטיים בחשיבה הפרוידיאנית והפוסט-פרוידיאנית.

 

סמינרים קליניים:

יערכו בקבוצות הדרכה בנות 4-6 משתתפים. הרכב קבוצות ההדרכה יהיה קבוע לאורך שנות הלימוד. כל מדריך ילווה את הקבוצה למשך שנה שלמה, לשם העמקת ההכרות והעבודה המשותפת. מטרת הסמינרים הקליניים הינה ללמוד להקשיב לשעה הטיפולית דרך המושגים והעקרונות הנלמדים בקורסים העיוניים, ולראות כיצד ניתן לעבד את המתרחש בקליניקה דרך יישום הכלי העשיר של הטכניקה הפרוידיאנית.

(הדרכה פרטנית במסלולים מתקדמים אינה חובה אלא רשות - על פי בחירה).

 

סדנאות מרוכזות:

בין הסמסטרים ובסוף השנה יוצעו סדנאות העשרה מרוכזות בתחומים שונים הקשורים לחשיבה ולפרקטיקה הפרוידיאנית, הן בתחום הטיפולי והן בממשק הבין תחומי של הפסיכואנליזה עם שדות תרבות נוספים.

 

 

הדרישות לקבלת תעודה - לתלמידים המתחילים לימודיהם בשנה"ל תשפ"ב 2021/2022*:

בשתי שנות הלימוד, בנוסף לקורסים והסמינרים נדרש:

  1. החזקה של לפחות שלושה טיפולים פעילים של מטופלים לכל אורך תקופת הלימודים.
  2. הצגת מקרים טיפוליים (לפחות שניים במהלך שתי שנות הלימוד) במסגרת הסמינרים הקליניים.
  3. הגשת עבודת גמר המכילה שילוב של עיון תיאורטי וחומר קליני – המבוססת על הנלמד במסלול.

 

  • הלימודים בכל סמסטר יוכרו רק אם התלמיד השתתף בלפחות 75% של שעות הלימוד ושילם שכר לימוד כנדרש.

 

לעומדים בדרישות אלו תוענק תעודה על סיום הלימודים:

פרויד וממשיכיו בפסיכותרפיה פסיכואנליטית בת זמננו

 

 

*****

 

ההרשמה לשנה"ל 2021/2022 הסתיימה.

 

הרשמה למחזור הבא מיועדת להיפתח באפריל 2023

לשנה"ל תשפ"ד 2023/2024.

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>