טיפול בטראומה בגישה פסיכואנליטית

מסלול לימודי תעודה תלת שנתי חדש בלימודים המתקדמים

 

טיפול בטראומה בגישה פסיכואנליטית

טיפול בטראומה -

בגישה פסיכואנליטית א ב 

 

מסלול לימודי תעודה תלת שנתי - חדש!

במסגרת הלימודים המתקדמים בפסיכותרפיה

ראשי המסלול: פרופ' עפרית שפירא-ברמן וד"ר דני לוי

רכזים קליניים וחברים בוועדת ההיגוי: ד"ר צביה זליגמן, אורי נח

 

 

א. הלימודים מיועדים לפסיכיאטרים, פסיכולוגים קליניים ועובדים סוציאליים העוסקים בבריאות הנפש, שהינם בוגרי תכנית הכשרה בפסיכותרפיה באוריינטציה פסיכואנליטית, בהיקף ובתכנים המקבילים לאילו של התכנית הבסיסית התלת שנתית באוניברסיטת תל אביב או שהינם בכירים בתחום, בעלי 10 שנות ניסיון לפחות (לפסיכולוגים, מתום מחצית תקופת ההתמחות, לפסיכיאטרים, לאחר סיום ההתמחות, לעו"ס בבריאות הנפש, לאחר סיום תואר שני).

      

ב. הלימודים יתאפשרו למטפלים (MA) ממקצועות טיפוליים נוספים, שהנם בוגרי תכנית הכשרה בפסיכותרפיה  באוריינטציה פסיכואנליטית, בהיקף ובתכנים המקבילים לאילו של התכנית הבסיסית התלת שנתית באוניברסיטת תל אביב, ושעוסקים בתחום הטיפולי.

   

    

מטרות המסלול:

הקניית תשתית יסודית ושיטתית - תיאורטית וקלינית, ללימוד ולהבנת הטראומה וקשת המצבים הטראומתיים והפוסט טראומתיים מנקודת מבט פסיכואנליטית.

 

רציונל:

מלידתה של הפסיכואנליזה, בחקירתו והמשגתו של פרויד את הטראומה, ועד ימים אלה כשאנשי בריאות הנפש עומדים בחזית ההתמודדות עם השלכות השבת השחורה, עמדה הטראומה הנפשית בלב החשיבה והעשייה הפסיכואנליטית. הבשיל הזמן לאגד את מיטב המוריםות והמדריכיםות המנוסיםות בטיפול בטראומה, לצורך הבניית הידע הפסיכואנליטי הרב בתחום זה והקנייתו השיטתית למטפלים.  סגל התכנית עובד מזה כמה עשורים עם נפגעי טראומות מסוגים שונים. בקיאות בטיפול בטראומות קשות מאפשרת לתחושות קשות של הלם, זעזוע וכאב עמוק, להיתרגם לפעולה טיפולית מיטבית.

גישות רבות לטיפול בטראומה מתמקדות באירוע החיצוני הפתוגני, בפסיכואדוקציה, שחזור, עיבוד, עיכול, יצירת נרטיב  וחזרה (מהירה ככל האפשר) ל'שגרה' ול'תפקוד'. ייחודה של מסגרת החשיבה הפסיכואנליטית מאידך, נתון ביכולתה לספק הבנה עמוקה לאופנים השונים בהם נרשמת הטראומה ברבדי הנפש השונים בעיקר אלה הבלתי נגישים לחוויה ולידיעה. הטכניקה הפסיכואנליטית מאפשרת לעבוד עם, ולעבד את, רישומי הטראומה הבלתי מנוסחים, הגולמיים והמנותקים.

הפסיכואנליזה מתמקדת במקום הממשק בין האירוע החיצוני הקטסטרופלי ואזורי השבר המנותקים. בממשק זה נוצר 'היתוך' של חוץ ופנים, אשר הופך לגרעין קשה המתנגד לשינוי. מדובר במרחב נפשי, שאינו דובר את שפת המילים והייצוג ואיננו פועל על פי חוקי ההיגיון המודע. בכדי להתמודד עם המבנה הנפשי הזה, שהוא חסר צורה, זמן, מקום ומשמעויות, יש צורך בהבנה עמוקה של השדה הטראומתי, כמו גם בידע רב בכל הנוגע לתקשורת עם חלקים דיסוציאטיביים בנפש.

 

סגל המורים והמדריכים: ד"ר חנה אולמן, ד"ר משה ברגשטיין, ד"ר ענבל ברנר, איריס גבריאלי-רחבי, מיכל גולדשטיין, חיותה גורביץ',  עופר דוברצקי, תמי דרור-שיבר, הילה הרמלין-קוטנר, יפעת זיבר, ד"ר אפי זיו, ד"ר צביה זליגמן, ד"ר יוסי טריאסט, ד"ר דני לוי, נורית לוין, ד"ר רינה לזר, ד"ר ערן לייטנר, ד"ר גילה לנדאו, ד"ר גבי מן, אביטל מרמלשטיין, אורית נוה, אורי נח, אביטל סימן טוב אראל, תמר סיני, יעל סמואל, יעל פרי-זוהר, חגית צאן, פרופ' מירב רוט, ד"ר בעז שלגי, ד"ר ענבל שלומי, פרופ' עפרית שפירא-ברמן, ענת שריג-שמואלי, אורנה שרצקי, שימי תלמי.

 

ועדת ההיגוי להקמת המסלול:

ד"ר צביה זליגמן, ד"ר שלומית ידלין-גדות, ד"ר דני לוי, אורי נח, פרופ' עפרית שפירא-ברמן.

 

מבנה התכנית:

מסלול הלימודים הוא תלת-שנתי ומציע הכרות מעמיקה עם הפנים הרבות של הטראומה ואופני הטיפול בה.

בשנה הראשונה נסקור את הטראומה הנפשית כספקטרום המכיל ארבעה מרכיבים עיקריים:

1.       טראומה ממוקדת (PTSD   ,ASD )

2.       טראומה מורכבת  - תחום ההתעללות, הניצול וההזנחה.

3.       טראומה התייחסותית - תחום הפגיעה בקשר בין ילד לדמות הורית.  

4.       טראומה עיקשת -  אשר מקורותיה נטועים במרקם החברתי של הפרט

נתמקד בחקר הטראומה דרך פריזמת הדיסוציאציה, על צורותיה השונות והאופן בו היא מונעת מהאדם את החזרה לאיזוניו הקודמים. נתעמק במצבים מנטליים ונפשיים ראשוניים כבסיס להבנת הטראומה, תוך התמקדות במושגי היסוד הרלוונטיים.

בשנה השנייה נסקור את התפתחות מושג ה'טראומה' וחקירתו לאורך השנים, ונעמיק בלימוד הסיבתיות והדינמיקה של קשת המצבים הטראומטיים. שנה זו תתמקד בהעמקת הידע התיאורטי והקליני ובגזירת שיטות הטיפול הפסיכואנליטיות הייחודיות לתצורות הטראומה השונות.  נעמיק בהבנה ובטיפול פסיכואנליטיים בטראומה ממוקדת. נעסוק בטיפול  בטראומה מורכבת ונרכז את הידע הפסיכואנליטי הנרחב אודות דרכי ההתמודדות עם המקומות הקשים של הקיום האנושי - התעללות, ניצול ושליטה בנפשם של קורבנות. תחום הטיפול האחרון שיילמד יתייחס  לריפוי פגיעה ראשונית טראומטית ביחסים עם הדמויות ההוריות. נתבונן בגילומים של ייצוגים של היחסים הטראומטיים ביחסי ההעברה והעברה הנגדית ובתהליכי טראומטיזציה משנית של המטפל.

בשנה השלישית נעסוק בלימוד והבנת העבודה הפסיכואנליטית עם ילדים נפגעי טראומה, שהביטויים הפוסט טראומטיים שלהם שונים משל המבוגרים.  נעמיק בלימוד טראומה בין-דורית שהשלכותיה הנרחבות עוברות מדור לדור באופן סמוי. השלכות אלה יוצרות פגיעות קשות חסרות-מובן ומחוללות מחלות והפרעות נפשיות המקבלות אבחנות פסיכיאטריות שאינן מתייחסות לאטיולוגיה הטראומטית . יחסי  גוף-נפש ותופעות הסומטיזציה בעקבות טראומה נפשית יילמדו תוך התייחסות לחוויות הגופניות המדברות את מה שהמילים אינן יכולות לדבר, ובדרכים להפוך חוויות גופניות לחלק מהתהליך הטיפולי. לבסוף, בראיית-על רחבה  תיסקרנה המשגות הטראומה השונות על פי זרמים פסיכואנליטיים שונים, תוך התייחסות לתיאוריות הדחף, יחסי-אובייקט ואינטר-סובייקטיביות. תיבחן התופעה של חזרה כפייתית וריפויה בתוך הקשר הטיפולי, לסוגיו.

בין הסמסטרים תערכנה סדנאות מרוכזות אשר תעסוקנה במגוון נושאים הקשורים למפגש שבין הטראומה ובין נושאים מרכזיים בפסיכואנליזה ובעבודה הטיפולית האנליטית. הסדנאות יקיפו מגוון נושאים הכוללים:

דחף המוות וטראומה: פרויד, קליין וגרין. שכול ואבל טראומטיים. טיפול בנפגעי טראומה ( שבי, קרב, טרור): הקשר בין מאפייני פגיעה  ומאפייני טיפול. חשיבה ביוניאנית על טראומה. טיפול בפגיעה מינית. טראומה מצבי עצמי ועיוורון נפשי. סדנא העוסקת בטיפול בטראומה באמצעות אומנויות: מרחבי יצירה באזור הטראומה. הרוע וטראומה: אמון ושברו-מבנה הרוע. טראומה וגוף - המתקפה הטראומטית על הגוף ( הפרעות אכילה, התמכרויות ופגיעות עצמיות אחרות).

הלימודים יתקיימו בימי ראשון בין השעות 16:00-21:30.

 

קורסים עיוניים

בכל סמסטר יתקיימו שני קורסים עיוניים, סה"כ 12 קורסים לאורך הלימודים. בכל הקורסים יתקיים שילוב בין התיאוריה לבין העבודה הקלינית הנגזרת מעקרונותיה. נלמד את ביטויי הטראומה בקליניקה, את אופני יצירת הקשר הייחודיים למצבים אלה, ואת האופנים ליצירת מגע עם חלקים דיסוציאטיביים.

 

סמינרים קליניים (קבוצות הדרכה):

במהלך כל שנה תיערך הדרכה על טיפול  פסיכואנליטי בטראומה בקבוצות בנות 4-6 משתתפים. הרכב קבוצות ההדרכה יהיה קבוע לאורך שנות הלימוד. כל מדריך ילווה את הקבוצה במהלך שנה שלמה, לשם העמקת ההיכרות והעבודה המשותפת. מטרת הסמינרים הקליניים הינה ללמוד להקשיב ולפעול בתהליך הטיפולי דרך המושגים והעקרונות הנלמדים בקורסים העיוניים, ולראות כיצד ניתן לפגוש את המטופל הסובל מטראומה דרך נקודת מבט והתייחסות  פסיכואנליטית.

 

סדנאות מרוכזות:

יתקיימו 6 סדנאות מרוכזות לאורך שלוש שנות הלימוד. 

 

 

הדרישות לקבלת תעודה - לתלמידים המתחילים לימודיהם בשנה"ל תשפ"ה 2024/2025:

בשלוש שנות הלימוד, בנוסף לקורסים והסמינרים נדרש:

  1. החזקה של לפחות 2 טיפולים פעילים של מטופלים לכל אורך תקופת הלימודים. הלימודים חייבים לכלול היבט טראומתי העולה מתוך העבודה הקלינית.
  2. הצגת מקרים טיפוליים (לפחות שישה במהלך כל שנות הלימוד) במסגרת הסמינרים הקליניים.
  3. הגשת עבודת גמר המכילה שילוב של עיון תיאורטי וחומר קליני – המבוססת על הנלמד במסלול.

 

  • הלימודים בכל סמסטר יוכרו רק אם התלמיד השתתף בלפחות 75% של שעות הלימוד ושילם שכר לימוד כנדרש.

 

לעומדים בדרישות אלו תוענק תעודה על סיום הלימודים:

טיפול בטראומה בגישה פסיכואנליטית

 

*****

 

לכל מידע ושאלה הנוגעים לתכנית ניתן לפנות לראשי המסלול: ד"ר דני לוי ופרופ' עפרית שפירא-ברמן:

ד"ר דני לוי -  drdaniel@bezeqint.net

פרופ' עפרית שפירא-ברמן -  ofritsb1212@gmail.com

 

 

ההרשמה לשנה"ל 2023/2024 הסתיימה.

 

 

הרשמה למחזור הבא מיועדת להיפתח באפריל 2026

לשנה"ל תשפ"ז 2026/2027.

 

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>