לימודי המשך - לבוגרי מסלול הגישה ההתייחסותית

 

תכנית הלימודים עבור המחזור שהחל את לימודיו בשנה"ל 2011/2012:

 

שנה ה' - שנה"ל תשע"ו 2015/2016

 

 

 

 

 

תכנית הלימודים עבור המחזור שהחל את לימודיו בשנה"ל 2008/2009:

 

 

שנה ח' - שנה"ל תשע"ו 2015/2016

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive