תנאי תשלום - תכנית הליבה בפסיכותרפיה

תנאי תשלום*

 

א. שכר הלימוד אשר כולל את 24 הנקודות הנדרשות, ואת ההדרכה האישית (שבועית) הוא כדלהלן:

 

שנה א'    100% שכ"ל     16,000 ש"ח 

שנה ב'    100% שכ"ל     16,000 ש"ח 

שנה ג'    100% שכ"ל     16,000 ש"ח 

 

ב. תלמידים שלא משלימים את 24 הנקודות הנדרשות בשלוש שנים ומפצלים לימודיהם עד ארבע שנות לימוד, יחוייבו לפי:

שנה ד'     25% שכ"ל     4,000 ש"ח

 

ג. תלמידים, המגישים התחייבות לתשלום שכ"ל ממקום העבודה, מתבקשים להשלים את ההפרש בין התחייבות מקום העבודה לבין שכר הלימוד שנקבע ביום הרישום. יש להגיש את ההתחייבות  ביום הרישום.

ד. המשך ההדרכה האישית בסמסטר קיץ (לבחירה) מותנה בתשלום נוסף של  2,000 ₪.    

ה. הגשת עבודת גמר במועד מאוחר יותר מתום שנת הלימודים הרביעית, כרוכה בתשלום של 2,000 ₪.

 

התשלום הנו עבור כל שנה"ל ויש להסדירו ביום הרישום. ניתן לחלקו עד 8 תשלומים, בהמחאות לפקודת אוניברסיטת תל אביב. הרישום לשנים ב' ו-ג' יתקיים בימים שלישי ורביעי 12/09/2016 ו- 13/09/2016.

 

במקרים חריגים, קיימת אפשרות להקלה בשכ"ל. ניתן לפנות למזכירות לקבלת טופס בקשה לקבלת הקלות בתשלומי שכר הלימוד. את הבקשה המנומקת (בצירוף 3 תלושי משכורת אחרונים) יש להגיש למזכירות התכנית עד התאריך 30/11/2019.

לא ניתן יהיה לדון בבקשות אשר תוגשנה לאחר תאריך זה.

 

1. מועמד שהתקבל לתכנית ושילם 1,000 ש"ח מקדמה על חשבון שכ"ל לשריון מקומו לשנה א' והודיע על ביטול לימודיו טרם פתיחת שנה"ל, המקדמה בסך 1,000ש"ח לא תוחזר.

 

2. תלמיד, אשר שילם שכ"ל שנתי כנדרש והודיע על הפסקת לימודיו עד שישה שבועות מפתיחת שנת הלימודים, יוכל לקבל החזר שכ"ל, למעט 50% משכ"ל של סמסטר א'.

 

*לאחר תהליך הקבלה, הסדרת תשלום הינה תנאי להצטרפות כתלמיד/ה בתכנית.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive