קורסים - פסיכולוגיית העצמי

שנה א' - שנה"ל תשע"ח 2017/18

 

 

 

 

 

 

 

 

שנה ב' - שנה"ל תשע"ט 2018/19

 

 

 

 

 

 

 

שנה ג' - שנה"ל תש"פ  2019/20

 

 

 

 

 

 

 

שנה ד' - שנה"ל תשפ"א 2020/21

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive