חברי סגל הפקולטה לרפואה

תוצאות חיפוש עבור האות א

שםיחידהיחידת משנהתפקידמיקוםטלפון / פקסדוא"ל
רותם ארליך ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתעוזר הוראה
ד"ר ריטה ארליך ברגרקלינים הוראהאופתלמולוגיהסגל אקדמי קליני
03-9376107
פקולטה לרפואהבי"ס ללימודי המשך ברפואה
03-9376107
שיר ארמוזה אילתביה"ס לרפואהמיקרוביולוגיה ואימ.קליניסגל אקדמי זוטר
יונתן ארןביה"ס לרפואהגנטיקה מולשל אדם וביוכמעובד מחקרביה"ס רפואה ע"ש סאקלר, חדר 1002
03-6405961
03-6405961
אסף ארןביה"ס לרפואהאנטומיה ואנתרופולוגיהעוזר הוראה
ד"ר מירי ארנברגפקולטה לרפואהבי"ס ללימודי המשך ברפואה
03-9376101
פרופ' שמואל ארנוןקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
09-7472229
2225 (פנימי)
09-8659668
פרופ' ברוך ארנסבורגביה"ס לרפואהאנטומיה ואנתרופולוגיהאמריטוסביה"ס רפואה ע"ש סאקלר, חדר 625
03-7316150
03-6407346
03-6408287
אסף אברהם ארנרייךפקולטה לרפואהדיקאנט ומנהל הפקולטה לרפואה
ד"ר מורן ארציקלינים הוראהנוירולוגיה ונוירוכירורגיהסגל אקדמי קליני
פרופ' צבי ארציפקולטה לרפואה ביה"ס לרפואת שיניםסגל אקדמי בכירביה"ס רפואת שיניים - ע"ש גולדשלגר, חדר 238
03-5443933
03-6409436
03-6409250
רנית ארצי קרני ביה"ס למקצועות בריאותריפוי בעיסוקעוזר הוראה
054-4828608
נור ארשיידביה"ס לרפואהפתולוגיהסגל אקדמי זוטר
ד"ר שפרה אשקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
03-9253666
3769 (פנימי)
03-9253042
פרופ' איריס אשדקלינים הוראהדימותסגל אקדמי קליני
03-5302498
03-5302220
פקולטה לרפואהבי"ס ללימודי המשך ברפואה
03-5302498
03-5302220
פקולטה לרפואהדיקאנט ומנהל הפקולטה לרפואהראש חוג
03-5302498
03-5302220
סמדר אשוחפקולטה לרפואהבי"ס ללימודי המשך ברפואה
ד"ר אסנת אשור פביאןקלינים הוראהגנטיקה מולקולרית של האדם וביוכימיהסגל אקדמי קליניביה"ס רפואה ע"ש סאקלר
09-7472178
09-7471971
פרופ' יעקב אשכנזיפקולטה לרפואהקלינים הוראהבדימוס
03-6992635
03-6994414
פקולטה לרפואה.הוראה קלינית-מסלול נ.יסגל אקדמי קליני
03-6992635
03-6994414
ד"ר רחל אשכנזי ביה"ס למקצועות בריאותפיזיותרפיהבדימוס
03-5357112
ביה"ס למקצועות בריאותפיזיותרפיהסגל אקדמי בכיר
03-5357112
ד"ר אברהם[אבי] אשכנזיביה"ס לרפואהביולוגיה תאית והתפתחותיתסגל אקדמי בכירביה"ס רפואה ע"ש סאקלר
פרופ' שבתאי שי אשכנזיפקולטה לרפואהקלינים הוראהאמריטוס
03-9253680
03-7608634
פקולטה לרפואהבי"ס ללימודי המשך ברפואה
03-9253680
03-7608634
פקולטה לרפואהקלינים הוראהמופקד על קתדרה
03-9253680
03-7608634
ד"ר ליאת אשכנזי הופנונגקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
03-9217484
עפרה אשלפקולטה לרפואהבי"ס ללימודי המשך ברפואה
פרופ' גדעון מיכאל[גידי] אשלפקולטה לרפואהקלינים הוראהבדימוס
08-9779105
פקולטה לרפואה.הוראה קלינית-מסלול נ.יסגל אקדמי קליני
08-9779105
מרים אשקרביה"ס לרפואהפיזיולוגיה ופרמקולוגיהעוזר הוראהביה"ס רפואה ע"ש סאקלר, חדר 514
גליה אשרפקולטה לרפואהבי"ס ללימודי המשך ברפואה
בוני אשר ביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי זוטר
ד"ר נעמה אשר ברגרפקולטה לרפואהרפואת המשפחה-קליני
פקולטה לרפואהבי"ס ללימודי המשך ברפואה
פרופ' ניר אשרובביה"ס לרפואהמיקרוביולוגיה ואימ.קליניסגל אקדמי בכירביה"ס רפואה ע"ש סאקלר
03-6409599
03-6409160
פרופ' רות אשרי פדןביה"ס לרפואהגנטיקה מולשל אדם וביוכמסגל אקדמי בכירביה"ס רפואה ע"ש סאקלר, חדר 1036
03-6410731
03-6409331
03-6405834
פקולטה לרפואהדיקאנט ומנהל הפקולטה לרפואהראש מכוןביה"ס רפואה ע"ש סאקלר, חדר 1036
03-6410731
03-6409331
03-6405834

עמודים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive