סדנה בשיטות מחקר וביו סטטיסטיקה בעקבות כללי *STORBE

סדנה בשיטות מחקר וביו סטטיסטיקה בעקבות כללי *STORBE

סדנה בשיטות מחקר וביו סטטיסטיקה בעקבות כללי *STORBE

 

לחיצה למידע על הסדנה

מרכזות : פרופ' ליאת לרנר גבע, גב' אסטלה דרזנה שמחוני
מטרת הסדנה: העמקת ידע והקניית מידע בשיטות מחקר ושיטות סטטיסטיות
מתכונת: 6 מפגשים בימי חמישי 14:30-18:00 ובימי שישי 08:30-12:00

 

STROBE stands for an international, collaborative initiative of epidemiologists,

 methodologists, statisticians, researchers and journal editors involved in the conduct

and dissemination of observational studies,with the common aim of

STrengthening the Reporting of OBservational studies in Epidemiology.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive