קורס כשרויות משפטיות וקליניות בזקנה

 קורס כשרויות משפטיות וקליניות בזקנה

 

כשרויות משפטיות וקליניות בזקנה *

Legal and Clinical Capacities of Old Age

 

מרכז הקורס:

פרופ' ירמיהו הייניק

מטרות הלימודים:

מחזור שני, בן סמסטר אחד, של קורס חדש, ראשון מסוגו בהיקף, מגוון הנושאים, וקהל היעד אליו פונה.  סוגיות של כשרות משפטית ואפוטרופסות, יכולת קבלת החלטות, חסרי ישע וכאלה שתפקודם הידרדר,  הינן מרכזיות בעשייה הקלינית השוטפת של כל מי שעוסק בזקנה. פעמים מגיעות לשלב בו יש צורך בכתיבת תעודת רופא וחוות דעת למיניהן המוצגות בפני בית המשפט.

לא מכבר אושרו בכנסת תיקונים משמעותיים לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, וכעת עמלים במסגרות הרלוונטיות השונות, על יישומם המעשי של תיקונים אלה. הקורס יעסוק בנושאים אלה בהרחבה, וכן בסוגיות רפואיות משפטיות נוספות בעיקר בתחום האזרחי.

קישור לתכנית הקורס

 

 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive