מינויים והעלאות בדרגה של חברי סגל שהתקבלו במהלך השנה

ברכות ואיחולים לחברי הסגל האקדמי אשר קודמו במהלך שנה"ל תשע"ו-תשע"ז:

30 מרץ 2014
ברכות ואיחולים לחברי הסגל האקדמי אשר קודמו במהלך שנה"ל תשע"ו/תשע"ז
ברכות ואיחולים לחברי הסגל האקדמי אשר קודמו במהלך שנה"ל תשע"ו/תשע"ז

ברכות ואיחולים לחברי הסגל האקדמי אשר קודמו במהלך שנה"ל תשע"ו-תשע"ז:
 

פרופ' עופר אמיר – העלאה לדרגת פרופסור חבר בחוג להפרעות בתקשורת

 

פרופ' דריו ליברמן – העלאה לדרגת פרופ' חבר בחוג לפזיותרפיה

 

פרופ' רות דפרין – העלאה לדרגת פרופסור מן המניין בחוג לפיזיותרפיה

 

ד"ר איליה קגן, - העלאה לדרגת מרצה בכיר בחוג לסיעוד

 

ד"ר אסנת סגל – מינוי מרצה בחוג להפרעות בתקשורת

 

ד"ר מיכל אברך-בר – מינוי מרצה בחוג לריפוי בעיסוק

 

ד"ר ענת עמית אהרון – מינוי מורה בחוג לסיעוד

 

ד"ר תמי בר שליטא – מינוי מרצה בחוג לריפוי בעיסוק

 

פרופ' ליאת קישון רבין – העלאה לדרגת פרופסור מן המניין בחוג להפרעות בתקשורת

 

ד"ר אילן רוזינר – מינוי מורה בחוג להפרעות בתקשורת

 

ד"ר אנג'לה רובן – מינוי מרצה בחוג לסיעוד

 

ד"ר גילה שחר – מינוי מורה בחוג לפיזיותרפיה

 

ד"ר ילנה וליקובסקי – מינוי מרצה בחוג לריפוי בעיסוק

ד"ר קטי בורודקין – מינוי מרצה בחוג להפרעות בתקשורת

 

ד"ר ריקי קפלן - מינוי לדרגת מורה בכיר בחוג להפרעות בתקשורת

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive