סגל מנהלי - החוג לפיזיותרפיה

ראש החוג, ד"ר מיכל כ"ץ לוירר

 

שם תפקיד חדר טלפון דואר אלקטרוני
גב' חני רובינשטיין עוזרת מנהלית 314א 03-6405458 hanir@tauex.tau.ac.il
גב' אורית גאון מזכירת סטודנטים שנה א + ב + ג 314 03-6409019 oritgaon@tauex.tau.ac.il
גב' רמה כהן מזכירת סטודנטים שנה ד 314 03-6409224 ramac@tauex.tau.ac.il

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive