• ראשי
 • ועדות החוג לסיעוד

  מועצת החוג

   

  פרופ' סלביה קוטון – יו"ר                     ד"ר מיכל יצחקי                         ד"ר איליה קגן

  ד"ר סמיון מלניקוב                              ד"ר סיגלית ורשבסקי                  פרופ' יורם ברטל

  פרופ' צביה בר-נוי                              גב' רונית קיגלי-שמש                  פרופ' תמר קרוליק

  ד"ר מרים תהילה                               ד"ר ענת עמית אהרון

  ד"ר אורן אסמן                                  ד"ר אנגלה רובן

   

                                                     

  ועדת מחקר, פרסומים ונושאים אקדמיים                           

  פרופ' צביה בר-נוי - יו"ר                                 

  פרופ' סילביה קוטון                                   

  ד"ר מרים תהילה

  ד"ר איליה קגן  

   

  ועדת מלגות (משותפת לכל התכניות)

  פרופ' סילביה קוטון  יו"ר   

  ד"ר סיגלית ורשבסקי

  ד"ר אנגלה רובן

                                                   

  ועדת נהלים

  פרופ' סילביה קוטון  יו"ר   

  ד"ר אורן אסמן

  ד"ר סמיון מלניקוב

  פרופ' יורם ברטל  

    

  ועדת אתיקה                                      

  גב' עדי ליברטי יו"ר                            

  ד"ר סיגלית ורשבסקי

  ד"ר סמיון מלניקוב

   

  רכז ספרייה

   ד"ר איליה קגן

   

   

  ועדות החוג לסיעוד לתכנית הכללית לתואר "בוגר אוניברסיטה"+מסלול פסגה+יל"ק

   

  ועדת הוראה                                               

  פרופ' צביה בר-נוי - יו"ר                                        

  ד"ר אלה קורן                                              

  ד"ר סמיון מלניקוב

  ד"ר נעמי אלדור                                

  נציג תלמידים

  יפה פיולס  מזכירת תכנית          

   

  ועדת קבלה

  ד"ר מיכל יצחקי - יו"ר

  ד"ר אלה קורן

  ד"ר סמיון  מלניקוב

  יפה פיולס - מזכירת תכנית    

   

   

  ועדת פטורים (+הסבה)

  ד"ר מירב בן נתן - יו"ר

  ד"ר שרה ניסים

  גב' עדי ליברטי

  נעמה פלג גפני/לימור ויגדר  מזכירת סטודנטים

                                     

  נציגת ועדה בית ספרית לענייני תלמידים

  ד"ר אילנה מרגלית

   

   

  ועדות החוג לסיעוד למסלול הסבת אקדמאיים

   

  ועדת הוראה                                                       

  ד"ר מיכל יצחקי - יו"ר                                   

  ד"ר מרים תהילה

  ד"ר אורן אסמן

  נציג הסטודנטים

  דנה בלונשטוק – מזכירת סטודנטים

   

  ועדת קבלה                                                       

  ד"ר איליה קגן - יו"ר                                   

  ד"ר סיגלית ורשבסקי

  דנה בלונשטוק – מזכירת סטודנטים

   

   

  ועדות החוג לסיעוד לתואר "בוגר אוניברסיטה "(לאחיות ואחים מוסמכים(

   

  ועדת הוראה                                                       

  פרופ' איליה קגן - יו"ר                                   

  ד"ר אורן אסמן

  מר בצלאל רייכרד

  נציגי תלמידים                                                                   

  נעמי עידן – מזכירת תכנית                        

                                                             

   

   

  ועדות החוג לסיעוד לתואר "מוסמך אוניברסיטה"

   

  ועדת הוראה                                                     

  פרופ' סילביה קוטון   יו"ר                                 

  ד"ר איליה קגן                                   

  ד"ר מרים תהילה                        

  פרופ' נילי טבק                                     

  גב' רונית קיגלי-שמש

  נציגות תלמידים                                    

  דפנה ענבר  מזכירת תכנית

                                                             

  ועדת קבלה                                                                               

  פרופ' צביה בר-נוי – יו"ר

  ד"ר סיגלית ורשבסקי

  ד"ר מיכל יצחקי 

  סמיון מלניקוב

  דפנה ענבר – מזכירת תכנית     

   

   

  לימודי המשך

  ועדת היגוי                                                       

  פרופ' סילביה קוטון

  ד"ר מרים תהילה

  ד"ר חיות אילנה

  גב' רונית קיגלי-שמש

  גב' ענת אהרון עמית

  גב' יונת געש קלדרון

   

   

  משתתפת בכל הוועדות בתוקף תפקידה:  אליה סימה הילה   ע' מנהלית

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive