• ראשי
 • ועדות החוג לסיעוד

  מועצת החוג

   

  •  

  ד"ר

  מיכל יצחקי (יו"ר)

  •  

  פרופ'

  צביה בר-נוי

  •  

  פרופ'

  סילביה קוטון

  •  

  ד"ר

  אילנה דובובי

  •  

  ד"ר

  סיגלית ורשבסקי

  •  

  ד"ר

  סמיון מלניקוב

  •  

  ד"ר

  איליה קגן

  •  

  ד"ר

  אורן אסמן

  •  

  ד"ר

  מרים תהילה

  •  

  ד"ר

  ענת עמית אהרון

  •  

  ד"ר

  אנג'לה רובן

  •  

  גב'

  רונית קיגלי-שמש

  מזכירת הועדה- עינת אידלברג

   

  ועדת מחקר, פרסומים ונושאים אקדמיים

  •  

  פרופ'

  צביה בר-נוי (יו"ר)

  •  

  ד"ר

  אורן אסמן

  •  

  ד"ר

  איליה קגן

   

   

  ועדת נהלים

   

   

  •  

  ד"ר

  מיכל יצחקי (יו"ר)

  •  

  ד"ר

  אורן אסמן

  •  

  ד"ר

  סמיון מלניקוב

  •  

  ד"ר

  ענת עמית אהרון

   

   

  ועדת מלגות  (משותפת לכל התכניות)

  •  

  ד"ר

  מיכל יצחקי (יו"ר)

  •  

  ד"ר

  סיגלית ורשבסקי

  •  

  פרופ'

  סילביה קוטון

   

   

  ועדת אתיקה

   

  •  

  ד"ר

  אורן אסמן (יו"ר)

  •  

  גב'

  עדי ליברטי

  •  

  ד"ר

  סמיון מלניקוב

  •  

  ד"ר

  אנג'לה רובן

  •  

  ד"ר

  אילנה דובובי

  ועדת הוראה לתכנית הכללית לתואר "בוגר אוניברסיטה" + "מסלול פסגה"+מסלול יום לימודים קצר

   

  •  

  פרופ'

  צביה בר-נוי (יו"ר)

   

  •  

  ד"ר

  איליה קגן

   

  •  

  ד"ר

  אנג'לה רובן

   

  •  

  ד"ר

  אלה קורן

   

  •  

  -

  נציג סטודנטים

   

  מזכירת התכנית הכללית

   

             
   

   

  ועדת קבלה לתכנית הכללית לתואר "בוגר אוניברסיטה" + "מסלול פסגה"+מסלול יום לימודים קצר

  •  

  ד"ר

  סיגלית ורשבסקי (יו"ר)

  •  

  ד"ר

  סמיון מלניקוב

  •  

  ד"ר

  עדי ליברטי

   מזכירת התכנית

   

   

  ועדת פטורים לכלל תכניות התואר הראשון

   

  •  

  גב'

  עדי ליברטי (יו"ר)

  •  

  ד"ר

  מרים תהילה

  •  

  ד"ר

  ענת עמית אהרון

  גב' דורית דואק-מזכירת הועדה

   

   

   

  ועדת הוראה לתכנית להסבת אקדמאים

   

  •  

  ד"ר

  סיגלית ורשבסקי (יו"ר)

  •  

  ד"ר

  אילנה דובובי

  •  

  ד"ר

  מרים תהילה

  •  

     -

  נציג הסטודנטים

  גב' דורית דואק - מזכירת התכנית

   

   

  ועדת קבלה לתכנית להסבת אקדמאים

   

  •  

  ד"ר

  איליה קגן (יו"ר)

  •  

  פרופ'

  צביה בר-נוי

  •  

  ד"ר

  אנג'לה רובן

  גב' דורית דואק - מזכירת התכנית

   

   

  ועדת הוראה לתואר "מוסמך אוניברסיטה"

   

  •  

  פרופ'

  סילביה קוטון (יו"ר)

  •  

  ד"ר

  איליה קגן

  •  

  ד"ר

  מרים תהילה

  •  

  גב'

  רונית קיגלי

  •  

  -

  נציגות סטודנטים

  גב' דפנה ענבר - מזכירת תכנית המוסמך

   

   

  ועדת קבלה לתואר "מוסמך אוניברסיטה"

   

  •  

  פרופ'

  צביה בר נוי (יו"ר)

  •  

  ד"ר

  סיגלית ורשבסקי

  •  

  ד"ר

  אורן אסמן

  •  

  ד"ר

  סמיון מלניקוב

  •  

  פרופ'

  צביה בר-נוי (יו"ר)

  גב' דפנה ענבר - מזכירת תכנית המוסמך

   

   

   

  ועדת החוג לעבודות תזה בתכנית המוסמך

   

  •  

  פרופ'

  צביה בר-נוי (יו"ר)

  •  

  ד"ר

  סמיון מלניקוב

  •  

  פרופ'

  סילביה קוטון

  •  

  ד"ר

  איליה קגן

  •  

  ד"ר

  אילנה דובובי

  •  

  ד"ר

  מרים תהילה

  •  

  ד"ר

  מיכל יצחקי

  •  

  ד"ר

  אנג'לה רובן

  גב' דפנה ענבר - מזכירת תכנית המוסמך

   

   

   

   

  ועדת החוג ל"לימודי המשך"

   

  ועדת היגוי

  •  

  ד"ר

  מיכל יצחקי (יו"ר)

  •  

  גב'

  רונית קיגלי

  •  

  ד"ר

  מרים תהילה

  •  

  ד"ר

  ענת עמית אהרון

  גב' יונת געש קלדרון - מזכירת התכנית

   

   

   

  הועדה לענייני תלמידים בחוג לסיעוד

   

  •  

  ד"ר

  סמיון מלניקוב (יו"ר)

  •  

  ד"ר

  איליה קגן

  •  

  פרופ'

  צביה בר-נוי

  •  

  ד"ר

  סיגלית ורשבסקי

  •  

  ד"ר

  ענת עמית אהרון

  •  

  פרופ'

  סילביה קוטון

  גב' חנית שדה - מזכירת הועדה

   

   

  רכז ספריה

  •  

  ד"ר

  איליה קגן

   
   
   

   

  נציגות החוג בוועדות בית הספר והפקולטה לרפואה

   

  •  

  ד"ר

  מיכל יצחקי

  ועדת הדיור - הפקולטה לרפואה

  •  

  ד"ר

  סיגלית ורשבסקי

  ועדת ערעורים - הפקולטה לרפואה

  •  

  ד"ר

  אנג'לה רובן

  ועדת התלמידים הבית ספרית

  •  

  ד"ר

  מרים תהילה

  ועדת הבריאות הבית ספרית

   

   

  גב' עינת אידלברג משתתפת בכל וועדות החוג מתוקף תפקידה כעוזרת מנהלית.

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive