קווים מנחים להתנהגות ברשת החברתית לחברי סגל אקדמי בחוג לסיעוד

אמצעי הטכנולוגיה המודרניים ובייחוד הרשתות החברתיות מזמנים אפשרות לקיומם של מפגשים וחשיפה במסגרות חדשות שלא אפיינו את הקשר שבין חברי סגל אקדמי לסטודנטים בעבר.  לצד היתרונות הפדגוגיים והאקדמיים האפשריים של אמצעים אלו מתעוררות שאלות אתיות ומקצועיות הנוגעות לחשיפה אישית ולאפשרות לפריצת גבולות מסורתיים בקשרים שבין אנשי סגל אקדמי ובין סטודנטים. מטרת מסמך זה להציע קווים מנחים שנועדים להציע מסגרת מקובלת ומאוזנת מבחינה מקצועית לשימוש ברשתות החברתיות מצד חברי הסגל האקדמי בחוג לסיעוד באוניברסיטת תל-אביב.

 

כללי:

 1. חבר סגל  אקדמי יפעל על בסיס עקרון חופש הביטוי האקדמי, ויוכל לתרום לשיח הציבורי בתחומי המומחיות שלו. בעת שימוש במדיה החברתית יקפיד לשמור על הבחנה בין זהותו המקצועית לזהותוהאישית.
 2. חבר סגל  יפעיל שיקול דעת באשר למידע האישי המפורסם על ידו באמצעי התקשרות דיגיטליים ובמדיה החברתית וינהג באופן המכבד את מעמדו המקצועי ואת המסגרת האקדמית אליה הוא משתייך.  
 3.  חבר סגל יימנע מביקורת או מאמירות אישיות הקשורות לסטודנטים, בכל מקום שהוא ברשת, ולא יעלה תוכן בעל אופי אישי ופוגעני המתייחס לסטודנט בעבר או בהווה, גם אם נשמרת פרטיותו של הסטודנט.
 4.  חבר סגל יימנע מיצירת קשר בעל אופי אישי, חברתי ולא מקצועי עם סטודנטים שלו, לרבות לעניין "הצעה או קבלת חברות" באמצעות המדיה החברתית.
 5.  חבר סגל יינטר ויבקר באופן שוטף את המידע הנגיש מטעמו לסטודנטים על אודותיו ברשת,  ויוודא כי מדובר במידע אמין המכבד את חבר הסגל ואת האקדמיה.

 

שיח קולגיאלי ברשת:

 1. חבר סגל ישתף ברשת את עמיתיו בידע, במיומנויות, ברעיונות חדשים ובתוצאות של מחקרים תוך שמירת כללי האתיקה במחקר וכבוד האדם.
 2. חבר סגל ישמור בכל עניין מקצועי ברשת על יחס של כבוד וחברות כלפי עמיתיו למקצוע ויביע את דעתו בדבר עמיתיו למקצוע בלשון עניינית, צנועה ומאופקת, הנסמכת על המידע האקדמי המקובל במועד הרלבנטי.
 3.  על חבר הסגל לוודא כי המידע המקצועי אשר הינו מפרסם ברשת מבוסס על ספרות מקצועית ומחקרים ואינו מקודם על ידי גוף בעל אינטרסים כלכליים או מסחריים כלשהם.
 4. על חבר הסגל לציין באופן ברור ונהיר האם המידע המפורסם על ידו מבוסס על מחקרים, ניסיון מקצועי או דעה אישית.
 5. חבר סגל המזהה ברשת התנהגות בלתי־נאותה מבחינה אתית או מקצועית של חברו למקצוע, יתריע על כך בפני אותו עמית.
 6. חבר סגל המזהה ברשת התנהגות בלתי־נאותה מבחינה אתית או מקצועית של חברו למקצוע, הנמשכת למרות התרעתו על כך בפניו, ידווח לממונה על אותו אדם, לרשויות או לכל גורם מוסמך אחר לפי שיקול דעתו. כמו כן, איש סגל הנחשף למידע ברשת שיש בו כדי להפר פרטיות של סטודנט , יפעל להגנה על הסטודנט ו/או על המידע בדרכים המקובלות.

 

פרטיות וזכות לשם טוב

 1. חבר סגל יעשה שימוש בהגדרות פרטיות  שיבטיחו את שמירת המידע והתכנים האישיים המפורסמים על ידו ברשת ויגביל את הגישה למידע אישי על אודותיו.
 2. חבר סגל יהיה מודע להוראות הדין המתייחסות להגנת הפרטיות וינהג על פיהן ביחס לסטודנטים.
 3. יש לשמור על פרטיות הסטודנטים – אין לפרסם שמות, צילומים או עבודות מלאות של סטודנטים. פרסומים שנוגעים לסטודנטים טעונים את אישורם של הסטודנטים, מראש ובכתב.
 4. פרסומים ביחס לאנשים או לגורמים מקצועיים הקשורים ישירות לעבודה האקדמית של חבר הסגל ושעשויים להוות לשון הרע בהיותם משפילים, מבזים או כאלו שעשויים לפגוע בכבודו או בפרנסתו של אדם ייבחנו לאור הוראות חוק איסור לשון הרע.

 

גבולות בקשר המקצועי

 1. חברות (ברשת החברתית) של חבר סגל  עם סטודנט הרשום בקורס שלו או בהנחייתו אינה נאותה. מומלץ לדחות בקשות חברות מסטודנטים או להשעות חברות כזו, אם קיימת, לפחות עד לאחר שהסתיים הקורס/תקופת הנחייה, ניתן ציון ולא צפוי כי הסטודנט ישוב ללמוד אצל חבר הסגל בהמשך לימודיו.
 2. ההתקשרות המקצועית מול סטודנטים יכול שתעשה באתרים המיועדים לכך (למשל: אתר מלווה קורס במערכת המודל) או באמצעות דוא"ל. מומלץ להימנע מתקשורת באמצעות הודעות טקסט של פייסבוק, ווטסאפ וכד'.

 

לקריאה נוספת:

 • כללי אתיקה רפואית: התקשרות דיגיטלית ומדיה חברתית (לשכת האתיקה של הר"י, אוקטובר 2014)
 • LEVATI S . (2014) Professional conduct among Registered Nurses in the use of online social networking sites. Journal of Advanced Nursing 70(10), 2284–2292.
 • Chretien K.C., Greysen R.S., Chretien J.P. & Kind T. (2009) Online posting of unprofessional content by medical students. Journal of the American Medical Association 302(12), 13091315.
 • Guseh J.R., Brendel R.W. & Brendel D.H. (2009) Medical professionalism in the age of online social networking. Journal of Medical Ethics 35, 584–586.
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>