תכנית לימודים- לימודים לתואר "בוגר בפיזיותרפיה" (B.P.T)- שנה א'

סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין
שנה א
א' 0164.1100.01 ביוכימיה שיעור ד"ר שניצר אדית
ג 13:00-10:00 013B פורטר
א' שיעור ד"ר שניצר אדית
ה 12:00-08:00 003 דן-דוד
א' 0164.1830.01 מבוא לפסיכולוגיה שיעור ד"ר גוטמן עידית
א 10:00-08:00 013B פורטר
ב' 0164.1109.01 אנטומיה ופיזיולוגיה של מערכת העצבים שיעור ד"ר קרן רייפמן טל
מר רייכרד בצלאל ליאון
ד"ר ליברמן דריו
גב' הרצנו תמר
ד 12:00-08:00 110 נפתלי
א' 0164.1110.01 אנטומיה א שיעור ד"ר פרושנסקי תמרה
ד 16:00-12:00 001 נפתלי
א' שיעור מר רייכרד בצלאל ליאון
א 16:00-14:00 013B פורטר
ב' 0164.1111.01 אנטומיה ב עקרונות בסיסיים של טכניקות דימות נפוצות שיעור מר רייכרד בצלאל ליאון
ד"ר פרושנסקי תמרה
ד"ר גוטליב פבל אדאלברט
א 16:00-14:00 106 מקצועות הבריאות
א' 0164.1112.01 ביולוגיה של התא שיעור ד"ר רונית רותם
ד"ר קוגל חן
ד 12:00-08:00 102 - אולם מירון טרובוביץ
א' 0164.8331.01 שיטות מחקר שיעור ד"ר כץ לוירר מיכל
א 14:00-12:00 013B פורטר
א' 0164.8149.01 סטטיסטיקה שיעור ד"ר כץ לוירר מיכל
ה 14:00-12:00 003 דן-דוד
א' תרגיל ה 16:00-14:00 101 מקצועות הבריאות
ב' 0164.1122.01 מבוא לפיזיולוגיה כללית וכלייתית שיעור פרופ בונר גפרי
ד 14:00-12:00 110 נפתלי
ב' שיעור ד"ר שביט גבריאל
ב 12:00-09:00 106 מקצועות הבריאות
ב' תרגיל ב 18:00-16:00
ב' 0164.1123.01 פיזיולוגיה קרדיווסקולרית שיעור ד"ר קליינמן אליעזר
א 14:00-12:00 106 מקצועות הבריאות
ב' 0164.1124.01 פיזיולוגיה נשימתית שיעור ד"ר מזרחי אברהם
ד 18:00-16:00 201 נפתלי
א' 0164.1800.01 משאבי הספרייה למדעי החיים ולרפואה הדרכה ביבליוגרפית
ב' 0164.1814.01 היבטים פיזיקליים בשימוש באמצעי טיפול חומניים שיעור גב' אריאל אפרת
ב 16:00-14:00 106 מקצועות הבריאות
ב' שיעור ד"ר פרידמן ג'ייסון
ד 16:00-14:00 110 נפתלי
ב' תרגיל א 18:00-16:00 111 מקצועות הבריאות
ב' 0164.8006.01 התעמלות ותנועה שיעור גב' פאיוק אירנה
גב' טוק רות
ב' 0164.8006.02 התעמלות ותנועה שיעור גב' הראל אושרת
גב' וינגרטן אלה
ב' 0164.8155.01 ביומכניקה שיעור פרופ' זאבי דביר
א 12:00-09:00 106 מקצועות הבריאות
ב' תרגיל
ב' 0164.8011.01 מיומנויות בסיסיות בפיזיותרפיה גב' פנסו אסתר
גב' אוזנוביץ רחל
ב' 0164.8011.02 מיומנויות בסיסיות בפיזיותרפיה גב' רוז'יצקי רות
ב' 0164.8011.03 מיומנויות בסיסיות בפיזיותרפיה גב' צמח לאה
גב' בר יואב מירב
א' 0164.8015.02 התעמלות ותנועה ב' שיעור גב' הראל אושרת
גב' וינגרטן אלה
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive