תכנית לימודים- לימודים לתואר "בוגר בפיזיותרפיה" (B.P.T)- שנה- שנה ג'

סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין
שנה ג
א' 0164.8007.01 פתופיזיולוגיה של תסמונות כאב נפוצות שיעור ד"ר וייסמן פוגל אירית
ב
א' 0164.8030.01 התפתחות תקינה של הילד שיעור גב' ויסרברג נילי
גב' צין סנדרה
ב 14:00-08:00 101 מקצועות הבריאות
א' שיעור גב' בויקו פזית
ב 16:00-14:00 101 מקצועות הבריאות
א' 0164.8035.01 שיקום אורתופדי ב' שיעור גב' גל נגה רנה
גב' אטרקצי רינה
א' 0164.8035.02 שיקום אורתופדי ב' שיעור ד"ר משהראוי יוסף מאהר
מר משה אלון
א' 0164.8101.01 מיומנות תקשורת שיעור גב' פנסו אסתר
א' 0164.8101.02 מיומנות תקשורת שיעור גב' פנסו אסתר
א' 0164.8160.01 פרמקולוגיה שיעור ד"ר אופנהיימר עדנה
א 12:00-10:00 101 מקצועות הבריאות
א' 0164.8347.01 סוגיות בסוציולוגיה שיעור גב' שחר גילה
ב 19:00-16:00 101 מקצועות הבריאות
א' 0164.8347.02 סוגיות בסוציולוגיה שיעור גב' שחר גילה
א' 0164.8311.01 ארגונומיה-זיהוי וניהול גורמי סיכון שיעור גב' גבע נירית
א' 0164.8311.02 ארגונומיה-זיהוי וניהול גורמי סיכון שיעור גב' גבע נירית
א' 0164.8310.01 הדרכת קבוצות בפיזיותרפיה שיעור גב' פאיוק אירנה
א' 0164.8310.02 הדרכת קבוצות בפיזיותרפיה שיעור גב' בכר רותי
גב' גדידי ורד
א' 0164.8217.01 שיקום נירולוגי א שיעור גב' ברמן ג'נט
גב' טוק רות
א' 0164.8217.02 שיקום נירולוגי א שיעור גב' גרא גרנות אורנה
גב' צמח לאה
ב' 0164.8383.01 התנסות קלינית - בי"ח הדרכה אישית
ב' 0164.8383.02 התנסות קלינית - בי"ח הדרכה אישית
א' 0164.8256.01 ניתוח הליכה שיעור ד"ר קלרון אלון
א 16:00-14:00 101 מקצועות הבריאות
א' 0164.8303.01 Pnf שיעור גב' גל נגה רנה
גב' רון-רביב מעיין
א' 0164.8303.02 Pnf שיעור מר ניב מרטין
ב' 0164.8384.01 התנסות קלינית - מכון הדרכה אישית
ב' 0164.8384.02 התנסות קלינית - מכון הדרכה אישית
א' 0164.8016.01 היבטים תיאורטיים בשיקום אורתופדי ופגיעות ספורט ב' שיעור ד"ר משהראוי יוסף מאהר
מר רייכרד בצלאל ליאון
א 14:00-12:00 101 מקצועות הבריאות
א' 0164.1830.01 מבוא לפסיכולוגיה שיעור ד"ר גוטמן עידית
א 10:00-08:00
א' 0164.8343.01 מבוא לפסיכיאטריה שיעור ד"ר קרת נועה
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive