בוגר אוניברסיטה (B.A.) בהפרעות בתקשורת- תכנית לימודים של כל השנים

ש"ס

דרך ההוראה

שם המרצה

שם הקורס

 

4

שעור

ד"ר יעל זלץ

אודיולוגיה בסיסית

0161-1103

2

שעור

ד"ר רננה ברץ

אנטומיה

0161-1354

4

שעור

פרופ' דורית רביד

מבוא לבלשנות

0161-1350

2

שעור

ד"ר ציפי בראונשטיין

גנטיקה

0161-1121

2

שעור

ד"ר אסנת סגל

מבוא למדע הדיבור

0161-2105

2

שעור

ד"ר רונית לוי

התפתחות לשונית ותקשורתית בגיל הרך ובגיל הגן

0161-1909

2

שעור

ד"ר עמליה בראון

יכולות השיח בגיל בי"ס

0161-1903

4

שעור ותרגיל

ד"ר קטי בורודקין

גב' מירב עמיחי

מבוא לעבוד נתונים                    בהפרעות בתקשורת

0161-1809

2

שעור

ד"ר דידה פלייסיג

מבוא לפסיכולוגיה

0161-1126

2

שעור

ד"ר רננה ברץ

נוירואנטומיה

0161-1353

2

שעור

ד"ר אביבית בן-דוד

פונטיקה  חיתוכית

0161-1905

1

שעור

ד"ר דבורה פרויד

תעתיקים פונטיים

0161-1907

3

שעור ותרגיל

ד"ר נעם אמיר

אקוסטיקה במדעי השמיעה והדיבור

0161-1806

3

שעור ותרגיל

ד"ר נעם אמיר

מעגלים חשמליים ואלקטרואקוסטיקה

0161-1807

4

שעור

ד"ר טל רייפמן

פיזיולוגיה כללית

0161-1105

4

שעור

ד"ר עידית גוטמן

פסיכולוגיה התפתחותית

0161-1808

2

שעור

ד"ר אסף דבי

פתולוגיה בסיסית

0161-1108

2

שעור

ד"ר משה אשכנזי

רפואת ילדים

0161-2108

3

שעור

ד"ר מיכל רוטנברג

מבוא למדעי החיים

0161-1111

2

שעור

ד"ר גרמי מולד

נוירולוגיה

0161-1112

2

שעור

ד"ר עמליה בראון

רכישת הקריאה והכתיבה

0161-3128

1.5

שעור

גב' נילי וייסברגר

התפתחות סנסומוטורית תקינה ופתולוגית

0161-1110

_

תרגול עצמי

 

הכרת משאבי הספריה למדעי החיים והרפואה

0161-1901

55.5

 

 

סה"כ

 

 

תכנית לימודים לתואר ראשון- תשע"ז- שנה א'

4 ש"ס

הוראה קלינית שלב א' –בהתפתחות שפה ודיבור

0161-1356

5.5 ש"ס

הוראה קלינית שלב א'  - שמיעה

0161-1355

9.5 ש"ס

סה"כ

 

 

שנה ב'

 

ש"ס

דרך ההוראה

שם המרצה

שם הקורס

מס' הקורס

3

שעור ותרגיל

ד"ר יעל הנקין

מכשירי שמיעה

0161-3125

5

שעור

ד"ר ריקי קפלן-נאמן

אודיולוגיה קלינית

0161-2113

4

שעור

ד"ר קטי בורודקין וד"ר אביה גביעון

הפרעות שפה ודיבור נוירוגניות

במבוגרים

0161-2104

5

שעור ותרגיל

ד"ר רות עזרתי

הפרעות בשטף הדיבור

0161-2131

2

שעור

ד"ר דפי ארי אבן רוט

אודיולוגיה-ילדים

0161-2115

4

שעור

ד"ר אביבית בן דוד ד"ר אסתי מקאי

הפרעות היגוי פונטיות ופונולוגיות

0161-2103

4

שעור

ד"ר אורלי הרצברג ד"ר דפנה קפלן

הפרעות שפה אצל ילדים

0161-2133

2

שעור

ד"ר דפנה קפלן

לקויות שפה קריאה ולמידה

0161-2510

5

שעור ותרגיל

פרופ' עופר אמיר

הפרעות קול

0161-2102

2

שעור

ד"ר דורון שגיב

מחלות א.א.ג.

0161-2100

3

שעור ותרגיל

ד"ר נעם אמיר

מכשור אקוסטי ואלקטרואקוסטי

0161-2808

2

מעבדה

ד"ר נעם אמיר

מעבדה באקוסטיקה ובאלקטרואקוסטיקה

0161-2809

2

שעור

פרופ' ליאת קישון-רבין

פסיכואקוסטיקה

0161-1113

2

שעור

ד"ר אילן רוזינר

שיטות מחקר

0161-2132

1

שעור

ד"ר אסנת סגל

שפה דיבור וקוגניציה היבטים התפתחותיים אצל תינוקות וילדים לקויי שמיעה

0161-2142

2

שעור

ד"ר קטי בורודקין

קריאה וכתיבה מודרכת

0161-1122

2

שעור

ד"ר דפנה קפלן

הפרעות בליעה

0161-3505

1

שעור

ד"ר דפנה קפלן

ליקויי שפה ודיבור אצל ילדים על הרצף האוטיסטי

0161-3131

2

שעור

ד"ר יונתן הנדלזלץ

פסיכולוגיה של הסתגלות ופסיכופתולוגיה

0161-2121

2

שעור

ד"ר יעל הנקין

פיזיולוגיה של מערכת השמיעה

0161-2127

1

שעור

ד"ר דורון שגיב

מחלות הסחרחורת לקלינאי תקשורת

0161-2200

56

 

סה"כ

 

 

 

 

10 ש"ס

 

הוראה קלינית שלב ב' –בהפרעות שפה קול ודיבור

0161-2590

5 ש"ס

 

הוראה קלינית שלב ב'  - שמיעה

0161-2592

15 ש"ס

 

סה"כ

 

 

 

שנה ג'

ש"ס

דרך ההוראה

שם המרצה

שם הקורס

מס' הקורס

1

שעור

ד"ר דפי ארי אבן רוט

אינטגרציה קלינית באודיולוגיה – קבוצה I

0161-3504

1

שעור

ד"ר נעה סדן

סטומטולוגיה

0161-3123

2

סמינר

פרופ' חוה מוצ'ניק פרופ' מינקה הילדסהיימר

סמינר באודיולוגיה  - מבוא

0161-3119

2

סמינר

פרופ' עופר אמיר וד"ר עמליה בראון

סמינר בהפרעות דיבור, קול ושפה – מבוא

0161-3120

2

שעור

ד"ר אסתי מקאי

אינטגרציה קלינית בהפרעות שפה קול ודיבור

0161-3127

2

שעור

ד"ר שושי רבינוביץ וד"ר רות עזרתי

יחסי מטופל מטפל

0161-3112

1

שעור

ד"ר נילי לוי

אתיקה ומשפט בהפרעות בתקשורת

0161-3113

1

שעור

פרופ' ליאת קישון-רבין

שתל השבלול

0161-3118

2

שעור

ד"ר יעל הנקין

התאמת מכשירי שמיעה

0161-3507

2

שעור

ד"ר אילן רוזינר

ניתוח נתונים סטיסטיים והסקת מסקנות

0161-3109

2

שעור

פרופ' גתית קוה

הזדקנות נורמלית וליקויים קוגנטיבים בגיל המבוגר

0161-3117

1

שעור

גב' יונית הגואל

תקשורת תומכת  וחליפית

0161-2501

2

שעור

ד"ר שרה פרמן

למידה, זיכרון ושפה

0161-3129

21

 

 

סה"כ

 

 

 

ההוראה הקלינית מתקיימת במשך 3 סמסטרים

הוראה קלינית שלב ג' I–בהפרעות שפה קול ודיבור

0161-3590

ההוראה הקלינית מתקיימת במשך 3 סמסטרים

הוראה קלינית שלב ג' I- שמיעה

0161-3592

 

 

שנה ד'

מס' קורס

שם הקורס

שם המרצה

דרך ההוראה

ש"ס

0161-3504

אינטגרציה  קלינית באודיולוגיה- קבוצה II

ד"ר דפי ארי אבן רוט

שעור

1

0161-2114

פסיכולינגוויסטיקה

פרופ'  אורנה פלג

שעור

2

0161-3219

סמינר באודיולוגיה

פרופ' חוה מוצניק ופרופ' מינקה הילדסהיימר

סמינר

2

0161-3220

סמינר בהפרעות דיבור,קול ושפה

ד"ר אסנת סגל וד"ר שרה פרמן

סמינר

2

0161-2502

רעש והשפעתו על האדם

פרופ' חוה מוצ'ניק

שעור

1

0161-3132

אינטגרציה קלינית בדיבור-מתקדמת

ד"ר אורלי הרצברג

שעור

1

0161-2600

התערבות ושינוי: דרכי הערכה, אבחון וטיפול

ד"ר עידית גוטמן

סדנה

1

 

סה"כ

 

 

10

 

 

 

33 ש"ס

462 שעות

הוראה קלינית שלב ג' II–בהפרעות שפה קול ודיבור

0161-3690

16 ש"ס

224  שעות

הוראה קלינית שלב ג' II  - שמיעה

0161-3692

49 ש"ס

686  שעות

סה"כ

 

 

לחיפוש סילבוסים של כל התכנית (באתר הסילבוסים) הקליקו כאן

 

הערות חשובות נוספות:

הציון בכל תחומי הלימוד הינו ציון משוקלל (מכפלת הציון שהושג במשקל שנקבע למקצוע הלימוד).

ציון הגמר לתואר: ממוצע הציונים בכל קורסי הלימוד לתואר ראשון מהווה 70% מציון הגמר.

ציוני סמינר בהפרעות קול ודיבור וסמינר באודיולוגיה מהווים 15% מציון הגמר.

ציון עבודה מעשית שלב ג' I ו- II מהווה  15%  מציון הגמר.

תכנית הלימודים מתעדכנת מדי שנה. מערכת לימודים מפורטת ומעודכנת מתפרסמת לקראת תחילת שנת הלימודים.

 

עוזרת מינהלית:       עינת הוכשטיין-פלד

מזכירת סטודנטים: איילת הראל-לקנר

 

כתובת החוג: החוג להפרעות בתקשורת, מרכז רפואי ע"ש שיבא תל השומר,  52621. טל': 5349817.

שעות קבלת קהל במזכירות: ימים א'-ה' בשעות: 09.45-10.00, 11.30-11.45, 13.15-14.00.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>