תכנית לימודים- לימודים לתואר "בוגר בפיזיותרפיה" (B.P.T)- שנה א'

סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין
שנה א
א' 0164.1100.01 ביוכימיה שיעור ד"ר שניצר אדית
ג 13:00-10:00 101 - אולם טרובוביץ
א' שיעור ד"ר שניצר אדית
ה 12:00-08:00
א' 0164.1830.01 מבוא לפסיכולוגיה שיעור ד"ר גוטמן עידית
א 12:00-10:00 101 - אולם טרובוביץ
ב' 0164.1109.01 אנטומיה ופיזיולוגיה של מערכת העצבים שיעור פרופ דפרין רות
מר רייכרד בצלאל ליאון
פרופ' ליברמן דריו
ד"ר קלרון אלון
גב' הרצנו תמר
ד 12:00-08:30 101 מקצועות הבריאות
א' 0164.1110.01 אנטומיה א שיעור ד"ר פרושנסקי תמרה
ד 16:00-12:00
א' שיעור מר רייכרד בצלאל ליאון
א 16:00-14:00 101 - אולם טרובוביץ
ב' 0164.1111.01 אנטומיה ב עקרונות בסיסיים של טכניקות דימות נפוצות שיעור מר רייכרד בצלאל ליאון
ד"ר פרושנסקי תמרה
ד"ר גוטליב פבל אדאלברט
א 16:00-14:00 101 - אולם טרובוביץ
א' 0164.1115.01 ביולוגיה של התא שיעור מר גנות אסף
ד 12:00-09:00
א' 0164.8331.01 מבוא לשיטות מחקר שיעור ד"ר כץ לוירר מיכל
א 14:00-12:00 101 - אולם טרובוביץ
א' 0164.8149.01 סטטיסטיקה שיעור ד"ר כץ לוירר מיכל
ה 14:00-12:00
א' תרגיל ה 16:00-14:00
ב' 0164.1122.01 מבוא לפיזיולוגיה כללית וכלייתית שיעור גב' גרא גרנות אורנה
ב 12:00-08:00 101 - אולם טרובוביץ
ב' 0164.1116.01 פתולוגיה שיעור ד"ר קוגל חן
ב' 0164.1123.01 פיזיולוגיה קרדיווסקולרית שיעור ד"ר קליינמן אליעזר
א 14:00-12:00 101 - אולם טרובוביץ
ב' 0164.1124.01 פיזיולוגיה נשימתית שיעור ד"ר מזרחי אברהם
ו 13:00-08:00 106 מקצועות הבריאות
א' 0164.1800.01 משאבי הספרייה למדעי החיים ולרפואה הדרכה ביבליוגרפית
ב' 0164.1814.01 היבטים פיזיקליים בשימוש באמצעי טיפול חומניים שיעור גב' אריאל אפרת
ב 14:00-12:00 101 - אולם טרובוביץ
ב' שיעור ד"ר פרידמן ג'ייסון
ד 14:00-12:00 101 מקצועות הבריאות
ב' תרגיל ב 16:00-14:00 102 מקצועות הבריאות
ב' 0164.8006.01 התעמלות ותנועה א' שיעור גב' פאיוק אירנה
גב' טוק רות
ב' 0164.8006.02 התעמלות ותנועה א' שיעור גב' הראל אושרת
גב' וינגרטן אלה
ב' 0164.8155.01 ביומכניקה שיעור ד"ר פרידמן ג'ייסון
א 11:30-09:00 101 - אולם טרובוביץ
ב' תרגיל
ב' 0164.8011.01 מיומנויות בסיסיות בפיזיותרפיה גב' פנסו אסתר
גב' אוזנוביץ רחל
ב' 0164.8011.02 מיומנויות בסיסיות בפיזיותרפיה גב' רוז'יצקי רות
ב' 0164.8011.03 מיומנויות בסיסיות בפיזיותרפיה גב' צמח לאה
גב' בר יואב מירב
א' 0164.8015.02 התעמלות ותנועה ב' שיעור גב' הראל אושרת
גב' וינגרטן אלה
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive