תכנית לימודים- לימודים לתואר "בוגר בפיזיותרפיה" (B.P.T)- שנה א'

סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין
שנה א
א' 0164.1100.01 ביוכימיה שיעור ד"ר שניצר אדית
ג 13:00-10:00 101 - אולם טרובוביץ
א' שיעור ד"ר שניצר אדית
ה 12:00-08:00 410 שרת
א' 0164.1830.01 מבוא לפסיכולוגיה שיעור ד"ר גוטמן עידית
א 12:00-10:00 101 - אולם טרובוביץ
ב' 0164.1109.01 אנטומיה ופיזיולוגיה של מערכת העצבים שיעור פרופ דפרין רות
מר רייכרד בצלאל ליאון
פרופ' ליברמן דריו
ד"ר קלרון אלון
גב' הרצנו תמר
ד 12:00-08:30 101 מקצועות הבריאות
א' 0164.1110.01 אנטומיה א שיעור ד"ר פרושנסקי תמרה
ד 16:00-12:00 אולם זאב סגל
א' שיעור מר רייכרד בצלאל ליאון
א 16:00-14:00 101 - אולם טרובוביץ
ב' 0164.1111.01 אנטומיה ב עקרונות בסיסיים של טכניקות דימות נפוצות שיעור מר רייכרד בצלאל ליאון
ד"ר פרושנסקי תמרה
ד"ר גוטליב פבל אדאלברט
א 16:00-14:00 110 נפתלי
א' 0164.1115.01 ביולוגיה של התא שיעור מר גנות אסף
ד 12:00-09:00 110 נפתלי
א' 0164.8331.01 מבוא לשיטות מחקר שיעור ד"ר כץ לוירר מיכל
א 14:00-12:00 101 - אולם טרובוביץ
א' 0164.8149.01 סטטיסטיקה שיעור ד"ר כץ לוירר מיכל
ה 14:00-12:00 020 אודיטוריום הנדסה
א' תרגיל ה 16:00-14:00
ב' 0164.1122.01 מבוא לפיזיולוגיה כללית וכלייתית שיעור ד"ר גרא גרנות אורנה
ד"ר קרן רייפמן טל
ב 12:00-08:00 013B פורטר
ב' 0164.1116.01 פתולוגיה שיעור ד"ר קוגל חן
ב' 0164.1123.01 פיזיולוגיה קרדיווסקולרית שיעור פרופ' קליינמן אליעזר
א 14:00-12:00 110 נפתלי
ב' 0164.1124.01 פיזיולוגיה נשימתית שיעור ד"ר מזרחי אברהם
ו 13:00-08:00 106 מקצועות הבריאות
א' 0164.1800.01 משאבי הספרייה למדעי החיים ולרפואה הדרכה ביבליוגרפית
ב' 0164.1814.01 היבטים פיזיקליים בשימוש באמצעי טיפול חומניים שיעור גב' אריאל אפרת
ב 14:00-12:00 013B פורטר
ב' שיעור ד"ר פרידמן ג'ייסון
ד 14:00-12:00 101 מקצועות הבריאות
ב' תרגיל ב 16:00-14:00 102 מקצועות הבריאות
ב' 0164.8006.01 התעמלות ותנועה א' שיעור גב' פאיוק אירנה
גב' טוק רות
ב' 0164.8006.02 התעמלות ותנועה א' שיעור
ב' 0164.8155.01 ביומכניקה שיעור ד"ר פרידמן ג'ייסון
א 11:30-09:00 110 נפתלי
ב' תרגיל
ב' 0164.8011.01 מיומנויות בסיסיות בפיזיותרפיה גב' פנסו אסתר
גב' אוזנוביץ רחל
ב' 0164.8011.02 מיומנויות בסיסיות בפיזיותרפיה ד"ר פרושנסקי תמרה
ב' 0164.8011.03 מיומנויות בסיסיות בפיזיותרפיה גב' צמח לאה
גב' בר יואב מירב
א' 0164.8015.02 התעמלות ותנועה ב' שיעור
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive