• ראשי
 • תכנית לימודים- לימודים לתואר "בוגר בפיזיותרפיה" (B.P.T)- שנה ב'

  סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין
  שנה ב
  ב' 0164.8003.01 שיקום לאחר ניתוחים אורתופדיים שיעור גב' גל נגה רנה
  ב' 0164.8003.02 שיקום לאחר ניתוחים אורתופדיים שיעור גב' רפוביץ עיינה
  ב' 0164.8020.01 הטיפול הפיזיותרפי במערכת הכסות שיעור מר פרנקו ערן
  ב' 0164.8020.02 הטיפול הפיזיותרפי במערכת הכסות שיעור מר פרנקו ערן
  א' 0164.8008.01 כירורגיה שיעור פרופ בן-ארי-גור יהודה
  ד"ר סימנסקי דוד
  ד 18:00-15:00 101 מקצועות הבריאות
  א' 0164.8010.01 בריאות האישה שיעור ד"ר סוירסקי רן
  ד"ר גרא גרנות אורנה
  גב' שחר גילה
  ד 13:00-10:00 101 מקצועות הבריאות
  א' 0164.8010.02 בריאות האישה שיעור ד"ר סוירסקי רן
  ד"ר גרא גרנות אורנה
  ב' 0164.8012.01 היבטים תיאורטיים בשיקום אורתופדי ופגיעות ספורט א שיעור ד"ר משהראוי יוסף מאהר
  מר רייכרד בצלאל ליאון
  א 11:00-09:00
  ב' 0164.8013.01 שיקום אורתופדי א' שיעור גב' אטרקצי רינה
  ב' 0164.8013.02 שיקום אורתופדי א' שיעור ד"ר משהראוי יוסף מאהר
  מר משה אלון
  א' 0164.8014.01 מבוא לשיקום אורתופדי שיעור ד"ר משהראוי יוסף מאהר
  ה 10:00-08:00 106 מקצועות הבריאות
  א' 0164.8015.01 התעמלות ותנועה ב' שיעור גב' פאיוק אירנה
  גב' טוק רות
  א' 0164.8018.01 יסודות תורת התנועה ולמידתה שיעור פרופ' ליברמן דריו
  ד"ר קוזיול צבי
  ג 18:00-12:00 101 מקצועות הבריאות
  א' שיעור פרופ' ליברמן דריו
  ד"ר קוזיול צבי
  ד 15:00-13:00 101 מקצועות הבריאות
  א' 0164.8130.01 טיפול ברקמה רכה שיעור גב' אוזנוביץ רחל
  א' 0164.8130.02 טיפול ברקמה רכה שיעור
  א' 0164.8130.03 טיפול ברקמה רכה שיעור
  א' 0164.8151.01 אורתופדיה כללית שיעור גב' גל נגה רנה
  פרופ הלפרין נחום
  ג 12:00-08:30 101 מקצועות הבריאות
  ב' שיעור גב' גל נגה רנה
  ו 12:00-08:00 101 מקצועות הבריאות
  ב' שיעור ד"ר אבישר ארז
  א' 0164.8033.01 עקרונות בניעות ובניידות המטופל שיעור גב' טוק רות
  א' 0164.8033.02 עקרונות בניעות ובניידות המטופל שיעור גב' רפוביץ עיינה
  א' 0164.8033.03 עקרונות בניעות ובניידות המטופל שיעור גב' חופי דניה
  א' 0164.8106.01 הערכה וטיפול בהפרעות מערכת הנשימה+החולה המורכב ביח' לטיפול נ שיעור ד"ר קרפ גליה
  ג 18:00-16:00
  א' 0164.8106.02 הערכה וטיפול בהפרעות מערכת הנשימה+החולה המורכב ביח' לטיפול נ שיעור ד"ר קרפ גליה
  ב' 0164.8106.01 הערכה וטיפול בהפרעות מערכת הנשימה+החולה המורכב ביח' לטיפול נ שיעור גב' פאיוק אירנה
  ב' 0164.8106.02 הערכה וטיפול בהפרעות מערכת הנשימה+החולה המורכב ביח' לטיפול נ שיעור גב' חופי דניה
  א' 0164.8323.01 היבטים פיזיקליים בשימוש באמצעי טיפול חשמליים שיעור גב' אריאל אפרת
  ה 13:00-10:00 106 מקצועות הבריאות
  ב' שיעור גב' אריאל אפרת
  גב' אוזנוביץ רחל
  ב 12:00-09:00
  ב' שיעור גב' אריאל אפרת
  א 18:00-16:00
  ב' 0164.8323.02 היבטים פיזיקליים בשימוש באמצעי טיפול חשמליים שיעור גב' אריאל אפרת
  גב' בכר רותי
  ב' 0164.8323.03 היבטים פיזיקליים בשימוש באמצעי טיפול חשמליים שיעור גב' אריאל אפרת
  ד"ר גרא גרנות אורנה
  מר פייגלסון איתן
  ב' 0164.8382.01 גרונטולוגיה שיעור ד"ר כצנלסון עדנה
  גב' בר יואב מירב
  ב 16:00-13:00
  ב' 0164.8017.01 פיזיולוגיה של המאמץ ועקרונות לפיתוח הכושר הגופני שיעור ד"ר חלד יובל
  א 14:00-11:00
  א' 0164.8307.01 תרגילים רפואיים, יציבה והידרותרפיה שיעור גב' גל נגה רנה
  גב' נויהאוז-סולם ליאור
  גב' ברמץ קרולין
  א' 0164.8307.02 תרגילים רפואיים, יציבה והידרותרפיה שיעור מר פייגלסון איתן
  גב' ברמץ קרולין
  א' 0164.8307.03 תרגילים רפואיים, יציבה והידרותרפיה שיעור גב' רון באום ערבה
  גב' ברמץ קרולין
  א' 0164.8183.01 נירולוגיה שיעור ד"ר חסין שרון
  ד 10:00-08:00 101 מקצועות הבריאות
  א' 0164.8184.01 מחלות פנימיות ורוימטולוגיה שיעור ד"ר בלאט אלכס
  ה 16:00-13:00 106 מקצועות הבריאות
  א' שיעור פרופ' טישלר משה
  ב' 0164.8115.01 עזרה ראשונה
  ב' 0164.8019.01 מבוא ללמידה ובקרה מוטורית שיעור פרופ' ליברמן דריו
  ג 15:00-09:00
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive