• ראשי
 • תכנית לימודים- לימודים לתואר "בוגר בפיזיותרפיה" (B.P.T)- שנה ב'

  סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין
  שנה ב
  ב' 0164.8003.01 שיקום לאחר ניתוחים אורתופדיים שיעור גב' גל נגה רנה
  ב' 0164.8003.02 שיקום לאחר ניתוחים אורתופדיים שיעור גב' רפוביץ עיינה
  ב' 0164.8020.01 הטיפול הפיזיותרפי במערכת הכסות שיעור מר פרנקו ערן
  ב' 0164.8020.02 הטיפול הפיזיותרפי במערכת הכסות שיעור מר פרנקו ערן
  א' 0164.8008.01 כירורגיה שיעור פרופ בן-ארי-גור יהודה
  ד"ר סימנסקי דוד
  ד 18:00-15:00 101 - אולם טרובוביץ
  א' 0164.8010.01 בריאות האישה שיעור ד"ר סוירסקי רן
  ד"ר גרא גרנות אורנה
  גב' שחר גילה
  ד 13:00-10:00 101 - אולם טרובוביץ
  א' 0164.8010.02 בריאות האישה שיעור ד"ר סוירסקי רן
  ד"ר גרא גרנות אורנה
  ב' 0164.8012.01 היבטים תיאורטיים בשיקום אורתופדי ופגיעות ספורט א שיעור ד"ר משהראוי יוסף מאהר
  מר רייכרד בצלאל ליאון
  א 11:00-09:00 101 מקצועות הבריאות
  ב' 0164.8013.01 שיקום אורתופדי א' שיעור גב' אטרקצי רינה
  ב' 0164.8013.02 שיקום אורתופדי א' שיעור ד"ר משהראוי יוסף מאהר
  מר משה אלון
  א' 0164.8014.01 מבוא לשיקום אורתופדי שיעור ד"ר משהראוי יוסף מאהר
  ה 10:00-08:00 101 - אולם טרובוביץ
  א' 0164.8015.01 התעמלות ותנועה ב' שיעור גב' פאיוק אירנה
  גב' טוק רות
  א' 0164.8018.01 יסודות תורת התנועה ולמידתה שיעור פרופ' ליברמן דריו
  ד"ר קוזיול צבי
  ג 16:00-12:00 101 מקצועות הבריאות
  א' שיעור פרופ' ליברמן דריו
  ד"ר קוזיול צבי
  ד 15:00-13:00 101 - אולם טרובוביץ
  א' 0164.8130.01 טיפול ברקמה רכה שיעור גב' אוזנוביץ רחל
  א' 0164.8130.02 טיפול ברקמה רכה שיעור
  א' 0164.8130.03 טיפול ברקמה רכה שיעור
  א' 0164.8151.01 אורתופדיה כללית שיעור גב' גל נגה רנה
  פרופ הלפרין נחום
  ג 12:00-08:30 101 מקצועות הבריאות
  ב' שיעור גב' גל נגה רנה
  ו 12:00-08:00 101 מקצועות הבריאות
  ב' שיעור ד"ר אבישר ארז
  א' 0164.8033.01 עקרונות בניעות ובניידות המטופל שיעור גב' טוק רות
  א' 0164.8033.02 עקרונות בניעות ובניידות המטופל שיעור גב' רפוביץ עיינה
  א' 0164.8033.03 עקרונות בניעות ובניידות המטופל שיעור גב' חופי דניה
  א' 0164.8106.01 הערכה וטיפול בהפרעות מערכת הנשימה+החולה המורכב ביח' לטיפול נ שיעור ד"ר קרפ גליה
  ג 18:00-16:00 101 מקצועות הבריאות
  א' 0164.8106.02 הערכה וטיפול בהפרעות מערכת הנשימה+החולה המורכב ביח' לטיפול נ שיעור ד"ר קרפ גליה
  ב' 0164.8106.01 הערכה וטיפול בהפרעות מערכת הנשימה+החולה המורכב ביח' לטיפול נ שיעור גב' פאיוק אירנה
  ב' 0164.8106.02 הערכה וטיפול בהפרעות מערכת הנשימה+החולה המורכב ביח' לטיפול נ שיעור גב' חופי דניה
  א' 0164.8323.01 היבטים פיזיקליים בשימוש באמצעי טיפול חשמליים שיעור גב' אריאל אפרת
  ה 13:00-10:00 101 - אולם טרובוביץ
  ב' שיעור גב' אריאל אפרת
  גב' אוזנוביץ רחל
  ב 12:00-09:00 101 מקצועות הבריאות
  ב' שיעור גב' אריאל אפרת
  א 18:00-16:00 101 מקצועות הבריאות
  ב' 0164.8323.02 היבטים פיזיקליים בשימוש באמצעי טיפול חשמליים שיעור גב' אריאל אפרת
  גב' בכר רותי
  ב' 0164.8323.03 היבטים פיזיקליים בשימוש באמצעי טיפול חשמליים שיעור גב' אריאל אפרת
  ד"ר גרא גרנות אורנה
  מר פייגלסון איתן
  ב' 0164.8382.01 גרונטולוגיה שיעור ד"ר כצנלסון עדנה
  גב' בר יואב מירב
  ב 16:00-13:00 101 מקצועות הבריאות
  ב' 0164.8017.01 פיזיולוגיה של המאמץ ועקרונות לפיתוח הכושר הגופני שיעור ד"ר חלד יובל
  א 14:00-11:00 101 מקצועות הבריאות
  ב' 0164.8344.01 מניעה ושיקום מחלות לב שיעור ד"ר מרום-קליבנסקי רחל
  א' 0164.8307.01 תרגילים רפואיים, יציבה והידרותרפיה שיעור גב' גל נגה רנה
  גב' נויהאוז-סולם ליאור
  גב' ברמץ קרולין
  א' 0164.8307.02 תרגילים רפואיים, יציבה והידרותרפיה שיעור מר פייגלסון איתן
  גב' ברמץ קרולין
  א' 0164.8307.03 תרגילים רפואיים, יציבה והידרותרפיה שיעור גב' רון באום ערבה
  גב' ברמץ קרולין
  א' 0164.8183.01 נירולוגיה שיעור ד"ר חסין שרון
  ד 10:00-08:00 101 - אולם טרובוביץ
  א' 0164.8184.01 מחלות פנימיות ורוימטולוגיה שיעור ד"ר בלאט אלכס
  ה 16:00-13:00
  א' שיעור פרופ' טישלר משה
  ב' שיעור פרופ' אהובה גוליק
  א 16:00-14:00 101 מקצועות הבריאות
  ב' 0164.8115.01 עזרה ראשונה
  א' 0164.8019.01 מבוא ללמידה ובקרה מוטורית שיעור פרופ' ליברמן דריו
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive