תכנית לימודים- לימודים לתואר "בוגר בפיזיותרפיה" (B.P.T)- שנה- שנה ג'

סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין
א' 0164.8007.01 פתופיזיולוגיה של תסמונות כאב נפוצות שיעור פרופ דפרין רות
ב 14:00-12:00 101 מקצועות הבריאות
א' 0164.8030.01 התפתחות תקינה של הילד שיעור גב' ויסרברג נילי
ב 12:00-08:00 101 מקצועות הבריאות
א' שיעור ד"ר שחם עופרה
א' 0164.8035.01 שיקום אורתופדי ב' שיעור גב' גל נגה רנה
גב' אטרקצי רינה
א' 0164.8035.02 שיקום אורתופדי ב' שיעור ד"ר משהראוי יוסף מאהר
מר משה אלון
א' 0164.8101.01 מיומנות תקשורת שיעור גב' פנסו אסתר
א' 0164.8101.02 מיומנות תקשורת שיעור גב' פנסו אסתר
א' 0164.8160.01 פרמקולוגיה שיעור ד"ר אופנהיימר עדנה
ד"ר אלדר בוק ענת
א 12:00-09:00 101 - אולם טרובוביץ
א' 0164.8347.01 סוגיות בסוציולוגיה שיעור גב' שחר גילה
א 19:00-16:00 101 - אולם טרובוביץ
א' 0164.8347.02 סוגיות בסוציולוגיה שיעור גב' שחר גילה
א' 0164.8310.01 הדרכת קבוצות בפיזיותרפיה שיעור גב' פאיוק אירנה
א' 0164.8310.02 הדרכת קבוצות בפיזיותרפיה שיעור גב' בכר רותי
גב' גדידי ורד
א' 0164.8217.01 שיקום נירולוגי א שיעור גב' מיקה בן דוד באום
גב' טוק רות
א' 0164.8217.02 שיקום נירולוגי א שיעור ד"ר גרא גרנות אורנה
גב' צמח לאה
ב' 0164.8385.01 התנסות קלינית - בי"ח הדרכה אישית
ב' 0164.8385.02 התנסות קלינית - בי"ח הדרכה אישית
א' 0164.8256.01 ניתוח הליכה שיעור ד"ר קלרון אלון
א 16:00-14:00 101 - אולם טרובוביץ
א' 0164.8303.01 Pnf שיעור גב' גל נגה רנה
גב' רון-רביב מעיין
א' 0164.8303.02 Pnf שיעור מר ניב מרטין
גב' גדידי ורד
ב' 0164.8386.01 התנסות קלינית - מכון הדרכה אישית
ב' 0164.8386.02 התנסות קלינית - מכון הדרכה אישית
א' 0164.8016.01 היבטים תיאורטיים בשיקום אורתופדי ופגיעות ספורט ב' שיעור ד"ר משהראוי יוסף מאהר
מר רייכרד בצלאל ליאון
א 14:00-12:00 101 - אולם טרובוביץ
א' 0164.8343.01 מבוא לפסיכיאטריה שיעור ד"ר הוברפלד רונן
ב 12:00-08:00
א' 0164.8557.01 אתיקה רפואית שיעור גב' ליברטי עדי
ב 19:00-17:00 101 מקצועות הבריאות
א' 0164.8311.01 ארגונומיה-זיהוי וניהול גורמי סיכון שיעור
א' 0164.8311.02 ארגונומיה-זיהוי וניהול גורמי סיכון שיעור
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive