תכנית לימודים- לימודים לתואר "בוגר בפיזיותרפיה" (B.P.T)- שנה- שנה ד'

סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין
שנה ד
א' 0164.8021.01 קידום בריאות שיעור גב' גל נגה רנה
ב' 0164.8603.01 התנסות קלינית שיקום ילדים הדרכה אישית
ב' 0164.8603.02 התנסות קלינית שיקום ילדים הדרכה אישית
ב' 0164.8602.01 התנסות קלינית שיקום מבוגרים הדרכה אישית
ב' 0164.8602.02 התנסות קלינית שיקום מבוגרים הדרכה אישית
א' 0164.8031.01 הילד החריג שיעור גב' ויסרברג נילי
ה 15:00-08:00 003 דן-דוד
א' 0164.8032.01 טכנולוגיה מסייעת שיעור גב' פנסו אסתר
א' 0164.8032.02 טכנולוגיה מסייעת שיעור גב' אייזנשטיין עציונה
ב' 0164.8170.01 פרויקט מחקר פרויקט ד"ר פרושנסקי תמרה
ב' 0164.8170.02 פרויקט מחקר פרויקט
ב' 0164.8170.03 פרויקט מחקר פרויקט
ב' 0164.8175.01 סמינריון סמינר א 18:00-16:00 208 מקצועות הבריאות
ב' 0164.8175.02 סמינריון סמינר א 18:00-16:00 207 מקצועות הבריאות
ב' 0164.8175.03 סמינריון סמינר א 18:00-16:00 202 מקצועות הבריאות
ב' 0164.8175.04 סמינריון סמינר ב 18:00-16:00 208 מקצועות הבריאות
ב' 0164.8175.05 סמינריון סמינר ד"ר זוק לובה
גב' ויסרברג נילי
ג 18:00-16:00 209 מקצועות הבריאות
ב' 0164.8175.06 סמינריון סמינר גב' אריאל אפרת
ג 18:00-16:00 207 מקצועות הבריאות
ב' 0164.8175.07 סמינריון סמינר ג 18:00-16:00 211 מקצועות הבריאות
ב' 0164.8175.08 סמינריון סמינר גב' שחר גילה
ד 18:00-16:00 208 מקצועות הבריאות
ב' 0164.8175.09 סמינריון סמינר גב' גל נגה רנה
ב' 0164.8175.10 סמינריון סמינר ד"ר פרידמן ג'ייסון
גב' ויסרברג נילי
א' 0164.8176.01 סמינריון סמינר גב' בר יואב מירב
ד 20:00-18:00
א' 0164.8176.02 סמינריון סמינר ד"ר גרא גרנות אורנה
ד 20:00-18:00
א' 0164.8336.01 נפגעי חוט שדרה שיעור מר לוי ריצרד
ד 12:00-08:00 101 מקצועות הבריאות
א' 0164.8336.02 נפגעי חוט שדרה שיעור מר לוי ריצרד
א' 0164.8341.01 פסיכולוגיה שיקומית גב' אגמון אשכנזי דפנה
ד 16:00-12:00 101 מקצועות הבריאות
ב' 0164.8600.01 התנסות קלינית הדרכה אישית
א' 0164.8238.01 שיקום קטועים שיעור גב' טיקטינסקי רחל
ד 18:00-16:00 101 מקצועות הבריאות
א' 0164.8238.02 שיקום קטועים שיעור גב' דותן יעל
גב' גור דקלה
א' 0164.8218.01 שיקום נירולוגי ב גב' מיקה בן דוד באום
גב' טוק רות
א' 0164.8218.02 שיקום נירולוגי ב גב' רוז'יצקי רות
א' 0164.8040.01 היבטים ארגוניים ומשפטיים במערכת הבריאות שיעור גב' ליברטי עדי
ה 18:00-15:00 003 דן-דוד
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive