פרופ' נאוה רצון מהחוג לריפוי בעיסוק התמנתה ע"י שר המדע, הטכנולוגיה והחלל ליו"ר המועצה לקידום נשים במדע וטכנולוגיה.

מועצה זו נועדה, בין היתר, להוות גורם ממלכתי מתכלל ומתאם לעניין קידום נשים במדע ובטכנולוגיה וליזום פעולות ותכניות רוחביות לקידום נשים במדע.

29 מרץ 2017
פרופ' נאוה רצון התמנתה ליו"ר המועצה לקידום נשים במדע וטכנולוגיה.

המועצה הלאומית ישראלית לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה

ליד משרד המדע הטכנולוגיה והחלל פועלת המועצה הלאומית הישראלית לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה אשר הוקמה ע"פ החלטת ממשלה 2660 מיום 20.11.2000. מועצה זו נועדה, בין היתר, להוות גורם ממלכתי מתכלל ומתאם לעניין קידום נשים במדע ובטכנולוגיה וליזום פעולות ותכניות רוחביות לקידום נשים במדע. המועצה, בראשות פרופ' נאוה רצון, פועלת באמצעות שלוש ועדות: ועדת חינוך, ועדת אקדמיה וועדת תעשייה, שמטרתן לייעץ למועצה בנושאים השונים. המועצה מתואמת עם יועצות הנשיא לענייני מגדר באוניברסיטאות, כמו גם תכנית מלגות לקידום השתלבות נשים באקדמיה, בחינוך ובתעשיות עתירות ידע. לצד זאת פועלת המועצה כנציגות ישראל בארגונים בינלאומיים לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה ובהם Helsinki Group וקבוצת Gender-net של האיחוד האירופי. 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive