סיעוד כללית שנה א: קורסים בבתי-החולים

סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין
תשעח
שנה א סמסטר א
0162.1113.01 עזרה ראשונה
0162.1113.02 עזרה ראשונה
0162.1113.03 עזרה ראשונה
0162.1113.04 עזרה ראשונה
0162.1113.05 עזרה ראשונה
0162.1116.06 עזרה ראשונה
שנה א סמסטר א-קורסים בבתי הספר
א' 0162.1101.01 קריאה ביקורתית ומדעית הדרכה ביבליוגרפית ג
א' 0162.1101.02 קריאה ביקורתית ומדעית הדרכה ביבליוגרפית ג
א' 0162.1101.03 קריאה ביקורתית ומדעית הדרכה ביבליוגרפית ג
א' 0162.1101.04 קריאה ביקורתית ומדעית הדרכה ביבליוגרפית ג
א' 0162.1101.05 קריאה ביקורתית ומדעית הדרכה ביבליוגרפית ג
0162.1101.06 קריאה ביקורתית ומדעית הדרכה אישית ג
א' 0162.1133.01 יסודות האומדן בסיעוד שיעור ג
א' 0162.1133.02 יסודות האומדן בסיעוד שיעור ג
א' 0162.1133.03 יסודות האומדן בסיעוד שיעור ג
א' 0162.1133.04 יסודות האומדן בסיעוד שיעור ג
א' 0162.1133.05 יסודות האומדן בסיעוד שיעור ג
א' 0162.1133.06 יסודות האומדן בסיעוד שיעור ג
0162.1132.01 קבלת החלטות בסיעוד שיעור ג
א' 0162.1132.02 קבלת החלטות בסיעוד שיעור ג
א' 0162.1132.03 קבלת החלטות בסיעוד שיעור ג
א' 0162.1132.04 קבלת החלטות בסיעוד שיעור ג
א' 0162.1132.05 קבלת החלטות בסיעוד שיעור ג
א' 0162.1105.01 מבוא לבריאות הקהילה שיעור ג
א' 0162.1105.02 מבוא לבריאות הקהילה שיעור ג
א' 0162.1105.03 מבוא לבריאות הקהילה שיעור ג
א' 0162.1105.04 מבוא לבריאות הקהילה שיעור ג
א' 0162.1105.05 מבוא לבריאות הקהילה שיעור ג
שנה א סמסטר ב - קורסים בבתי הספר
ב' 0162.1117.01 מיומנויות תמיכה יעוץ והדרכה בסיעוד א ג
ב' 0162.1117.02 מיומנויות תמיכה יעוץ והדרכה בסיעוד א ג
ב' 0162.1117.03 מיומנויות תמיכה יעוץ והדרכה בסיעוד א ג
ב' 0162.1117.04 מיומנויות תמיכה יעוץ והדרכה בסיעוד א ג
ב' 0162.1117.05 מיומנויות תמיכה יעוץ והדרכה בסיעוד א ג
ב' 0162.1117.06 מיומנויות תמיכה יעוץ והדרכה בסיעוד
ב' 0162.1134.01 אומדן פיזיקאלי שיעור ג
ב' 0162.1134.02 אומדן פיזיקאלי שיעור ג
ב' 0162.1134.03 אומדן פיזיקאלי שיעור ג
ב' 0162.1134.04 אומדן פיזיקאלי שיעור ג
ב' 0162.1134.05 אומדן פיזקאלי שיעור ג
ב' 0162.1134.06 אומדן פזיקאלי שיעור
ב' 0162.1135.01 מיומנויות קליניות שיעור ג
ב' 0162.1135.02 מיומנויות קליניות שיעור ג
ב' 0162.1135.03 מיומנויות קליניות שיעור ג
ב' 0162.1135.04 מיומנויות קליניות שיעור ג
ב' 0162.1135.05 מיומנויות קליניות שיעור
ב' 0162.1135.06 מיומנויות קליניות שיעור
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive