• ראשי
 • תכנית שנה א' קבוצה 2- התכנית הכללית בסיעוד

  סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין
  0162.1113.04 עזרה ראשונה
  0162.1113.05 עזרה ראשונה
  0162.1116.06 עזרה ראשונה
  קבוצה ב
  א' 0162.1142.02 מבוא לסוציולוגיה וסציולוגיה של הבריאות שיעור ד"ר זיו וייס רבקה
  א 11:00-08:00 001 דן-דוד
  א' 0162.1119.02 כימיה שיעור גב' שמש הדס
  א 14:00-11:00 001 דן-דוד
  א' 0162.1109.02 מיקרוביולוגיה שיעור ד"ר לוי-נסנבוים אורלב
  ב 11:00-08:00 003 דן-דוד
  א' 0162.1141.02 מבוא לפסיכולוגיה שיעור ד"ר גוטמן עידית
  ב 14:00-11:00 003 דן-דוד
  א' 0162.1200.02 אנטומיה פיזילוגיה א שיעור ד"ר זוסמן אריאלה
  ב 17:00-14:00 003 דן-דוד
  א' שיעור ד"ר זוסמן אריאלה
  ד 10:00-08:00 106 מקצועות הבריאות
  א' 0162.1137.02 שיטות מחקר לסיעוד שו"ת ד"ר אורן ענת
  ד 13:00-10:00 106 מקצועות הבריאות
  א' 0162.1131.02 התנהגות מקצועית ותיאוריות בסיעוד שיעור ד"ר ורשבסקי סיגלית
  ד 15:00-13:00 106 מקצועות הבריאות
  קבוצה ב
  ב' 0162.1139.02 סטטיסטיקה שיעור ד"ר ליפסיק-פרידלנדר אנאב
  א 11:00-08:00 003 דן-דוד
  ב' 0162.1201.02 אנטומיה פיזיולוגיה ב שיעור ד"ר זוסמן אריאלה
  א 14:00-11:00 003 דן-דוד
  ב' 0162.1110.02 חומרי רפואה שיעור ד"ר ניסן רן
  א 16:00-14:00 003 דן-דוד
  ב' תרגיל א 18:00-16:00 003 דן-דוד
  ב' שיעור ד"ר ניסן רן
  ב 10:00-08:00 002 דן-דוד
  ב' 0162.1139.07 סטטיסטיקה תרגיל ד"ר ליפסיק-פרידלנדר אנאב
  ב 12:00-10:00 205 מקצועות הבריאות
  ב' 0162.1139.08 סטטיסטיקה תרגיל ד"ר ליפסיק-פרידלנדר אנאב
  ב 12:00-10:00 022 סאקלר
  ב' 0162.1139.09 סטטיסטיקה תרגיל ד"ר ליפסיק-פרידלנדר אנאב
  ב 12:00-10:00 029 סאקלר
  ב' 0162.1139.10 סטטיסטיקה תרגיל ד"ר ליפסיק-פרידלנדר אנאב
  ב 12:00-10:00 318 נפתלי
  ב' 0162.1201.02 אנטומיה פיזיולוגיה ב שיעור ד"ר זוסמן אריאלה
  ב 14:00-12:00 שלזאק סאקלר
  ב' 0162.1116.02 פתולוגיה כללית שיעור ד"ר ליפשיץ ליאורה
  ב 16:00-14:00 שלזאק סאקלר
  ב' 0162.1120.02 ביוכימיה שיעור ד"ר שניצר אדית
  ד 11:00-08:00 101 - אולם טרובוביץ
  ב' 0162.1143.02 פסיכולוגיה התפתחותית שיעור ד"ר גוטמן עידית
  ד 13:00-11:00 101 - אולם טרובוביץ
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive