• ראשי
 • תכנית לימודים- "בוגר בריפוי בעיסוק" (B.O.T ) - שנה ב'

  סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין
  א' 0165.2100.01 אורתופדיה שיעור ד"ר רובינזון דרור
  ה 16:00-13:00 103 מקצועות הבריאות
  א' 0165.2102.01 נוירולוגיה שיעור ד"ר טלר אבנר
  ב 17:00-14:00 103 מקצועות הבריאות
  א' 0165.2103.01 נוירופדיאטריה שיעור ד"ר טולדנו אלחדיף חגית
  ה 10:00-08:00 103 מקצועות הבריאות
  א' 0165.2104.01 פסיכיאטריה-פסיכופתולוגיה שיעור ג 18:00-16:00 103 מקצועות הבריאות
  ב' שיעור ג 19:00-16:00 103 מקצועות הבריאות
  א' 0165.2107.01 ריפוי בעיסוק פיזיקלי וכוויות שו"ת ד"ר לבנון יפה
  ב 14:00-12:00 103 מקצועות הבריאות
  ב' 0165.2108.01 ריפוי בעיסוק בבריאות הנפש- גישות התערבות שו"ת גב' רדליך-עמירב דורית
  ד 12:00-09:00 103 מקצועות הבריאות
  ב' 0165.2118.01 מבוא לנוירופסיכולוגיה שו"ת גב' שורץ יפעת
  ד 17:00-13:00 103 מקצועות הבריאות
  ב' 0165.2159.01 טכנולוגיה מסייעת שיעור גב' פורטנוי סיגל
  ג 16:00-12:00 103 מקצועות הבריאות
  ב' 0165.2136.01 רפואה פנימית שיעור ד"ר בלאט אלכס
  ב 17:00-13:00 103 מקצועות הבריאות
  א' 0165.2137.01 ריפוי בעיסוק ילדים א-' תחום מוטורי - מושגים, אבחנות וטיפול שו"ת גב' פרוינד עזריה עדי
  ה 13:00-10:00 103 מקצועות הבריאות
  ב' 0165.2138.01 ריפוי בעיסוק ילדים ב- ' תחום סנסורי - מושגים, אבחנות וטיפול שו"ת א 18:00-14:00 103 מקצועות הבריאות
  ב' 0165.2144.01 תאוריות בדינמיקה קבוצתית - יישום בטיפול ריפוי בעיסוק סדנה גב' יעקובי יעל
  ב 12:00-09:00 103 מקצועות הבריאות
  א' 0165.2150.01 יסודות מקצוע הריפוי בעיסוק - II גישות מנחות טיפול והערכה שו"ת ד"ר בר שליטא תמר
  גב' קאופמן-כהן יעל
  א 12:00-09:00 103 מקצועות הבריאות
  ב' שו"ת ד"ר בר שליטא תמר
  א 14:00-11:00 103 מקצועות הבריאות
  א' 0165.2148.01 ריפוי בעיסוק בבריאות הנפש- הבנת אדם עיסוק סביבה שו"ת גב' ילנה ליפסקיה
  א 14:00-12:00 103 מקצועות הבריאות
  א' 0165.2152.01 למידה מוטורית שיעור גב' פורטנוי סיגל
  ג 14:00-12:00 103 מקצועות הבריאות
  א' 0165.2110.01 מבוא לסטטיסטיקה שיעור מר ישראלאשוילי יעקב
  ג 12:00-10:00 111 מקצועות הבריאות
  א' 0165.2150.02 - P.B.T קבוצות תאורי מקרה ב' שיעור א 16:00-14:00
  א' 0165.2150.03 - P.B.T קבוצות תאורי מקרה ב' שיעור א 18:00-16:00 209 מקצועות הבריאות
  א' 0165.2150.04 - P.B.T קבוצות תאורי מקרה ב' שיעור א 18:00-16:00 210 מקצועות הבריאות
  א' 0165.2150.05 - P.B.T קבוצות תאורי מקרה ב' שיעור א 18:00-16:00 202 מקצועות הבריאות
  א' 0165.2150.06 - P.B.T קבוצות תאורי מקרה ב' שיעור ב 10:00-08:00 210 מקצועות הבריאות
  א' 0165.2150.07 - P.B.T קבוצות תאורי מקרה ב' שיעור ב 10:00-08:00 203 מקצועות הבריאות
  א' 0165.2150.08 - P.B.T קבוצות תאורי מקרה ב' שיעור ג 10:00-08:00 209 מקצועות הבריאות
  א' 0165.2150.09 - P.B.T קבוצות תאורי מקרה ב' שיעור ג 10:00-08:00 210 מקצועות הבריאות
  א' 0165.2150.10 - P.B.T קבוצות תאורי מקרה ב' שיעור ג 16:00-14:00 210 מקצועות הבריאות
  ב' 0165.2201.01 לימודים קליניים א280 -' ש' עבודה מעשית גב' אולינקי עינת
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive