• ראשי
 • תכנית לימודים- "בוגר בריפוי בעיסוק" (B.O.T ) - שנה ג'

  סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין
  ב' 0165.3108.01 ריפוי בעיסוק ילדים ד' - ליקויי למידה והפרעת קשב שיעור ד"ר פדה מרגלית
  ד 12:00-08:00 102 מקצועות הבריאות
  ב' 0165.3109.01 ריפוי בעיסוק בזיקנה שיעור גב' גבעון נועה
  א 15:00-13:00 102 מקצועות הבריאות
  ב' שיעור גב' גבעון נועה
  ג 14:00-12:00 103 מקצועות הבריאות
  א' 0165.3111.01 ריפוי בעיסוק בבריאות הנפש - תהליך העשייה המקצועית שו"ת גב' ילנה ליפסקיה
  ב 14:00-12:00 102 מקצועות הבריאות
  א' 0165.3115.01 עבודה אמפירית - סמינר סמינר פרופ רצון נאוה
  ד 14:00-12:00 202 מקצועות הבריאות
  ב' סמינר פרופ רצון נאוה
  ג 10:00-08:00 203 מקצועות הבריאות
  א' 0165.3115.02 עבודה אמפירית - סמינר סמינר גב' ילנה ליפסקיה
  א 11:00-09:00 203 מקצועות הבריאות
  ב' סמינר גב' ילנה ליפסקיה
  ג 10:00-08:00 104 מקצועות הבריאות
  א' 0165.3115.03 עבודה אמפירית - סמינר סמינר ד"ר רוזנברג לימור
  ד 14:00-12:00
  ב' סמינר ד"ר רוזנברג לימור
  ג 10:00-08:00 209 מקצועות הבריאות
  א' 0165.3115.04 עבודה אמפירית - סמינר סמינר ד"ר לבנון יפה
  ב 10:00-08:00 209 מקצועות הבריאות
  ב' סמינר ד"ר לבנון יפה
  ג 10:00-08:00 111 מקצועות הבריאות
  א' 0165.3116.01 גריאטריה שיעור ד"ר פורת כץ בת שבע
  ג 17:00-14:00 104 מקצועות הבריאות
  א' 0165.3117.01 תהליכי התערבות קוגניטיביים שיעור גב' גבעון נועה
  א 14:00-11:00 102 מקצועות הבריאות
  ב' 0165.3132.01 ריפוי בעיסוק פסיכיאטרי של הילד והמתבגר שיעור גב' לדרר שרי
  ב 12:00-08:00 102 מקצועות הבריאות
  ב' 0165.3210.01 לימודים קליניים ב315 -' ש' עבודה מעשית גב' אולינקי עינת
  א' 0165.3220.01 כירורגיה של כף היד שיעור ד"ר פלט רם
  ב 17:00-14:00 102 מקצועות הבריאות
  א' 0165.3336.01 סדנת הדרכה סדנה ד"ר ברט אורית
  ג 14:00-12:00 210 מקצועות הבריאות
  א' 0165.3336.02 סדנת הדרכה סדנה גב' אולינקי עינת
  ג 14:00-12:00 209 מקצועות הבריאות
  א' 0165.3336.03 סדנת הדרכה סדנה ד"ר פדה מרגלית
  ג 14:00-12:00 202 מקצועות הבריאות
  א' 0165.3336.04 סדנת הדרכה סדנה גב' גת שרה
  ג 14:00-12:00 203 מקצועות הבריאות
  א' 0165.3336.05 סדנת הדרכה סדנה גב' יעקובי יעל
  ג 14:00-12:00 212 מקצועות הבריאות
  א' 0165.3003.01 יסודות מקצוע הריפוי בעיסוק - III כהיבטים שונים בהתערבות שיעור ד"ר פדה מרגלית
  ד 12:00-09:00 103 מקצועות הבריאות
  א' 0165.3029.01 ריפוי בעיסוק ילדים ג' - תחום קוגניטיבי רגשית - מושגים, אבחנו שיעור ד"ר רוזנברג לימור
  ד 12:00-09:00 103 מקצועות הבריאות
  א' 0165.3001.01 קבוצת תיאורי מקרה III שיעור ד"ר אברך בר מיכל
  א 16:00-14:00 208 מקצועות הבריאות
  א' 0165.3001.02 קבוצת תיאורי מקרה III שיעור א 16:00-14:00 210 מקצועות הבריאות
  א' 0165.3001.03 קבוצת תיאורי מקרה III שיעור א 16:00-14:00 212 מקצועות הבריאות
  א' 0165.3001.04 קבוצת תיאורי מקרה III שיעור א 16:00-14:00 203 מקצועות הבריאות
  א' 0165.3001.05 קבוצת תיאורי מקרה III שיעור א 16:00-14:00 207 מקצועות הבריאות
  א' 0165.3001.06 קבוצת תיאורי מקרה III שיעור א 16:00-14:00 202 מקצועות הבריאות
  א' 0165.3001.07 קבוצת תיאורי מקרה III שיעור א 16:00-14:00 209 מקצועות הבריאות
  א' 0165.3001.08 קבוצת תיאורי מקרה III שיעור א 16:00-14:00
  ב' 0165.3002.01 קבוצת תיאורי מקרה III שיעור ד"ר אברך בר מיכל
  א 11:00-09:00 209 מקצועות הבריאות
  ב' 0165.3002.02 קבוצת תיאורי מקרה III שיעור א 11:00-09:00 210 מקצועות הבריאות
  ב' 0165.3002.03 קבוצת תיאורי מקרה III שיעור א 11:00-09:00 208 מקצועות הבריאות
  ב' 0165.3002.04 קבוצת תיאורי מקרה III שיעור א 11:00-09:00 207 מקצועות הבריאות
  ב' 0165.3002.05 קבוצת תיאורי מקרה III שיעור א 11:00-09:00 202 מקצועות הבריאות
  ב' 0165.3002.06 קבוצת תיאורי מקרה III שיעור א 11:00-09:00 203 מקצועות הבריאות
  ב' 0165.3002.07 קבוצת תיאורי מקרה III שיעור א 11:00-09:00 212 מקצועות הבריאות
  ב' 0165.3002.08 קבוצת תיאורי מקרה III שיעור א 11:00-09:00 211 מקצועות הבריאות
  ב' 0165.3002.09 קבוצת תיאורי מקרה III שיעור א 11:00-09:00 205 מקצועות הבריאות
  א' 0165.3231.01 שיקום היד והתאמת סדים - שיעור שיעור ד"ר לבנון יפה
  ג 10:00-08:00 106 מקצועות הבריאות
  א' שו"ת ד"ר לבנון יפה
  ג 12:00-10:00 203 מקצועות הבריאות
  א' 0165.3234.01 ריפוי בעיסוק קהילתי: מודלים ויישומים שיעור גב' גת שרה
  ב 12:00-10:00 102 מקצועות הבריאות
  ב' 0165.3334.01 מיומנויות ADL שיעור ד"ר לבנון יפה
  גב' גולדברג שושי
  ג 17:00-14:00 111 מקצועות הבריאות
  ב' 0165.3204.01 SPSS תרגיל גב' גבעון נועה
  ג 14:00-10:00 205 מקצועות הבריאות
  ב' תרגיל גב' גבעון נועה
  ד 14:00-12:00 205 מקצועות הבריאות
  א' 0165.3335.01 ריפוי בעיסוק פיזיקלי מתקדם שו"ת ד"ר רנד דבי
  ד 16:00-14:00 103 מקצועות הבריאות
  ב' 0165.3206.01 פנאי שיעור ד"ר אברך בר מיכל
  א 13:00-11:00 102 מקצועות הבריאות
  א' 0165.3000.01 עיצוב בחמישה קולות שיעור ד 19:00-16:00 210 מקצועות הבריאות
  א' 0165.3000.02 עיצוב בחמישה קולות שיעור ד 19:00-16:00 209 מקצועות הבריאות
  א' 0165.3000.03 עיצוב בחמישה קולות שיעור ד 19:00-16:00 208 מקצועות הבריאות
  א' 0165.3000.04 עיצוב בחמישה קולות שיעור ד 19:00-16:00 212 מקצועות הבריאות
  ב' 0165.3000.05 עיצוב בחמישה קולות שיעור ד 19:00-16:00 209 מקצועות הבריאות
  ב' 0165.3000.06 עיצוב בחמישה קולות שיעור ד 19:00-16:00 210 מקצועות הבריאות
  ב' 0165.3000.07 עיצוב בחמישה קולות שיעור ד 19:00-16:00 207 מקצועות הבריאות
  ב' 0165.3000.08 עיצוב בחמישה קולות שיעור ד 19:00-16:00 104 מקצועות הבריאות
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive