• ראשי
 • מסלולי לימוד בתכנית המוסמך

  לימודים לתואר "מוסמך במדעי הבריאות" בריפוי בעיסוק (M.Sc.OT) עם תזה וללא עבודת תזה

   

  למי שבחר במסלול עם תיזה, אנו ממליצים על הגשת הצעת המחקר עד סוף הסמסטר השני ללימודים.

  נא לשים לב: סטודנט אשר לא הגיש את הצעת המחקר בתום שלושה סמסטרים, יעבור ממסלול עם תיזה למסלול ללא תיזה. המעבר ייעשה בתיאום עם המנחה וראש תוכנית המוסמך.

   

   

   

  מסלול עם עבודת תזה  (מסלול 400)

  מכסת השעות במסלול עם עבודת תזה – 30 ש"ס.  הסטודנטים יחויבו להגיש עבודת מחקר.

  קורסי חובה

  מגמות תיאורטיות בריפוי בעיסוק

  2 ש"ס

  סטטיסטיקה

  2 ש"ס

  שיטות מחקר

  2 ש"ס

  כלי מדידה ואבחון בריפוי בעיסוק

  2 ש"ס

  סמינר תזה/פרויקט 

  2 ש"ס

  סדנת כתיבה

  1 ש"ס

  SPSS 1 ש"ס

  סה"כ

  12 ש"ס

   

   

  דרישות לקבלת התואר

  -          סיום בהצלחה של כל הקורסים שנלמדו

  -          הגשת עבודת גמר מחקרית

  -          עמידה בבחינת גמר

   

  ציון הגמר

  הציון הסופי לתואר שני ישוקלל  כדלקמן:

   

  1.      ציון משוקלל של הציונים            50%                                 

          במקצועות הלימוד                    

   

  2.      ציון עבודת הגמר המורכב מ:

  -         ציון מנחה (מנחי) העבודה    25.0%                              

  -         ציון השופטים                     12.5%                              

  -         ציון הבחינה בעל פה            12.5%      

   

  מסלול ללא עבודת תזה  (מסלול 401)

  מכסת השעות במסלול ללא תזה 38  ש"ס.  סטודנטים במסלול  זה חייבים בהגשת פרויקט . במסגרת הקורס יבחר הסטודנט ברעיון, שעונה לצורך אמיתי בשדה, שמטרתו לשפר שירות בנושא הנבחר.
  לאחר הערכת צרכים, יפתח את הרעיון לכלל פרוייקט. את הפרוייקט יגיש הסטודנט בתום הסמסטר השלישי ללימודיו.  

   

  קורס חובה ייחודי למסלול בנוסף לקורסי חובה למסלול עם עבודת תזה

  ארגון וניהול מערכות בריאות

  2 ש"ס

   

   

  דרישות לקבלת התואר

  -סיום בהצלחה של כל הקורסים שנלמדו

  -  הגשת פרויקט גמר

   

  ציון הגמר

  הציון הסופי ישוקלל כדלקמן:

  - ממוצע ציוניו של הסטודנט בקורסים   75%

  - ציון פרויקט הגמר                                 25%   (שקלול ציון הפרויקט – מנחה הפרויקט 65% וקורא נוסף  35%)

   

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive