התנסות קלינית (מתוך תקנון התכנית)

לימודים לקראת התואר"בוגר בפיזיותרפיה" (B.P.T)

 

 

המידע להלן הוא חלק מתוך תקנון תכנית תואר ראשון בפיזיותרפיה

 

התנסות קלינית (להלן התנסות)

הוראה מעשית

 

 לימודי הפיזיותרפיה כוללים רכישה ותרגול מיומנויות של בדיקה גופנית וטיפול. במסגרת הלימודים המעשיים מתבצע תרגול מעשי על פי רוב במסגרת של 1:1, כאשר סטודנט אחד מהווה מודל והשני/ה מתרגל/ת עליו, ולהיפך. יתכן מצב בו הסטודנט יצטרך לתרגל ולהבחן על בן המין השני. התרגול מהווה חלק בלתי נפרד וחיוני ברכישת המיומנות המקצועית. לפיכך: 

  • על כל סטודנט להשתתף בכל השעורים המעשיים ולקחת חלק פעיל בתרגול.
  • על כל סטודנט להגיע עם בגוד מתאים לשעורי התרגול מעשי. במסגרת התרגול תידרש חשיפה של אזורי גוף שונים בהתאם לחומר הנלמד.

למען הסר ספק, למרצה הקורס ולמתרגל הקורס שמורה הזכות להתערב בכל אחד ממרכיבי השיעור והתרגול.

 

א.         כללי

1.         לא יופנה סטודנט להתנסות אם נכשל בקורסים המהווים דרישות קדם להתנסות.

            דרישות הקדם להתנסות קלינית הן:

1.1.  להתנסויות חובה: בכל הקורסים ציון עובר הנלמדים באוניברסיטה ובמרכזי ההוראה הקלינית הרלוונטיים להתנסות הקלינית בתחום המסוים. אי עמידה  בדרישות הקדם תמנע תחילת ההתנסויות כמתוכנן או תביא להפסקתן.

2.         דין התנסות כדין קורס.

 

ב.         הערכת הסטודנט

           

1.         מרכיבי ההערכה

            1.1 ציון ההתנסות יהיה מורכב מ:

                 התנסות עם מבחן (ילדים)

                70% הערכת המדריך

   30%  מבחן סוף ההתנסות                  

 

התנסות הכוללת מבחן ועבודת חקר מקרה (מכון, ביה"ח, שיקום מבוגרים)

              60% הערכת המדריך

              20% מבחן סוף ההתנסות

              20% עבודת חקר מקרה

 

             התנסות ללא מבחן (בחירה)

             80% הערכת המדריך

             20% עבודת חקר מקרה

 

              על הסטודנט להשיג ציון של 70 לפחות, בציון המשוקלל בהתנסות.

 

            1.2 התנסות מפוצלת

במקרה של התנסות מפוצלת, על הסטודנט לעבור בהצלחה כל אחד מחלקי  ההתנסות.

 

            1.3 הערכת המדריך

קבלת ציון 70 לפחות בהערכת המדריך, הינו תנאי מקדים למרכיבי ההערכה הנוספים. קיבל הסטודנט ציון הנופל מ- 70 בהערכת המדריך,

יכשל בהתנסות, ולא יהיה זכאי לגשת למבחן סוף ההתנסות.

להורדת טופס הערכת סטודנטים בהתנסות הקלינית לחצו כאן

 

1.4 מבחן

על הסטודנט להשיג ציון עובר של 70 לפחות, במבחן סוף ההתנסות. אין שיפור ציון במבחן סוף התנסות קלינית.

מועד נוסף למבחן סוף התנסות קלינית אפשרי אך ורק במקרה כשלון במועד הראשון. 

המועד למבחן הנוסף יקבע בהתאם לנסיבות ויתואם בין המדריך ובין מרכז ההוראה הקלינית.

המבחן החוזר יערך באותו מקום, באותם התנאים, עם מודל מטופל דומה למטופלים בהם טיפל הסטודנט.

           

            1.5 עבודת חקר מקרה

עבודת חקר מקרה (case study) תוגש לא יאוחר משבועיים מתום ההתנסות. 

איחור בהגשה יביא לביטול מלוא הנקודות כמצוין לעיל.

            קבל הסטודנט ציון פחות מ- 70 על חקר המקרה, אך בשקלול הסופי בהתנסות קיבל ציון עובר (מעל 70)

לא יהיה עליו לתקן העבודה.

            קיבל הסטודנט ציון פחות מ- 70 על חקר המקרה, ובשקלול הסופי בהתנסות קיבל ציון נכשל (מתחת ל- 70),

יהיה עליו להגיש תיקון לעבודה.

           תוקנה העבודה בהצלחה, יהיה ציונה 70. לא עבר לאחר תיקון העבודה, נכשל בהתנסות.

 

ג.        התנהגות

             סטודנט שלא עבר אחד מהסעיפים של התנהגות בטופס הערכת הסטודנט, או בבחינה, נכשל בהתנסות כולה (ראה טבלה).

החליט המדריך בכל עת במהלך ההתנסות כי התנהגות הסטודנט אינה הולמת, ידווח על כך בהקדם להנהלת

מרכז ההוראה הקלינית אליו משתייך הסטודנט.

הנהלת מרכז ההוראה הקלינית תדווח  בכתב לראש החוג. במקרה שבו הסטודנט ראוי להתראה, ישלח מכתב לסטודנט.

הוחלט שהסטודנט נכשל בפרק ההתנהגות, ידון המשך לימודיו בוועדה לענייני תלמידים הבית ספרית (להלן הוועדה לענייני תלמידים)

הודעה לסטודנט על כישלונו תישלח מראש החוג. הודעה על החלטת הוועדה תישלח לסטודנט תוך פרק זמן קצר.

 

ד.         כשלון בהתנסות

1.        נכשל סטודנט בהתנסות, חייב יהיה לעבור בהצלחה התנסות זו פעם נוספת, למעט במצבים שבהם נדרשת החלטה

           של ועדה לענייני תלמידים.

           במצבים אלה, המשך ההתנסויות יעוכב עד לקבלת ההחלטה.

           ההתנסות החוזרת לא תיערך במקום בו עבר התנסות קודמת. הפסקת התנסות ביוזמת הסטודנט, בחירה כחובה,

דינה כישלון. לעניין כשלון חוזר - ראה "תנאי מעבר" בתקנון ביה"ס למקצועות הבריאות.

            

2.         עבר הסטודנט בהצלחה את שלוש ההתנסויות הראשונות ונכשל באחת מההתנסויות האחרונות,

           תידון הפסקת לימודיו במסגרת הוועדה לענייני תלמידים.

 

ה.        השלמת תקופת התנסות עקב היעדרות מוצדקת

המציא הסטודנט אישורים המעידים על סיבה מוצדקת להיעדרות מההתנסות (מחלה, מילואים, אבל), ישלים הסטודנט את החסר לפני תחילת שנה"ל הבאה. בגין היעדרות של עד 3 ימים - אין חובת השלמה;  היעדרות עד 1/3 מהתקופה תחייב השלמה. היעדרות מעל 1/3 מתקופת ההתנסות תחייב חזרה על כל ההתנסות.

בהתנסות מפוצלת שהיקפה עד ארבעה שבועות, יאושרו 2 ימי היעדרות בלבד. כל היעדרות מעבר למכסה תחייב השלמה.

מועד השלמת ההיעדרות ייקבע בתאום בין הנהלת מרכז ההוראה הקלינית ומקום ההתנסות.

 

 

 

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive