• ראשי
 • תקנון

  לימודים לקראת תואר "בוגר אוניברסיטה" (B.A) לאחיות ולאחים מוסמכים

   

  (בהמשך לתקנון ביה"ס)

   

  רישום וקבלה

   

  זכאים להירשם

  אחיות ואחים מוסמכים, מורשים ע"י משרד הבריאות של מדינת ישראל וממלאים אחר תנאי הקבלה הרגילים של אוניברסיטת תל-אביב.

   

  אנגלית

  כל המועמדים, כולל עולים שלמדו בחו"ל בשפה שאינה אנגלית, חייבים להגיע באנגלית לרמת "בינוני" לפחות, עד תחילת שנת הלימודים הראשונה.

  תלמיד שלא השיג "פטור" באנגלית בתום שנת הלימודים הראשונה, לא יורשה להמשיך בלימודיו.

   

  עברית

  עולים חדשים נדרשים לעבור בחינת מיון בעברית ולהשיג "פטור" עד תחילת שנת הלימודים הראשונה. תלמידים בעלי תעודת בגרות מחו"ל, אשר לא סיימו בי"ס לסיעוד בישראל, חייבים להשתתף בבחינת מיון בעברית.

   

   

  השתתפות בשיעורים

  על כל התלמידים חלה חובת נוכחות בכל השיעורים, התרגילים והסמינרים.

   

  סיום לימודים

  גמר חובות הלימודים ובדיקת זכאות לתואר הינן באחריות התלמיד.

   

   

  קביעת ציון הגמר

   

  ציון הגמר נקבע על-פי שקלול ציוני הבחינות והעבודות שהתלמיד הגיש במהלך הלימודים.

   

   

  בקשה לקבלת ציון גמר – "טופס טיולים" למסיימי לימודים

  תלמיד אשר השלים את חובותיו האקדמיים באוניברסיטה, יידרש למלא "טופס טיולים" ממוחשב, באמצעות אתר האינטרנט של האוניברסיטה www.tau.ac.il, בתפריט "שירותי סטודנטים", בתפריט "מערכת מידע אישי לתלמיד"*.

  את הטופס יידרש התלמיד למלא בתום השלמת חובותיו לתואר וקבלת כל הציונים.

  הטופס "מטייל" בצורה דיגיטלית בין ארבע תחנות שמייצגים גורמים שונים באוניברסיטה:

  1. מזכירות החוג: אישור סיום החובות האקדמיים בחוג.
  2. מדור שכר לימוד: מאשר שאין חוב כספי.
  3. ספריות האוניברסיטה: מאשרות שאין חוב של ספרים או כסף.
  4. מזכירות החוג: מאשרת באופן סופי את הזכאות לתואר.

  בכל שלב ניתן לברר באתר את מצב הבקשה, כלומר באיזו תחנה הבקשה נמצאת. במקרה ויש בעיה בתחנה מסוימת, יישלח משוב באמצעות הדואר האלקטרוני, שיפרט את הבעיה שבה יש לטפל, למשל, יתרה של חוב למדור שכר לימוד.

  התלמיד אחראי באופן אישי על הגשת הבקשה לסיום לימודים, כולל אחריות על: השלמת הדרישות האקדמיות לתואר, תשלום שכר הלימוד כולו, והחזר חובות לספריות האוניברסיטה.

   

   

   

                                                                                     

  * הכניסה לתפריט "מידע אישי לתלמיד" באתר האינטרנט של האוניברסיטה,

    דורשת מספר זהות   וקוד אישי, שהתלמיד קיבל עם הרשמתו ללימודים.

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive