• ראשי
 • תכנית שנה ד' - התכנית הכללית בסיעוד

  סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין
  שנה ד
  קבוצה א - סמסטר א
  א' 0162.3152.01 בטיחות הטיפול:אבטחת איכות וניהול סיכונים שיעור ד"ר עמית אהרון ענת
  ה 10:00-08:00 106 מקצועות הבריאות
  א' 0162.4101.01 סיעוד ומשפט שיעור גב' עדי ליברטי
  ה 12:00-10:00 106 מקצועות הבריאות
  א' 0162.3153.01 כלכלת בריאות שיעור ד"ר ניסן אסתי
  ה 14:00-12:00 106 מקצועות הבריאות
  א' 0162.3154.01 ניהול הטיפול שיעור ד"ר אטד עופר
  ה 16:00-14:00 106 מקצועות הבריאות
  א' 0162.3155.01 סיעוד מבוסס ראיות שיעור ד"ר סמיון מלניקוב
  ה 18:00-16:00 106 מקצועות הבריאות
  א' 0162.4132.01 יצירות מופת בלתי נשכחות שיעור גב' אריאל ננה
  ה 20:00-18:00 106 מקצועות הבריאות
  קבוצה ב - סמסטר א
  א' 0162.4101.02 סיעוד ומשפט שיעור גב' ליברטי עדי
  ה 10:00-08:00 101 מקצועות הבריאות
  א' 0162.3153.02 כלכלת בריאות שיעור ד"ר ניסן אסתי
  ה 12:00-10:00 101 מקצועות הבריאות
  א' 0162.3154.02 ניהול הטיפול שיעור ד"ר אטד עופר
  ה 14:00-12:00 101 מקצועות הבריאות
  א' 0162.3155.02 סיעוד מבוסס ראיות שיעור ד"ר עמית אהרון ענת
  ה 16:00-14:00 101 מקצועות הבריאות
  א' 0162.3152.02 בטיחות הטיפול: אבטחת איכות וניהול סיכונים שיעור ד"ר עמית אהרון ענת
  ה 18:00-16:00 101 מקצועות הבריאות
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive