לימודי המשך - לבוגרי מסלול פסיכותרפיה קלייניאנית

 

 

תכנית הלימודים עבור המחזור שהתחיל את לימודיו בשנה"ל 2014/2015

 

 

שנה ה' - שנה"ל תשע"ט 2018/2019

הרחב הכל
צרות עין והכרת תודה - יעל חנין

צרות-עין והכרת תודה (1957)  היא עבודתה  התיאורטית הגדולה האחרונה של מלאני קליין. עבודה  זו דנה בצרות-עין, כרגש וכפנטסיה לא-מודעת שמתבטאת בדחף להרוס את האובייקט הפנימי הטוב, ולכן הינה התכונה האנושית שמעלה את החרדות הקשות ביותר, את הרתיעה הקשה ביותר ואת הגנות האינטנסיביות ביותר. עבודה זו המונה 60 עמודים וכוללת 8 פרקים ומבוא, הינה העיבוד הרחב והמקיף ביותר של מכלול התיאוריה של קליין על דחפי החיים והמוות, מבנה העמדות, והתסביך האדיפאלי. במאמרה זה חוקרת קליין את ההגנות כנגד צרות-העין ואת הקשר שלהן לדומיננטיות של העמדה הסכיזואידית-פרנואידית ולנרקיסיזם. לצד הדגשים והחידושים התיאורטיים במאמר קליין מקדישה בו גם חלק נרחב לשאלות הטכניות של העבודה הקלינית עם צרות-עין ומביאה דוגמאות קליניות רבות הרלוונטיות לעבודתנו. לאורך הקורס נקרא את המאמר בשלמותו יחד  מאמרים נוספים של בטי ג'וזף, ג'ון שטיינר ואחרים, שנכתבו בעקבותיו.

סמסטר א' יום ראשון 16:30-18:00

קריאה תלמודית ב"לב החושב" מאת אן אלוורז - גלית גמפל

במהלך הסמסטר נקראו נתעמק ביחד בפרקים מספרה של אלווארז.

אן אלווארז מרחיבה את התיאוריה והטכניקה הקלייניאנית לעבודה עם מצבים ראשוניים בנפש האדם. במצבים של עיכוב התפתחותי, פסיכוזות, טראומות וחסכים והזנחה. 

אלווארז מציעה שלוש רמות של פירוש המתאימות לשלושה מצבים נפשיים:

היא בוחנת שלוש דרכים בהן פרוש יכול להיות בעל משמעות לחוויה או לפנטזיה וקושרת בין רמת התפתחות של יכולת הסמלה לבין הטכניקה.

בקריאה משותפת נוכל להתעמק ביחד בכתביה ולהעלות דוגמאות טיפוליות.

סמסטר א' יום ראשון 18:30-20:00

הערכה/ התייעצות לפסיכותרפיה אנליטית - מיכל גוריון

הסדנא תתמקד בשאלה מה זאת הערכה לטיפול? מה מטרתה? הפגישות הראשונות עם מי שפונה לטיפול, שתיים או שלוש, מאפשרות למטפל לקבל תמונה ראשונית על סיבת הפנייה לטיפול, על עולמו הפנימי של המטופל ודרכי תפקודו. בו זמנית למטופל זוהי הזדמנות להעריך משהו מהתהליך האנליטי ולחשוב אם תהליך זה מתאים לו. בניגוד להערכה דיאגנוסטית, הגישה להערכה לטיפול היא שונה. בהתייעצות מעין זו מתפתח דיאלוג ונוצר קשר שדרכו יש אפשרות לבדוק את יכולתו של המטופל לחשוב, להיות מעוניין ריגשית - האם יכול לשאת ולחשוב על היפוטזות לא מוכרות על עצמו או האם ידחה אותן על הסף? תהליך זה מאפשר לקבל החלטה שמושתתת על התנסות וחשיבה משותפת, בין אם ההתייעצות היא לפסיכותרפיה או לאנליזה. נעיין במספר מאמרים בשילוב עם דוגמאות קליניות.

סדנא מרוכזת בחופת הסמסטר - מועד הסדנא יפורסם בהמשך.

מבט על העיורון של הנפש - ד"ר גילה לנדאו

הקורס יעסוק בתנועה שבתוך הנפש בין ראייה לעיוורון, וימקד את המבט בפונקציות השונות של העיוורון, האם ,במה  ואיך הוא משרת את הנפש, האם אנו זקוקים לו, מה הן פניו השונות של העיוורון, כיצד הוא מתקשר לידיעת האמת הפנימית, לדיאלקטיקה שבין התאווה לוודאות לבין הספק, להגנות מפני ידיעת עצמנו, להרס שבידיעת עצמנו, לתלות במי שרואה וחושב אותנו, ומשמש לנו מראה, לעיוורונו של הרואה.

נתבונן בעין שאינה יכולה לראות עת עצמה, נדון בשאלות אודות הקרוב והרחוק מהעין והקשרם לעיוורון, לראייה הבינוקולרית והביאוקולרית של המטפל, וברגשות המתעוררים בתהליך היציאה מהעיוורון, מהמסתור הנפשי לעבר יכולת לראות ולהיראות.

נקרא יחד חומרים של פרויד, ביון, סטיינר, בריטון, ביאליק, לזר ר. וש. בידרמן, פריאל ב. סופוקלס, סאראמגו ודואר.

נטבל את המחשבות והדיון בדוגמאות קליניות.

סמסטר ב', יום ראשון 16:30-18:00

העמדות - מתיאוריה לקליניקה - ניצה חזן

רעיון העמדות הוא אחת התרומות החשובות של קליין לחשיבה הפסיכואנליטית. בסמינר נתבונן על המאפיינים של כל אחת מהעמדות במונחים של חרדות, הגנות, מבנים מנטליים וסוגים של יחסי אובייקט.  נתמקד בסוגי החשיבה, התחושות והפנטזיות המאפיינים כל עמדה. כמו כן נחשוב על התנועה, המשמעות וההשלכות של היעדר התנועה בין העמדות.

נקרא את בטי ג"וזף, פרסיליה רוט, גון שטיינר, ליאון גרינברג, אריק ברנמן פיק ורובין אנדרסון.

סמסטר ב' יום ראשון 18:30-20:00

הקשבה למטופל - פנטסיה לא מודעת - ד"ר אליהו פלדמן

בסדנה נתבונן באופן בו המטפל מקשיב למטופל - דרך ניסוחיו המתפתחים בספרות הפסיכואנליטית מ"הקשב החופשי הצף" ("evenly suspended attention") הפרוידיאני, דרך הפנטזיה (fantasy) אצל פרויד, עבוֹר בפנטסיה (phantasy) הלא מודעת אצל קליין ועד לרוורי (Reverie) שניסח ביון. ננסה להבין כיצד משתמשים  בדמיון, בפנטזיה, בפנטסיה הלא מודעת וברוורי על מנת להקשיב למתרחש בסיטואציה הקלינית. לשם כך המשתתפים יתבקשו להביא חומר קליני (בין אם שלהם או שהם יבחרו מן הספרות הפסיכואנליטית) דרכו נוכל להתבונן בתופעות הללו ביחד. 

סדנא מרוכזת בחופשת הקיץ - מועד הסדנא יפורסם בהמשך.

טראומה וספרות - ד"ר דנה אמיר, ד"ר מירב רוט

בסדנא נבקש להתבונן במושג הטראומה ולבחון מופעים ומובנים שונים של חוויית הטראומה בנפש האדם, בקליניקה וביצירות ספרות. נתחקה אחר צורות שונות בהן טראומה מגולמת בנפש, וכיצד הן קשורות לסיטואציה הטראומטית, לעמדתו של מושא הטראומה וליכולתו לשאת לה עדות חיה בעת ולאחר התרחשותה.

 

סדנת בחירה בת מפגש אחד ביום שישי 28/06/2019 בין השעות 09:00-13:30.

 

הסדנא פתוחה גם לתלמידי המסלולים האחרים.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive