• ראשי
 • נהלי לימודים

  התכנית ללימודי "בוגר בריפוי בעיסוק" (B.O.T )

  בהמשך ובכפוף לתקנון בית הספר למקצועות הבריאות

   

  תנאי מעבר מסמסטר א' לסמסטר ב' בשנה א'

  אנטומיה             -  ציון עובר

  PBT                   -  ציון 70

  פטור באנגלית

   

  תנאי מעבר משנה א' לשנה ב' - ממוצע ציונים של 70 לפחות בלימודים ובנוסף:

  יסודות מקצוע הריפוי בעיסוק I  -  ציון  70    

  PBT                                      -  ציון 70     

  נוירואנטומיה-נוירופיזיולוגיה    -  ציון עובר

   

  תנאי ליציאה להכשרה קלינית ראשונה – הגשת אישור קבוע של השלמת החיסונים

  יציאה להכשרה קלינית ראשונה במהלך כל שנת הלימודים השנייה מותנת בזה שהתלמיד השלים את כל החיסונים והציג אישור קבוע במזכירות עד סוף חודש דצמבר באותה שנה.  ללא אישור קבוע, ההכשרה נידחת בשנה.

   

  תנאי מעבר משנה ב' לשנה ג'

  יסודות מקצוע הריפוי בעיסוק II + PBT    -  ציון  70

  לימודים קליניים                                    -  ציון  70

   

  תנאי מעבר משנה ג' לשנה ד' -

  יסודות מקצוע הריפוי בעיסוק III + PBT  -  ציון  70

  לימודים קליניים                                    -  ציון  70      

  כדי לעבור משנה ג' לשנה ד', על התלמיד לסיים את כל חובות שלוש השנים הראשונות וזאת למעט קורס אחד (שאינו יסודות מקצוע הריפוי בעיסוק III + PBT).                                       

   

                                                                                            

  הגשת עבודות מודפסות

  בכל הקורסים, בהם חלה חובה להגיש עבודה, תוגש עבודה מודפסת. על התלמיד לשמור לעצמו העתק של העבודה.

   

  אישורים על היעדרויות

  במקרים חריגים כגון: מחלה, יציאה למילואים, או לידה בפרק זמן של 21 יום לפני הבחינה ומקרים חריגים, אשר בעטיים לא יוכל התלמיד להשתתף בבחינה (מועד א' ו/או ב'), תשמר זכותו של התלמיד לגשת למועד מיוחד. תנאי לדיון במקרה החריג, יהיה המצאת אישור מתאים תוך 7 ימים ממועד הבחינה. (תקנון לימודים של בית הספר למקצועות הבריאות סעיף 13.4)

  בקורסים בהם נדרשת נוכחות מלאה לשם מעבר בקורס, יידרש התלמיד להביא למזכירות הסטודנטים אישור רפואי על כל היעדרות. יותר משתי היעדרויות – נדרש קורס חוזר.

   

  אישור זכאות לתואר

  תלמיד רשאי לקבל אישור זכאות לתואר רק אם השלים את כל חובותיו האקדמיים.

  תלמיד שלא השלים את חובותיו עד תום סמסטר א' של שנה ד', יחויב בתשלום נוסף כנהוג באוניברסיטה.

   

  פטורים

  תלמיד שסיים קורס במסגרת לימודים קודמים לתואר בוגר או מוסמך אוניברסיטה במוסד אקדמי מוכר להשכלה גבוהה והקורס נדרש בתכנית הלימודים בריפוי בעיסוק רשאי להגיש בקשה לפטור מלימוד אותו קורס. את הבקשה יש להגיש למזכירות החוג עם תחילת שנת הלימודים.  פטור יינתן רק במידה ולא עברו יותר מ- 5 שנים מסיום הלימודים, שהחומר הלימודי חופף ובציון 70 לפחות. את הבקשה לפטור יש להגיש בטופס אישור לפטור מקורס.

   

  פטורים על בסיס קורסים הנלמדים באוניברסיטה אחרת, יינתנו ללא ציון, והם אינם משתקללים בממוצע לתואר. פטורים על בסיס קורסים זהים, שנלמדו באוניברסיטת תל אביב, יינתנו עם ציון והם משתקללים בממוצע לתואר.

  לא ניתן לקבל פטור מקורסים הייחודיים לתכנית הלימודים בחוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת תל אביב. 

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  Developed by
  UI/UX Basch_Interactive