• ראשי
 • תכנית לימודים- "בוגר בריפוי בעיסוק" (B.O.T ) - שנה א'

  סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין
  תשעז
  א' 0165.1103.01 פזיולוגיה כללית שיעור ד"ר קרן רייפמן טל
  ב 14:00-12:00 102 מקצועות הבריאות
  ב' 0165.1105.01 פתולוגיה כללית שיעור ד"ר קפלן אילנה
  א 10:00-08:00 102 מקצועות הבריאות
  א' 0165.1110.01 מבוא לפסיכולוגיה שיעור ד"ר שחם עופרה
  א 15:00-12:00 102 מקצועות הבריאות
  א' 0165.1120.01 תהליכים דינמיים בקבוצה א-' התנסות בדינמיקה קבוצתית שיעור גב' ליטבסקי דורית
  גב' יעקובי יעל
  ה 10:00-08:00 209 מקצועות הבריאות
  א' 0165.1120.02 תהליכים דינמיים בקבוצה א-' התנסות בדינמיקה קבוצתית שיעור גב' ליטבסקי דורית
  גב' אולינקי עינת
  ה 12:00-10:00 209 מקצועות הבריאות
  א' 0165.1120.03 תהליכים דינמיים בקבוצה א-' התנסות בדינמיקה קבוצתית שיעור גב' יעקובי יעל
  מר דראושה חאתם
  ה 12:00-10:00 210 מקצועות הבריאות
  א' 0165.1120.04 תהליכים דינמיים בקבוצה א-' התנסות בדינמיקה קבוצתית שיעור גב' גל מרים
  מר דראושה חאתם
  ה 14:00-12:00 209 מקצועות הבריאות
  ב' 0165.1124.01 תהליכים בקבוצה ב- ' הנחיה בקבוצה בריפוי בעיסוק שיעור גב' אולינקי עינת
  ב 14:00-12:00 203 מקצועות הבריאות
  ב' 0165.1124.02 תהליכים בקבוצה ב- ' הנחיה בקבוצה בריפוי בעיסוק שיעור גב' גל מרים
  ב 14:00-12:00 212 מקצועות הבריאות
  ב' 0165.1124.03 תהליכים בקבוצה ב- ' הנחיה בקבוצה בריפוי בעיסוק שיעור גב' גת שרה
  ב 14:00-12:00 202 מקצועות הבריאות
  ב' 0165.1124.04 תהליכים בקבוצה ב- ' הנחיה בקבוצה בריפוי בעיסוק שיעור גב' יעקובי יעל
  ב 14:00-12:00 207 מקצועות הבריאות
  א' 0165.1126.01 יסודות מקצוע הריפוי בעיסוק -I מבוא שו"ת ד"ר אברך בר מיכל
  גב' זיו נגה
  ב 12:00-10:00 102 מקצועות הבריאות
  ב' שו"ת ד"ר אברך בר מיכל
  גב' זיו נגה
  ב 12:00-10:00 102 מקצועות הבריאות
  א' 0165.1129.01 מבוא לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה של הרפואה שיעור גב' דרורי לב-עמי איילת
  ב 16:00-14:00 102 מקצועות הבריאות
  א' תרגיל גב' דרורי לב-עמי איילת
  ב 18:00-16:00 102 מקצועות הבריאות
  ב' 0165.1137.01 נוירואנטומיה נוירופיזיולוגיה שיעור ד"ר פלוטניק מאיר
  ד 12:00-08:00 104 מקצועות הבריאות
  א' 0165.1171.01 P.B.T קבוצות תאורי מקרה א' שיעור גב' מאיירס ברניס
  א 18:00-16:00 209 מקצועות הבריאות
  א' 0165.1171.02 P.B.T קבוצות תאורי מקרה א' שיעור גב' ויסקופף מעין
  ב 10:00-08:00 209 מקצועות הבריאות
  א' 0165.1171.03 P.B.T קבוצות תאורי מקרה א' שיעור גב' גינזבורג זוהר
  ב 10:00-08:00 210 מקצועות הבריאות
  א' 0165.1171.04 P.B.T קבוצות תאורי מקרה א' שיעור ד"ר פדה מרגלית
  ג 12:00-10:00
  א' 0165.1171.05 P.B.T קבוצות תאורי מקרה א' שיעור גב' סילבן אילנה
  ג 12:00-10:00 212 מקצועות הבריאות
  א' 0165.1171.07 P.B.T קבוצות תאורי מקרה א' שיעור גב' הרוש בת שחר
  ה 12:00-10:00 207 מקצועות הבריאות
  א' 0165.1171.08 P.B.T קבוצות תאורי מקרה א' שיעור גב' דהרי מיכל
  ה 12:00-10:00 202 מקצועות הבריאות
  א' 0165.1171.09 P.B.T קבוצות תאורי מקרה א' שיעור גב' קאופמן עדי
  ה 14:00-12:00 202 מקצועות הבריאות
  ב' 0165.1172.01 P.B.T קבוצות תאורי מקרה א' שיעור גב' הר זהב מיכל
  א 18:00-16:00 203 מקצועות הבריאות
  ב' 0165.1172.02 P.B.T קבוצות תאורי מקרה א' שיעור ב 18:00-16:00 210 מקצועות הבריאות
  ב' 0165.1172.03 P.B.T קבוצות תאורי מקרה א' שיעור גב' פישר עדי
  ב 16:00-14:00 209 מקצועות הבריאות
  ב' 0165.1172.04 P.B.T קבוצות תאורי מקרה א' שיעור ב 16:00-14:00 210 מקצועות הבריאות
  ב' 0165.1172.05 P.B.T קבוצות תאורי מקרה א' שיעור גב' יפה איריס
  ב 18:00-16:00 209 מקצועות הבריאות
  ב' 0165.1172.06 P.B.T קבוצות תאורי מקרה א' שיעור ד"ר בן ארי הר זהב עינת
  ג 10:00-08:00 203 מקצועות הבריאות
  ב' 0165.1172.07 P.B.T קבוצות תאורי מקרה א' שיעור ג 10:00-08:00 202 מקצועות הבריאות
  ב' 0165.1172.08 P.B.T קבוצות תאורי מקרה א' שיעור ד"ר רוזנברג לימור
  ד 14:00-12:00 203 מקצועות הבריאות
  ב' 0165.1172.09 P.B.T קבוצות תאורי מקרה א' שיעור גב' איצקוביץ מלכה
  ד 14:00-12:00 202 מקצועות הבריאות
  ב' 0165.1147.01 פיזיולוגיה של הנשימה שיעור ד"ר קרן רייפמן טל
  ג 16:00-14:00 102 מקצועות הבריאות
  א' 0165.1152.01 אנטומיה א' שיעור מר רייכרד בצלאל ליאון
  א 12:00-10:00 102 מקצועות הבריאות
  א' שיעור מר רייכרד בצלאל ליאון
  ג 14:00-12:00 102 מקצועות הבריאות
  ב' 0165.1166.01 ניתוח פעילות שו"ת פרופ רצון נאוה
  א 12:00-10:00 203 מקצועות הבריאות
  ב' שו"ת ד"ר בר שליטא תמר
  א 12:00-10:00 212 מקצועות הבריאות
  ב' 0165.1167.01 שיטות מחקר שיעור גב' ילנה ליפסקיה
  ב 10:00-08:00 102 מקצועות הבריאות
  ב' 0165.1169.01 קינזיולוגיה שיעור גב' פורטנוי סיגל
  א 15:00-12:00 102 מקצועות הבריאות
  ב' 0165.1170.01 פסיכולוגיה התפתחותית שיעור ד"ר שחם עופרה
  ג 14:00-10:00 104 מקצועות הבריאות
  א' 0165.1500.01 משאבי הספרייה הדרכה ביבליוגרפית
  א' 0165.1168.01 הניסוי כהתנסות מעבדה
  ב' 0165.5001.01 תרפיה באומנות סדנה גב' להב דבי
  ד 17:00-14:00 203 מקצועות הבריאות
  א' 2171.1654.01 מתקדמים ב' שו"ת גב' אורית סולוביי זאבי
  ג 12:00-10:00
  א' שו"ת גב' אורית סולוביי זאבי
  ה 10:00-08:00
  א' 0165.5000.01 מעגלים-פרוייקט מעורבות חברתית בחוג לריפוי בעיסוק שיעור גב' אולינקי עינת
  ג 16:00-14:00 103 מקצועות הבריאות
  ב' שיעור גב' אולינקי עינת
  ד 16:00-14:00 209 מקצועות הבריאות
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  Developed by
  UI/UX Basch_Interactive