קורסים - הגישה ההתייחסותית


שנה א' - שנה"ל תשפ"א 2020/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שנה ב' - שנה"ל תשפ"ב 2021/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שנה ג' - שנה"ל תשפ"ג 2022/2023

 

 

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive