• ראשי
 • תכנית שנה ד' - התכנית הכללית בסיעוד

  סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין
  שנה ד
  קבוצה א - סמסטר א
  א' 0162.4101.01 סיעוד משפט שיעור גב' ליברטי עדי
  ה 10:00-08:00 405 רקנאטי
  א' 0162.3102.01 מבוא למנהל שיעור ד"ר אטד עופר
  ה 12:00-10:00 405 רקנאטי
  א' 0162.4131.01 מסע הכרות עם האומנות הישראלית שיעור ד"ר שבי אורלי
  ה 14:00-12:00 405 רקנאטי
  קבוצה ב - סמסטר א
  א' 0162.3102.02 מבוא למנהל שיעור ד"ר אטד עופר
  ה 10:00-08:00 210 נפתלי
  א' 0162.4101.02 סיעוד משפט שיעור גב' ליברטי עדי
  ה 12:00-10:00 210 נפתלי
  א' 0162.4133.02 משמעיות רוחניות לידע ביולוגי שיעור ד"ר רונית רותם
  ה 14:00-12:00 001 רוזנברג
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  Developed by
  UI/UX Basch_Interactive