כללי התנהגות אתית

לסגל ולתלמידי התכנית לפסיכותרפיה

 

הקדמה

 

למה אתיקה בתכנית לפסיכותרפיה

תהליך הלימוד וההכשרה בפסיכותרפיה מיועד להקנות רמה מקצועית טובה בעזרה למטופל והבנה לתהליכים הנפשיים המתרחשים בטיפול ובהדרכה. אתיקה וכלליה הנם חלק בלתי נפרד מתהליך זה.

 

האתיקה – תורת המידות הטובות, הנה מקצוע פילוסופי, הדן בבעיות ובשיפוטים מוסריים, תוך התייחסות למעטפת החברתית. כללי האתיקה מספקים מערכת ערכים וכללי התנהגות המנחים אנשי מקצוע בכלל ופסיכותרפיסטים, במקרה שלנו בפרט, בעבודתם המקצועית. הם מכילים עקרונות, כללים ואמות מידה ייחודיים, אליהם ניתן ויש לשאוף להגיע.

 

בשנים האחרונות התפתחה מודעות נרחבת לחשיבותו של המרכיב האתי בקשר הטיפולי, כאשר בבסיסו כבוד האדם. מכאן גם חשיבותו בתהליך הלימוד וההדרכה של פסיכותרפיה. הסיטואציה האינטימית בטיפול הפסיכותרפויטי ובהוראתו עלולה ליצור מצבים מורכבים הקשורים במהותם לדילמות אתיות. כך גם בתהליך הלימוד וההדרכה בפסיכותרפיה. נזכיר כמה מהשטחים, בהן יכולות להופיע בעיות אלו במודע או שלא מודע: העברה והעברה נגדית, הזדהות השלכתית, תהליכים מקבילים בטיפול והדרכה, רגרסיה, שיפוט לקוי, אינטנסיביות יתר בקשר הטיפולי ומצבים של נאמנויות כפולות של חברי הסגל והתלמידים בתפקידיהם השונים.

לאור סיטואציות ייחודיות אלו יש צורך בקוד אתי בתכנית לפסיכותרפיה שיתייחס וידגיש אספקטים אתיים הקשורים הן לתהליך הפסיכותרפויטי והן לתהליך הלמידה וההוראה. לקוד ההתנהגות האתית יש תפקיד חשוב בהגברת המודעות לדילמות אתיות בעת העיסוק במקצוע. הקוד אינו עוסק בחוק הגם שקיימת זיקה בין אתיקה וחוק.

קוד אתי זה יחול על סגל התכנית והתלמידים(עובדים סוציאליים, רופאים ופסיכולוגים) ויבוא בנוסף לקוד האתי של כל מקצוע המיוצג בתכנית שלנו ולתקנון המשמעת של האוניברסיטה.

 

תפקידיה של ועדת האתיקה :

  1. להגביר ערנות ומודעות לאתיקה אצל התלמידים וחברי סגל ההוראה וההדרכה.
  2. להביא להתייעצות, ליבון ודיון דילמות בתחום האתי.
  3. להפיץ כללי ההתנהגות האתית.
  4. לברר תלונות ספציפיות הנוגעות להפרת כללי האתיקה ע"י התלמידים וחברי הסגל. בתום הבירור תעביר הוועדה מסקנותיה, כולל המלצותיה האופרטיביות, לראש התוכנית.
  5. לעדכן באופן שוטף את כללי ההתנהגות האתית של התוכנית, בעקבות ארועים שעלו לדיוןו בוועדת האתיקה והניסיון שרכשה הוועדה בעבודתה.

 

כללי התנהגות אתית ינחו את עבודת הפסיכותרפויט במסגרת הלימודים וההוראה בתכנית ובעבודתו המקצועית היום יומית.

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>