קורסי חובה - שנה א' - תכנית הליבה

שנה א' - שנה"ל תשפ"ב 2021/2022

הרחב הכל
המפה הפסיכואנליטית: מפרויד להתיחסותיות - ד"ר בעז שלגי

מטרת הקורס הינה לחקור את התפתחות החשיבה הפסיכואנליטית מפרויד ועד ימינו. הקורס יבחן את התפתחות התיאוריה הפסיכואנליטית, ואת הנחות היסוד המטא-תיאורטיות ואף הפילוסופיות שעמדו בבסיסה, דרך התבוננות בשלוש שאלות-על מרכזיות: מהי המוטיבציה העיקרית של נפש האדם (תורת האישיות); מה עשוי להשתבש בתהליך התפתחותה ומימושה של מוטיבציה זו, ומדוע (פסיכופתולוגיה); כיצד ניתן להתמודד עם שיבוש זה, וכנגזרת מכך, מהו תפקידו של המטפל בתהליך התמודדות זה (פסיכותרפיה). ההתבוננות בשאלות אלה תיעשה מתוך תנועה בין המודלים העיקריים שהציגה הפסיכואנליזה: מודל הדחף, מודל קשר ויחסי-אובייקט, מודל מבנה החוויה, מודל יצירת המשמעות, ומודל התנועה בין חוויות עצמי והדיסוציאציה ביניהן. כפי שינסה הקורס להראות, מודלים אלה, שמחד מחליפים זה את זה לאורך התפתחות הפסיכואנליזה ומאידך שזורים עמוק זה בזה, מציעים תשובות שונות לשאלות אלה, תשובות אשר יוצרות את התיאוריה הפסיכואנליטית ואת המודל הטיפולי הנגזר מהן.   

סמסטר א' יום שני, בין השעות  16:30-15:00

אבני דרך בפסיכואנליזה פרוידיאנית - ד"ר שלומית ידלין-גדות

בקורס נעקוב אחר התפתחות החשיבה הפרוידיאנית אודות נפש האדם ונתרכז בכמה נקודות מפנה דרמטיות במהלכה. נסקור את  שלושת הנוסחים של מודל הדחף הפרוידיאני: הקתרטי, הטופוגראפי, והסטרוקטוראלי ונבחן את השלכותיהם הקליניות-יישומיות השונות.  נתחקה אחר עלייתה ונפילתה של תיאוריית הפיתוי, ניסוח תיאוריית המיניות הילדית והתסביך האדיפאלי. נציג את מושג הדחף ואת המעבר מהדואליות הדחפית הראשונה לשנייה, ונחשוב על דחף המוות בביטוייו הקליניים ובהקשר לפסימיות של פרויד בערוב חייו. במהלך הקריאה והלמידה נבחן ונאיר את הרלוונטיות של החשיבה הפרוידיאנית לקליניקה בת-זמננו.

סמסטר א' יום שני, בין השעות 20:30-19:00

המעשה הטיפולי: מושגי מפתח בפסיכותרפיה פסיכואנליטית – ד"ר אפי זיו

"The playful and evocative uses of language may create a system that allows for “mind-unlock” (Orange, D. 2003:95)

הקורס יעסוק במעשה הטיפולי הפסיכואנליטי והפסיכודינאמי, דרך הצגה לקסיקלית של מושגי יסוד מרכזיים כמו: המסגרת הטיפולית (סטינג), פירוש, העברה/העברה נגדית, ביטוי בפעולה (אקטינג אאוט) וגילום בפעולה (אנאקטמנט), התנגדות והזדהות השלכתית.

מתוך פרספקטיבה פסיכואנליטית עכשווית, נתחקה גנאולוגית אחר גלגוליהם של המושגים, ההטענות הסוציו-היסטוריות שלהם, והטרנספורמציות שחלו בהם בקונטקסט של מסורות חשיבה פסיכואנליטיות מגוונות. כך, ההתבוננות במושגים אלה תהיה בו זמנית התבוננות תוך מושגית והשוואתית. בו בזמן, נאתגר את קווי המתאר של מושגי היסוד, ונקרא לחשיבה ביקורתית ביחס אליהם. המעבר מפסיכולוגיה של אדם אחד, לפסיכולוגיה של שניים ולפסיכולוגיה של שלושה, תהווה עבורנו ציר מרכזי שדרכו נתבונן בקביעות המשתנה של אבני הבניין הפסיכואנליטיות. 

במקביל לעיסוק בתיאוריה, נבחן את אופני התרגום ואת הרלוואנטיות של מושגי היסוד לעבודה הקלינית שלנו עם מטופלים. משום כך, הקורס ישלב באופן שוטף חומר תיאורטי ודיונים קליניים.       

סמסטר ב' יום שני, בין השעות 16:30-15:00

החשיבה של מלאני קליין - ד"ר מירב רוט

מטרת הקורס היא לערוך הכרות מקרוב עם מושגים מרכזיים בתיאוריה ובטכניקה הקלייניאנית, כגון: חרדה-מרכזית, פנטסיה לא-מודעת, עמדות, הזדהות השלכתית, צרות עין, תיקון, העברה כסיטואציה טוטאלית ועוד. נקרא קובץ ממאמרי המפתח של קליין עצמה, תוך התייחסות לאופן בו התפתחה החשיבה הקלייניאנית בהמשך, מתוך אבני היסוד שהציבה. במהלך העיסוק בחומר התיאורטי, ננסה להתבונן ביחד בשעות קליניות שיביאו המשתתפים, בכל פעם מתוך הזווית המודגשת באותו מאמר/שיעור, על מנת לנסות להפוך את המושגים מושא למשחק, עיבוד ושימוש קליני. 

סמסטר ב' יום שני, בין השעות 20:30-19:00

דילמות אתיות בהכשרת מטפלים - צוות ועדת אתיקה

מטרת המפגש היא לחשוב עם תלמידים ועם מנחים מועדת האתיקה של התכנית על מספר דילמות אתיות, מתוך מכלול הדילמות שעולות בתהליך הכשרת מטפלים. המפגש ייפתח בהרצאת מבוא, בהמשך יודגמו דילמות תוך דיון בהן במשותף עם התלמידים, ולבסוף נתחלק לקבוצות ונדון בבעיות אתיות המעסיקות את התלמידים בעבודתם ובלימודיהם. לפני המפגש המשתתפים מתבקשים לקרוא:

1.  הקוד האתי של התכנית לפסיכותרפיה.

2.  ויצטום א., מרגולין י. (2002). תיאורי מקרה לשמירת הסודיות והפרטיות של מטופלים. שיחות. כ'  ט"ז.

3.  רובין ש. (1998). איזון בהדרכה בפסיכותרפיה: מחויבות למטפל ומחויבות למטופל. שיחות. כ' י"ב.

מנחים: ד"ר עדיאל דורון, לימור דישון, אסתר הירשפלד, ניצה חזן, ד"ר שלמה מנדלוביץ, ד"ר איתי שוב-עמי, אילנה שנבל.

סדנא מרוכזת, יום שני  31/01/2022 בין השעות 20:00-15:00

פסיכותרפיה מהי? – מיכל טפר, שרון שטרסבורג

הסדנא הינה במסגרת שיעורי החובה לתלמידי שנה א'. התלמידים יתפצלו לשלוש קבוצות למידה ויתבקשו לקרוא ולהכין דוגמאות קליניות.

הסדנא עוסקת בשאלת מהותה של  "נוכחות טיפולית", בה נתבונן באופנויות נוכחות המטפל אל מול תפיסות שונות של צרכי המטופל במרחב שבין פירוש להחזקה. נעלה שאלות לגבי הצורך ב"משהו יותר או אחר מפירוש" כאשר המילים והסימבוליות שלהן קורסות. ננסה  לתהות יחד ב"נוכחות טיפולית" מהי, דרך מחשבה על מהות מבנה המסגרת הטיפולית, התחלה וסוף טיפול, ומשמעות הקשר הטיפולי.

סדנת חובה קיץ יום שני  12/06/2022 + 19/06/2022, בין השעות 17:00-09:00

מפגשי כיתה באמצע ובסוף השנה

פעמיים בשנה, שבוע לאחר סיום הסמסטר הראשון ושבוע לאחר סיום שנת הלימודים, יערכו מפגשים בני שלוש שעות של כל שנתון עם הטיוטור שלו וחבר ועדת הוראה נוסף.

מטרת המפגשים היא לאפשר חשיבה, התבוננות ושיתוף בחוויית הלמידה, הן זו האישית של כל תלמידה ותלמיד, והן ככיתה לימודית המתפתחת יחד.

 

מועדי המפגשים:

 

מפגש אמצע השנה: יום שני, 17/01/2022  בין השעות: 20:00-17:00

 

מפגש סוף השנה:    יום שני, 06/06/2022 בין השעות: 20:00-17:00

 

הטיוטורים הם:  

שנה א': ד"ר דני לוי

שנה ב': ד"ר שלומית ידלין-גדות

שנה ג': ד"ר חגי מעוז

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>