קורסי חובה - שנה א' - תכנית הליבה

שנה א' - שנה"ל תש"פ 2019/2020

הרחב הכל
המפה הפסיכואנליטית: מפרויד להתיחסותיות - ד"ר בעז שלגי

מטרת הקורס הינה לחקור את התפתחות החשיבה הפסיכואנליטית מפרויד ועד ימינו. הקורס יבחן את התפתחות התיאוריה הפסיכואנליטית, ואת הנחות היסוד המטא-תיאורטיות ואף הפילוסופיות שעמדו בבסיסה, דרך התבוננות בשלוש שאלות-על מרכזיות: מהי המוטיבציה העיקרית של נפש האדם (תורת האישיות); מה עשוי להשתבש בתהליך התפתחותה ומימושה של מוטיבציה זו, ומדוע (פסיכופתולוגיה); כיצד ניתן להתמודד עם שיבוש זה, וכנגזרת מכך, מהו תפקידו של המטפל בתהליך התמודדות זה (פסיכותרפיה). ההתבוננות בשאלות אלה תיעשה מתוך תנועה בין המודלים העיקריים שהציגה הפסיכואנליזה: מודל הדחף, מודל קשר ויחסי-אובייקט, מודל מבנה החוויה, מודל יצירת המשמעות, ומודל התנועה בין חוויות עצמי והדיסוציאציה ביניהן. כפי שינסה הקורס להראות, מודלים אלה, שמחד מחליפים זה את זה לאורך התפתחות הפסיכואנליזה ומאידך שזורים עמוק זה בזה, מציעים תשובות שונות לשאלות אלה, תשובות אשר יוצרות את התיאוריה הפסיכואנליטית ואת המודל הטיפולי הנגזר מהן.   

סמסטר א' יום שני, בין השעות  16:30-15:00

אבני דרך בפסיכואנליזה פרוידיאנית - ד"ר שלומית ידלין-גדות

בקורס נעקוב אחר התפתחות החשיבה הפרוידיאנית אודות נפש האדם ונתרכז בכמה נקודות מפנה דרמטיות במהלכה. נסקור את  שלושת הנוסחים של מודל הדחף הפרוידיאני: הקתרטי, הטופוגראפי, והסטרוקטוראלי ונבחן את השלכותיהם הקליניות-יישומיות השונות.  נתחקה אחר עלייתה ונפילתה של תיאוריית הפיתוי, ניסוח תיאוריית המיניות הילדית והתסביך האדיפאלי. נציג את מושג הדחף ואת המעבר מהדואליות הדחפית הראשונה לשנייה, ונחשוב על דחף המוות בביטוייו הקליניים ובהקשר לפסימיות של פרויד בערוב חייו. במהלך הקריאה והלמידה נבחן ונאיר את הרלוונטיות של החשיבה הפרוידיאנית לקליניקה בת-זמננו.

סמסטר א' יום שני, בין השעות 20:30-19:00

המעשה הטיפולי: מושגי מפתח בפסיכותרפיה פסיכואנליטית – ד"ר יואב ברושי

"בתיאוריה - אין הבדל בין תיאוריה לפרקטיקה, אבל בפרקטיקה - יש הבדל"; ציטוט הזה מיוחס לשני אנשים מפורסמים שייצגו שני הפכים של הבנה ואי-הבנה, אלברט איינשטיין ושחקן הבייסבול יוגי ברה. הניסיון לגשר בקליניקה בין התיאוריה הפסיכואנליטית לבין המעשה הטיפולי מגלה לעתים לא רק הבדל אלא פער, כמו תנועה בין הבנה לאי-הבנה.

בקורס הזה נעבוד על המעבר מתיאוריה לפרקטיקה. נכנס לחדר הטיפולים מצוידים בהבנה של מושגי מפתח המשותפים לאסכולות פסיכואנליטיות שונות, נראה האם הפרקטיקה מעשירה את ההבנה התיאורטית של המושגים,  ובעיקר נבדוק כיצד הכרת מורכבות המושגים יכולה להעשיר את הבנת המפגש הטיפולי ולשמש אותנו בעבודה המעשית כמטפלים. משתתפי הקורס יתרגלו את התנועה בין ההלכה למעשה דרך הקשבה משותפת לחומר קליני מתוך שעות טיפוליות שלהם ושל חבריהם לקורס.    

סמסטר ב' יום שני, בין השעות 16:30-15:00

החשיבה של מלאני קליין - ד"ר מירב רוט

מטרת הקורס היא לערוך הכרות מקרוב עם מושגים מרכזיים בתיאוריה ובטכניקה הקלייניאנית, כגון: חרדה-מרכזית, פנטסיה לא-מודעת, עמדות, הזדהות השלכתית, צרות עין, תיקון, העברה כסיטואציה טוטאלית ועוד. נקרא קובץ ממאמרי המפתח של קליין עצמה, תוך התייחסות לאופן בו התפתחה החשיבה הקלייניאנית בהמשך, מתוך אבני היסוד שהציבה. במהלך העיסוק בחומר התיאורטי, ננסה להתבונן ביחד בשעות קליניות שיביאו המשתתפים, בכל פעם מתוך הזווית המודגשת באותו מאמר/שיעור, על מנת לנסות להפוך את המושגים מושא למשחק, עיבוד ושימוש קליני. 

סמסטר ב' יום שני, בין השעות 20:30-19:00

דילמות אתיות בהכשרת מטפלים - צות ועדת אתיקה

מטרת המפגש היא לחשוב עם תלמידים ועם מנחים מועדת האתיקה של התכנית על מספר דילמות אתיות, מתוך מכלול הדילמות שעולות בתהליך הכשרת מטפלים. המפגש ייפתח בהרצאת מבוא, בהמשך יודגמו דילמות תוך דיון בהן במשותף עם התלמידים, ולבסוף נתחלק לקבוצות ונדון בבעיות אתיות המעסיקות את התלמידים בעבודתם ובלימודיהם. לפני המפגש המשתתפים מתבקשים לקרוא:

1.  הקוד האתי של התכנית לפסיכותרפיה.

2.  ויצטום א., מרגולין י. (2002). תיאורי מקרה לשמירת הסודיות והפרטיות של מטופלים. שיחות. כ'  ט"ז.

3.  רובין ש. (1998). איזון בהדרכה בפסיכותרפיה: מחויבות למטפל ומחויבות למטופל. שיחות. כ' י"ב.

מנחים: ד"ר עדיאל דורון, לימור דישון, אסתר הירשפלד, ניצה חזן, ד"ר שלמה מנדלוביץ, ד"ר איתי שוב-עמי, אילנה שנבל.

סדנא מרוכזת, יום שני  10/02/2020 בין השעות 20:00-15:00

פסיכותרפיה מהי? – רות זכרין, מיכל טפר, שרון שטרסבורג

הסדנא הינה במסגרת שיעורי החובה לתלמידי שנה א'. התלמידים יתפצלו לשלוש קבוצות למידה ויתבקשו לקרוא ולהכין דוגמאות קליניות.

הסדנא עוסקת בשאלת מהותה של  "נוכחות טיפולית", בה נתבונן באופנויות נוכחות המטפל אל מול תפיסות שונות של צרכי המטופל במרחב שבין פירוש להחזקה. נעלה שאלות לגבי הצורך ב"משהו יותר או אחר מפירוש" כאשר המילים והסימבוליות שלהן קורסות. ננסה  לתהות יחד ב"נוכחות טיפולית" מהי, דרך מחשבה על מהות מבנה המסגרת הטיפולית, התחלה וסוף טיפול, ומשמעות הקשר הטיפולי.

סדנת חובה קיץ יום שני  29/06/2020 + 06/07/2020, בין השעות 17:00-09:00

מפגשי כיתה באמצע ובסוף השנה

פעמיים בשנה, שבוע לאחר סיום הסמסטר הראשון ושבוע לאחר סיום שנת הלימודים, יערכו מפגשים בני שלוש שעות של כל שנתון עם הטיוטור שלו וחבר ועדת הוראה נוסף.

מטרת המפגשים היא לאפשר חשיבה, התבוננות ושיתוף בחוויית הלמידה, הן זו האישית של כל תלמידה ותלמיד, והן ככיתה לימודית המתפתחת יחד.

 

מועדי המפגשים:

 

מפגש אמצע השנה: יום שני, 03/02/2020  בין השעות: 20:00-17:00

 

מפגש סוף השנה:    יום שני, 22/06/2020  בין השעות: 20:00-17:00

 

הטיוטורים הם:  

שנה א': ד"ר חגי מעוז

שנה ב': ד"ר חגי הררי

שנה ג': ד"ר משה ברגשטיין

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive