קורסי חובה - שנה א' - תכנית הליבה

שנה א' - שנה"ל תשע"ח 2017/2018

הרחב הכל
המפה הפסיכואנליטית: מפרויד להתיחסותיות - ד"ר בעז שלגי

מטרת הקורס הינה לחקור את התפתחות החשיבה הפסיכואנליטית מפרויד ועד ימינו. הקורס יבחן את התפתחות התיאוריה הפסיכואנליטית, ואת הנחות היסוד המטא-תיאורטיות ואף הפילוסופיות שעמדו בבסיסה, דרך התבוננות בשלוש שאלות-על מרכזיות: מהי המוטיבציה העיקרית של נפש האדם (תורת האישיות); מה עשוי להשתבש בתהליך התפתחותה ומימושה של מוטיבציה זו, ומדוע (פסיכופתולוגיה); כיצד ניתן להתמודד עם שיבוש זה, וכנגזרת מכך, מהו תפקידו של המטפל בתהליך התמודדות זה (פסיכותרפיה). ההתבוננות בשאלות אלה תיעשה מתוך תנועה בין המודלים העיקריים שהציגה הפסיכואנליזה: מודל הדחף, מודל קשר ויחסי-אובייקט, מודל מבנה החוויה, מודל יצירת המשמעות, ומודל התנועה בין חוויות עצמי והדיסוציאציה ביניהן. כפי שינסה הקורס להראות, מודלים אלה, שמחד מחליפים זה את זה לאורך התפתחות הפסיכואנליזה ומאידך שזורים עמוק זה בזה, מציעים תשובות שונות לשאלות אלה, תשובות אשר יוצרות את התיאוריה הפסיכואנליטית ואת המודל הטיפולי הנגזר מהן.    

הספרות המלווה את הקורס, מאפשרת מבט-על לעבר בסיס הידע הפסיכואנליטי.

סמסטר א' יום שני, בין השעות  15:00-16:30

קריאה בכתבי פרויד – הוגו גולדיוק

בקורס נעקוב אחר ההתפתחות של החשיבה הפרוידיאנית אודות נפש האדם, החל מהמשגותיו הראשונות אשר להן זיקה רבה לביולוגיה, לכימיה ולפיזיקה דרך גילוים של הפנטזיה, העולם הפנימי הקונפליקטואלי והמציאות הפסיכית ועד להכללתה של האגרסיה ככוח מרכזי וחקירת הקשר שלה עם החרדה והאשמה.

סמסטר א'  יום שני, בין השעות 19.00-20.30

דילמות אתיות בהכשרת מטפלים - צוות ועדת האתיקה

מטרת המפגש היא לחשוב עם תלמידים ועם מנחים מועדת האתיקה של התכנית על מספר דילמות אתיות, מתוך מכלול הדילמות שעולות בתהליך הכשרת מטפלים. המפגש ייפתח בהרצאת מבוא, בהמשך יודגמו דילמות תוך דיון בהן במשותף עם התלמידים, ולבסוף נתחלק לקבוצות ונדון בבעיות אתיות המעסיקות את התלמידים בעבודתם ובלימודיהם. לפני המפגש המשתתפים מתבקשים לקרוא:

1.  הקוד האתי של התכנית לפסיכותרפיה.

2.  ויצטום א., מרגולין י. (2002). תיאורי מקרה לשמירת הסודיות והפרטיות של מטופלים. שיחות. כ'  ט"ז.

3.  רובין ש. (1998). איזון בהדרכה בפסיכותרפיה: מחויבות למטפל ומחויבות למטופל. שיחות. כ' י"ב.

מנחים: ד"ר עדיאל דורון, לימור דישון, אסתר הירשפלד, ניצה חזן, ד"ר שלמה מנדלוביץ, ד"ר איתי שוב-עמי, אילנה שנבל.

סדנא מרוכזת, יום שני  05.02.2018 בין השעות 15:00-20:00

 

החשיבה של מלאני קליין – ד"ר מירב רוט

מטרת הקורס היא לערוך הכרות מקרוב עם מושגים מרכזיים בתיאוריה ובטכניקה הקלייניאנית, כגון: חרדה-מרכזית, פנטזיה לא-מודעת, עמדות, הזדהות השלכתית, צרות עין, תיקון העברה כסיטואציה טוטאלית ועוד. נקרא קובץ ממאמרי המפתח של

קליין עצמה, תוך התייחסות לאופן בו התפתחה החשיבה הקלייניאנית בהמשך, מתוך אבני היסוד שהציבה. במהלך העיסוק בחומר התיאורטי, ננסה להתבונן ביחד בוינייטות קליניות, בכל פעם מתוך הזווית המודגשת באותו מאמר/שיעור, על מנת לנסות להפוך את המושגים מושא למשחק, עיבוד ושימוש קליני.

סמסטר ב' יום שני, בין השעות 15:00-16:30

המעשה הטיפולי: מושגי מפתח בפסיכותרפיה פסיכואנליטית – ממי שלוש

הקורס ינסה לעקוב אחר גלגוליהם של מושגי המפתח העיקריים במעשה הטיפולי הפסיכואנליטי, בדגש על העברה והעברה נגדית. מתוך נקודת מבט בינקולרית במרחב שבין התיאוריה והקליניקה, נבחן מושגים אלה, את הדרך שבה הם נגזרים מהתיאוריה ומעצבים אותה, ואת האופנים השונים שמאפשרים להשתמש בהם בעבודה היומיומית בחדר הטיפול. הקורס יתמקד בתהליכי ההעברה וההעברה הנגדית בטיפול הפסיכואנליטי. נכיר את האטיולוגיה ההיסטורית והתיאורטית של מושגים מרכזיים אלו שקיבלו פנים שונות דרך התפתחות האסכולות השונות בפסיכואנליזה. נקרא טקסטים של תיאורטיקנים מרכזיים העוסקים בנושא (פרויד, קליין, ראקר, ויניקוט, אוגדן ובולאס). דגש מיוחד יינתן להקשבה לאופן בו כלים אלו באים לידי ביטוי במפגש הטיפולי ומסייעים לנו בהקשבה למטופל ובהבנת מציאותו הפנימית. בצד קריאה תיאורטית שתעמיק את הבנת המושגים, נתבונן בשעות טיפוליות של משתתפי הקורס ודרכן נעקוב אחר פרישתם בחומר הקליני.

סמסטר ב' יום שני, בין השעות 19:00-20:30

פסיכותרפיה מהי? – רות זכרין, מיכל טפר, שרון שטרסבורג

הסדנא הינה במסגרת שיעורי החובה לתלמידי שנה א'. התלמידים יתפצלו לשלוש קבוצות למידה.

בכל קבוצה יעסקו במספר מוגבל של מושגים הקשורים להתרחשות הטיפולית, ויבחרו על ידי המנחה. הנושאים שייבחרו בסדנא יהיו מתוך אותם המושגים שהם מוקדי דיון משמעותיים בקליניקה ובתיאוריה כמו: סטינג, העברה והעברה נגדית, התנגדות,

פירוש, מרחב טיפולי, אסוציאציות חופשיות, אמפטיה ועוד. הרשימה הביבליוגרפית תשלח בתחילת סמסטר ב' והמשתתפים יתבקשו לקרוא ולהכין דוגמאות קליניות.

סדנת חובה קיץ יום שני  25.06.2018+02.07.2018

מפגשי כיתה באמצע ובסוף השנה

פעמיים בשנה, שבוע לאחר סיום הסמסטר הראשון ושבוע לאחר סיום שנת הלימודים, יערכו מפגשים בני שלוש שעות של כל שנתון עם הטיוטור שלו וחבר ועדת הוראה נוסף.

מטרת המפגשים היא לאפשר חשיבה, התבוננות ושיתוף בחוויית הלמידה, הן זו האישית של כל תלמידה ותלמיד, והן ככיתה לימודית המתפתחת יחד.

 

מועדי המפגשים:

מפגש אמצע השנה: יום שני, 29.01.2018 בין השעות: 17.00-20.00

מפגש סוף השנה:    יום שני, 18.06.2018 בין השעות 17.00-20.00

 

הטיוטורים הם:       

שנה א': ד"ר משה ברגשטיין

שנה ב': חנה וקשטיין

שנה ג': חגית צאן  

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive