קורסי חובה - שנה ג' - תכנית הליבה

שנה ג' - שנה"ל תשע"ח 2017/2018

הרחב הכל
הגישה ההתייחסותית - ד"ר רוני באט

מטרת הקורס היא להכיר את מושגי היסוד והישומים הקלינים של הגישה ההתייחסותית.
הקורס יעסוק בשדה האינטרסובייקטיבי בין מטופל למטפל ובמרחב  ההשפעה ההדדית ביניהם: ביכולת של המטפל להכיר בנוכחות ובהשפעה  של אישיותו על המטופל תוך שמירה על מערכת יחסים שאינה סימטרית ועל האפשרות להשתמש ביכולת.של.המטופל.להיות.פרשן.של.המטפל.
נעסוק בתפיסת הלא מודע בגישה ההתיחסותית ובתפקיד החשוב שיש לדיסוציאציה ואנקטמנט.בפיענוח.האזורים.הלא.מנוסחים.של.הנפש.
נלמד גם על השינויים שעברה הגישה ההתייחסותית מתחילת דרכה ועד היום.

במהלך הקורס נקרא את כתביהם של סטיבן מיטשל, לו ארון, תומס אוגדן, ג'ודי מסלר-דיוויס, פיליפ ברומברג ואחרים.

סמסטר א' ימי שני, בין השעות 15:00-16:30

השימוש במטפל - דיאלוג בין גישות - ד"ר יוסי טריאסט

השאלה "מה עובד בטיפול" (ומה לא) עומדת במרכז השיח המקצועי שלנו כמו גם במוקד ויכוחנו הנסערים (לעיתים). הקורס ידון בסוגיה זו מנקודת מבט תיאורטית-קלינית של "השימוש במטפל", כאשר השנה יושם דגש על יצירת דיאלוג בין גישות שונות. אלה תוצגנה במהלך הסמסטר על ידי אנשי מקצוע המזוהים עם מודלים תיאורטיים שונים, שיוזמנו לדון בסוגיית השימוש במטפל ובטיפול מנקודת מבטם האישית והמקצועית, בהתבסס על ניתוח חומר קליני שיובא על ידי משתתפי הקורס (מורים ותלמידים).

הנחת המוצא הקלינית והתיאורטית עליה מושתת הקורס היא כי על מנת שטיפול יהיה אפקטיבי על המטפל ללמוד כיצד המטופל מבקש "להשתמש" בטיפול ועל המטופל ללמוד כיצד "להשתמש" במטפל. מבחינה תיאורטית המונח "שימוש במטפל" הושאל כמובן מויניקוט, אך הורחב מעבר למשמעותו במקור על רקע דיון ביקורתי במאמרו ("השימוש באובייקט") - כך שיוכל לכלול פונקציות טיפוליות מובחנות שהמטפל/ת מצופה למלא בין אם במודע ובין אם באופן בלתי מודע. לאור זאת תבחן שאלת התמקמות המטפל במרחב "המשחק" הטיפולי (בכל רגע נתון) כך שיוכל לשמש למטופל כ"אובייקט" ו/או כ"סובייקט" של טרנספורמציה, בהתאם לצורך. 

סמסטר ב' ימי שני, בין השעות  15:00-16:30.

מפגשי כיתה באמצע ובסוף השנה

פעמיים בשנה, שבוע לאחר סיום הסמסטר הראשון ושבוע לאחר סיום שנת הלימודים, יערכו מפגשים בני שלוש שעות של כל שנתון עם הטיוטור שלו וחבר ועדת הוראה נוסף.

מטרת המפגשים היא לאפשר חשיבה, התבוננות ושיתוף בחוויית הלמידה, הן זו האישית של כל תלמידה ותלמיד, והן ככיתה לימודית המתפתחת יחד.

 

מועדי המפגשים:

מפגש אמצע השנה: יום שני, 29.01.2018 בין השעות: 17.00-20.00

מפגש סוף השנה:    יום שני, 18.06.2018 בין השעות 17.00-20.00

 

הטיוטורים הם:       

שנה א': ד"ר משה ברגשטיין

שנה ב': חנה וקשטיין

שנה ג': חגית צאן  

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive