רישום לקורסים - תכנית הליבה בפסיכותרפיה

רישום לקורסים*

 

 

בניית מערכת השעות מתקיימת לפני תחילת שנת הלימודים. חברי ועדת ההוראה, ייעצו התאמת מערכת אישית לכל תלמיד. סדר הזימון לייעוץ נקבע לפי הניקוד (מספר יחידות לימוד) שהתלמיד צבר במשך השנים הקודמות.

כמו כן, חובה על התלמידים הנרשמים לשנים ב', ג' להגיש ביום הייעוץ  אישור על מסירת סיכום טיפול למדריך האישי (ראה הנחיות לכתיבת סיכום טיפול).

 

תלמידים אשר לא יגישו אישור על הגשת עבודת סיכום ביום הייעוץ, תישלל זכותם לבחירת הקורסים ביום הייעוץ.

 

ניתן לבטל השתתפות בסדנא מרוכזת בחופשת הסמסטר עד שבועיים לפני סוף הסמסטר הראשון. את הסדנאות המרוכזות בקיץ ניתן לבטל עד חודש ימים לפני סיום שנה"ל. סדנאות החובה לשנה א' אינן ניתנות לביטול.

ההרשמה להמשך הלימודים מותנית במילוי כל דרישות התכנית.

 

 

*פתיחת קורסי הבחירה והסדנאות מותנית במספר מינימום של נרשמים.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive