מערכת שעות - פסיכותרפיה קבוצתית

לוח שנת הלימודים

שנה א' - שנה"ל תשע"פ 2019/2020

 

יום ה'

 

2019/2020  17:15-18:45  19:00-20:30
 סמסטר א'

טיפול קבוצתי - התנסות לימודית

ד"ר אבי ברמן

 

פוקס ויישומו בקליניקה

אנקה דיטרוי

 

 סמסטר ב'

 

טיפול קבוצתי - התנסות לימודית

ד"ר אבי ברמן

 

מגדר ומיניות

רועית דהאן

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive