קורסים - הזרם העצמאי בפסיכואנליזה

 

 

 

שנה א' - שנה"ל תשע"ט 2018/19

 

סמ' א':

 

 

 

 

סדנה:

 

 

סמ' ב':

 

 

 

 

שנה ב' - שנה"ל תש"פ 2019/20

 

סמ' א':

 

 

 

 

סדנה:

 

 

סמ' ב:

 

 

 

שנה ג' - שנה"ל תשפ"א 2020/21

 

סמ' א':

 

מחדשים בפסיכואנליזה הצרפתית:

 

 

 

 

 

סדנה:

 

 

סמ' ב':

 

 

 

 

שנה ד' - חצי שנה"ל תשפ"ב 2021/22

סמ' א':

 

 

 

סדנה:

 

סדנה:

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive