קורסים - הזרם העצמאי בפסיכואנליזה

 

 

 

שנה א' - שנה"ל תשע"ט 2018/19

 

סמ' א':

 

 

 

 

סדנה:

 

 

סמ' ב':

 

 

 

 

שנה ב' - שנה"ל תש"פ 2019/20

 

סמ' א':

 

 

 

 

סדנה:

 

 

סמ' ב:

 

 

 

שנה ג' - שנה"ל תשפ"א 2020/21

 

סמ' א':

 

מחדשים בפסיכואנליזה הצרפתית:

 

 

 

 

 

סדנה:

 

 

סמ' ב':

 

 

 

 

שנה ד' - שנה"ל תשפ"ב 2021/22

 

סמ' א' (חובה):

 

 

 

 

סדנה (חובה):

 

אוגדן המאוחר

 

סמ' ב' (בחירה):

סמסטר תיאורטי-קליני: השלמות, הרחבות ועדכונים/חידושים

במבנה של סדנאות מרוכזות**

**ההרשמה הינה גלובלית לכל הסמסטר. לא ניתן להירשם רק לחלק מהסדנאות.

 

אוגדן המאוחר

 

 

בוטלה ובוטלה

 

 

ביון המאוחר

 

 

 

 

ויניקוט המוקדם והמאוחר

 

 

 

פרברן

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive